Maraşta Haber
Maraşta Haber

Abdurrahim Karakoç’tan dinlediklerim

Abdurrahim Karakoç’un şiirleri 1970’li yıllarda İslâmcı, milliyetçi, ülkücü siyasî ve fikrî gruplar arasında bir marş gibi okunurdu. Bu grupların siyasî liderleri Karakoç’u kendi cenahlarına çekmek için tâbir caizse kur yapar, siyasî ve fikrî hareketlerinin vitrinine çekmeye çalışırlardı. Keskin bir siyasî taraftarlığı olmadığı gibi siyasetten Allah’a sığınan bir meşrebe sahipti. Fakat düşman ideolojilerin kol gezdiği o […]

Abdurrahim Karakoç’tan dinlediklerim

13 Ocak 2016 - 23:39A+A-

Kahramanmaraş'ın güncel haberlerini Google News'ten takip edin !

Abdurrahim Karakoç’un şiirleri 1970’li yıllarda İslâmcı, milliyetçi, ülkücü siyasî ve fikrî gruplar arasında bir marş gibi okunurdu. Bu grupların siyasî liderleri Karakoç’u kendi cenahlarına çekmek için tâbir caizse kur yapar, siyasî ve fikrî hareketlerinin vitrinine çekmeye çalışırlardı.

Keskin bir siyasî taraftarlığı olmadığı gibi siyasetten Allah’a sığınan bir meşrebe sahipti. Fakat düşman ideolojilerin kol gezdiği o dönemde mukaddesata sahip çıkan siyasî grupları şiir ve yazılarıyla destekler, yanlışlarını da açıktan söyler ve tenkit ederdi.

Vefatına kadar hiçbir siyasî iktidarın emrine girmedi. Otuza yakın mahkemeye verildi ve hepsinden beraat etti. Avukat tutmadı, savunmasını hep kendi yaptı. Fikrî ve edebî kuruluşlara da bağnazca bağlılığı yoktu. Kuruluşların ve hiziplerin üstünde kalmaya çalışan, mukaddesatçı herkesin, üzerinde ittifak ettiği ve sevdiği bir şairdi.  

Şu anekdot, onun şiirinin devrin birçok hareketine tesir ettiğini ve hiçbir zaman siyasî bir akımın sözcüsü olmadığını göstermek bakımından anlamlıdır. 1971‘de kapatılan Milli Nizam Partisi’nin kapatılma gerekçesinde Karakoç’un “Hak yol İslâm yazacağız” adlı şiiri de yer alır. Adı geçen siyasi partinin savunmasında yer alan şu ifadeler onun partiler üstü bir şahsiyete sahip olduğunu gösteriyor:

“İddianamede ileri sürüldüğü gibi, ‘Milli Nizam Marşı’ diye bir marşı yoktur. Böyle bir marşın yetkili organlarca kabulüne dair en ufak bir kayıt ve karar bulunamaz. Teşkilata da bildirilmiş değildir. Parti dışındaki bir bölüm gençlik tarafından kendi istekleriyle okunan ve söylenen bir şiirdir. Yazarı parti ile ilişkisi bulunmayan Abdurrahim Karakoç’tur. Partinin kurulmasından yıllarca önce yayınlanmıştır. Hatta yine partinin kurulmasından önce bir beyanname dağıtılması olayı yüzünden kovuşturma konusu olmuş ve İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinin örneği ilişik 31/12/1969 günlü 69 183 350 sayılı kararı ile bu şiirden dolayı sanıkların beraatine hüküm çıkmıştır. Gene bu şiir hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca 1969/375 sayılı hazırlık soruşturması sırasında örneği ilişik bilirkişi raporunda bulunan şiirde suç görülmemiş ve takipsizlik kararı verilmiştir. İddianamede Bursa’da basıldığından ve dağıtıldığından sözü edilen bu şiirle partinin, hatta gençlik kollarının ilintisi olmamıştır.”

ERBAKAN, “BENİM KARAKOÇ’UM GELMİŞ ARKADAŞLAR” DEYİNCE…

 

1981 yılı yaz sıcağında kendisinden dinlediğim şu hâtırası çok anlamlı ve nüktelidir:

“1973 yılındaydı galiba. Necmettin Erbakan, 1971 Muhtırası’nda kapatılan Millî Nizam Partisinin yerine Millî Selamet Partisi adıyla yeni bir parti kurma hazırlıkları içindeydi. Partisinin Ankara’daki toplantısına beni de dâvet ederek kurucu üye olmamı istedi. Tabiî benim işim particilik filan değil, ancak bazı dostlara fikren moral vermek için gittim. Toplantının yapıldığı sinema salonunun kapısındaki vazifeliler benim kara kavruk yüzüme ve sade kılığıma bakarak içeriye almak istemediler. Dâvetiyemi gösterdiğim halde gönülsüzce içeri aldılar. Salona dahil olduğumda Necmettin Erbakan kürsüde konuşma yapıyordu. Kürsüden beni daha görür görmez, ‘Benim Karakoç’um gelmiş arkadaşlar’ diyerek indi ve beni kucaklayarak öptü. Erbakan’ın beni sarılıp öptüğünü gören salondaki insanların da çoğu beni kucaklayıp öptü. İnanın, üç gün bel ağrısı çektim.”

 

KARAKOÇ: “SÜLEYMAN DEMİREL SEVİLMEMESİ GEREKEN BİR ADAMDIR…”

 

Erbakan’ın çok dilli, kandırışlı ve enteresan bir insan olduğunu anlatırdı. Bu dâvetiyeden sonra bir daha parti davetiyelerine katılmadığını söylemişti. Farklı siyasî liderlerle yaşadığı hâtıralarını aktarırken, Süleyman Demirel’i, şiirlerinde olduğu gibi çok hicveder, onu hiç sevmediğini, sevilmemesi gereken bir adam olduğunu söylerdi.

1982 yılında onu tanımak isteyen birkaç dostu da alıp Ekinözü’nde (Celâ) ziyaret etmiştim. Emekli olmasına rağmen onu çok zaman belediye de bulmak mümkündü. Onun bir kahvehanede oturduğunu söylediler. Şiirlerinin verdiği vecd ve heyecanla kahvehaneye girdim. Fakîri ve yanımdaki dostları görünce sevindi, fakat biraz sinirliydi. “Kahvehanede bazı zamanlar oturmasının” sebeplerini anlattı ki, yaptığı nükte, hiciv ve şiirli insan tahlilleri gırla gitmişti. Hatırladığım kadarıyla anlattıklarından bir kare şöyleydi:

“Bu kahvehanede çok fesat adamlar var, aynen İsmet İnönü gibi. Beni hiç sevmezler. Çünkü onların kötü huylarını ve siyasî kepazeliklerini şiirlerle dile düşüyorum. Onların bu tavrını bilmeme rağmen arada bir bu kahvehaneye gelip bir masada tek başına oturuyorum. Onlar da benim tek başıma gelip oturmamdan ve muhalif duruşumdan rahatsız oluyorlar.”

 

“İBİŞ” ŞİİRİYLE İSMET İNÖNÜ’YE HAKARETTEN MAHKEMEYE VERİLMESİ

 

İlk gençlik yıllarında yaşadığı, İsmet İnönü’nün Tek Parti diktasının millete yaptığı eziyet, jandarma dipçiği ve kıtlık gibi zulüm yıllarının birçok şiirini yazmasına kaynaklık ettiğini anlatmıştı. Geçmişteki bu tür hâdiseleri ve Nemrut tipleri hicveden eden bir şiirini irticalen okuyuverdi: “Bizim ilde bir İbiş var / Ağzında üçbuçuk diş var / İbiş’te İblisçe iş var / Dedim: İbiş ite benzer / Dediler ki: Daha beter.”

 

Şiirde geçen “İbiş kimdir, sembol mü gerçek kişi mi ağabey?” diye sormuştum. Anlattıklarına despot yakın tarih noktasından bakıldığında çok enteresandı: “Bu beldede İbiş isimli CHP’li fesat ve karıştırıcı bir adam vardı, şimdi öldü. Onun şahsında İnönü’yü hicveden bu şiiri yazmıştım. Bu yüzden Celâ’daki CHP’liler, İnönü’ye hakaretten Elbistan Mahkemesinde dâva açmışlardı. Tabiî sonunda beraat ettim.”

 

OSMAN YÜKSEL SERDENGEÇTİ: “SEN OLSA OLSA ABDURRAHİM KARAKOÇ OLURSUN…”

 

Karakoç ağabey,1970 yılının başında Ankara’ya gider. Maksadı Osman Yüksel Serdengeçti’yi ziyaret etmek. Serdengeçti,  50’li ve 60’lı yıllarda milliyetçi-mukaddesatçı câmianın demir leblebi cinsinden fikir ve mücadele adamıdır. Kendisinden dinleyelim:

“Bodrum katında olan Serdengeçti Dergisi’nin yazıhanesinin kapısından girdim. Kendisini fotoğraflarından tanıyordum. Masadaki zâtın o olduğunu anlayınca: ‘Efendim ben Maraş’tan sizi görmeye geldim’ dedim. Daha cümlem biter bitmez, yüzüme mânalı mânalı baktı: ‘Dur ulan kara oğlan, adını söyleme bakalım seni tanıyabilecek miyim?’ dedi ve bir müddet beni süzdü, çehreme bir şeyler arar gibi baktı: ‘Sen olsa olsa Abdurrahim Karakoç olursun’ diyerek sarılıp iki yüzümden öptü.”

 

BAKAN VEHBİ DİNÇERLER, KARAKOÇ’UN ŞİİRİNİ MAKAMINDA EZBERE OKUYOR

 

1985 Yılı Şubat ayı başında bir dost Ankara’ya gider ve nüfuzlu biriyle zamanın Millî Eğitim Bakanı Vehbi Dinçerler’i makamında ziyaret eder. Dostumuz, Bakanın odasında geçenleri şöyle anlatır:

“Bakan Dinçerler, ‘hoş geldiniz’ dedikten sonra bana dönerek ‘sizde mi Maraşlınız?’ dedi. ‘Maraş’ın Afşin ilçesindenim’ deyince, ‘Celâ’lı şair Abdurrahim Karakoç’u tanır mısın?’ ‘Tanırım efendim’ deyip, daha sözüm biter bitmez, Karakoç’un şiirinden bir dörtlüğü yağmur gibi döktürerek okudu: ‘İstanbul som asfalt, Maraş som çamur / Aman bizim iller, ne güzel iller / Urfa’mız harabe, Bursa’mız mâmur / Aman bizim iller, ne güzel iller.’ Ben şaşırdım. Abdurrahim Karakoç’u kafamda tahayyül ettim. Devlet adamları bile bu şairin şiirlerini ezbere okuyorsa, Karakoç büyük şairdir diye düşündüm. Bakanın çehresinde sevinç edasıyla şiiri okumanın heyecanı vardı. Bu tesirle oradan ayrıldıktan sonra Karakoç’un şairlik tarafı beni daha çok ilgilendirmeye başladı.”

 

ŞEHR-İ MARAŞ’A GELEN ÜSTAD NECİP FAZIL’LA UFAK BİR GERGİNLİKYAŞIYOR

 

Bir ziyaretimde, üstad Necip Fâzıl Kısakürek’le aralarında hafif bir gerilim yaşadığından bahsetmişti. Kendisinden dinleyelim:

“60’lı yılların sonunda Maraş’taki Milliyetçi Öğretmenler Derneği’nin dâvetlisi olarak Necip Fâzıl Maraş’a gelmişti. Ziyaretine gittim. Dernek kalabalıktı. Dostlar beni onunla ‘bizim Abdurrahim Karakoç’umuz diye tanıştırdılar. Necip Fazıl bana şiir hakkında fikir verdi, nasihat etti. ‘Senin ismini duyuyorum, hakkında yazı yazacağım’ dedi ve konuşması bu minval üzere sürüp gitti. Hürmet ettiğim büyük şair ve fikir adamının kendi şiir anlayışını bana nasihat etmesine bir süre sonra dayanamadım: ‘Efendim benim şiir tarzım farklı, size uymaz. Siz, şiirde bana ne vereceksiniz dedim. Malûm tikleri geldi. ‘Tamam, sen şairsin, seninle ilgili yazacağım’ sözünü tekrar etti ve ben sonra bir kenara çekildim.”   

 

ŞİİRİNİ İZİNSİZ BESTELEYEN ÂŞIK MAHZUNİ ŞERİF’İ AFFEDİYOR

 

Karakoç ağabeyin Yunus gibi ehl-i gönül olmasının yanında, fikir ve inanç bakımından farklı insanlara da merhametli ve hoşgörülüdür. 1980’li yılların yine bir yaz sıcağında Celâ kasabasında kendisinden dinlediğim de çok duygulandığım bir hâdise onun son derece mütevazı ve kin tutmayan biri olduğunu anladım.

Afşin ilçesi Berçenek (Tarlacık) köyünden olan türkü sanatçısı Mahzuni Şerif, Karakoç ağabeyin “Hâkim Beğ” ve Tohdur Beğ” adlı iki şiirini izin almadan türkü olarak besteler. Karakoç ağabey dâva açar. Dâva sürerken, Âşık Mahzuni onu ziyaret eder ve şöyle der: “Abdurrahim abi, şiirleriniz o kadar güzel ve anlamlıydı ki, dayanamayıp besteledim, özür dilerim” der ve elini öpmek ister. Karakoç ağabey, Mahzuni’nin samimiyetine, şiirlerini gönül gözüyle severek bestelediğine inanır, onu affeder ve dâvadan vazgeçer.

 

MARKSİST-SOLCU YAZARLARIN CELÂ’DA ZİYARETİNE GELMESİ

 

1970’li yıllar, şiirleri Türkiye’de bütün siyasî ve fikir gruplarının dillerinde dolaştığı zamanlardır. Bu yıllarda, Elbistanlı bir solcu vasıtasıyla Ankara’dan Marksist-solcu birkaç yayıncı-yazar Karakoç ağabeyin ziyaretine gelirler. Sırf sanatçı merakıyla alâkalıdır bu ziyaret. Onun sosyal muhtevalı şiirlerine aşırı hayranlık ve ilgileri vardır. Sohbette sırasında derler ki: “Böyle şiirlerini bizim dergilerde, bizim anlayışımıza göre yazsaydın, Nazım Hikmet gibi seni bayraklaştırır, bütün dünyaya tanıtır ve her türlü imkânını sağlardık.”

Karakoç ağabey, gelenlerin ziyaretindeki asıl maksadın bu olmadığını bilmesine rağmen “Ben satılık değilim” diyerek, mertliğiyle de şiirlerine hayran olan ziyaretçilerin gönlünü fetheder.

 

“HÂKİM BEY, MİHRİBAN ŞİİRİNİ YAZDIĞIMDA SELDA BAĞCAN BELKİDE DOĞMAMIŞTI…”

 

Edirne’den Van’a, Maraş’tan İstanbul’a kadar milyonlarca insanın gönlünde ve dilinde yer eden meşhur “Mihriban” şiirini ses sanatçısı Selda Bağcan sanatçı eşiyle birlikte besteleyip piyasada söylemeye başlar ve kısa sürede “Mihriban” türküsü efsaneleşir. Gazetelerde haberler çıkmaya başlar. “Mihriban” ın sözlerinin kendilerine ait olduğunu iddia ederler. Haberler kendine ulaşır. Namertliğe dayanamayan Karakoç ağabey bu sanatçıları Ankara’da mahkemeye verir. Mahkemede enteresan konuşmalar olur. Bağcan’lar, avukatları aracılığıyla Mahkemeye türkünün sözlerinin ısrarla kendilerine ait olduğuna dair savunma gönderirler.

Mahkeme bu minval üzere sürüp giderken, Karakoç ağabeyin mahkemedeki bir ifadesi çok çarpıcıdır: “Hâkim Bey, ben Mihriban şiirini yazdığımda 1960’lı yılların başlarıydı. Ses sanatçısı Selda Bağcan belki de o tarihlerde doğmamıştır, doğmuşsa da bebek yaşta olması lâzım…”

Bu hâtırasını anlatırken sanatçıların karakterleriyle ilgili hicivli sözler aktarıyor, “Utanma arlanma yok, tabîi ben şiirin ilk yayınlandığı tarihteki kitapla şiirin bana ait olduğunu belgeledim ve tazminat dâvasını hak ettim” demişti.

 

“BİZ GÜLMESİNİ BİLMEYİZ GARDAŞIM” DEYİNCE …

 

Karakoç ağabey, 1982-84 yılları arasında Maraş’a, bu fakirin çalıştığı devlet dairesine birkaç defa gelerek şereflendirmişti. Bir gün sohbetimizi lokantada devam ettiriyorduk. Garson ona: “Efendim siz ne istersiniz?” deyince hiçbir espri, nükte amacı taşımayan bir ifade ve eda ile: “Benim yemeğim acılı olsun da, ne olursa olsun” dedi.

Onun her vakit mukaddes dâvasını yaşayan şiiriyetli hâline vâkıf olmuştum. “Ağabey niçin hep acılı olsun diyorsunuz?” diye sorduğumda, “Biz acıların içinde yoğrulduk, biz acılarla kavrulduk” dedikten sonra ardından, “Biz biber şerbetini içerek büyütüldük” mısraını içten bir yangının sardığı eda ile söylemişti ki, cezbeye kapılmıştım. Kendime geldiğimde lokantada herkesin bizi dinlediğini fark ettim.

Aynı yıllarda yine Maraş’taydı ve Ankara’ya gidecekti. Gün boyu onu bırakmadım. Kaba siyasî mevzulardan başka bir şey bilmeyen ağzı kalabalık kişilerden âzade tek başına fakîre kalmıştı. Fikir, şiir ve sanat mevzularında sohbet etti ve fakiri de dinledi. Her karşılaşmamızda Maraş’tan tek kişiyi sorardı: “Ali (Ali Yurtgezen) ne yapıyor? Yazıyor mu, çiziyor mu yine? Çok iyi yazı yazar Ali…” derdi.    

Bir defasında Maraş’tan ayrılmadan önce, “Ağabey sizinle birlikte bir fotoğrafım olsun istiyorum” dedim; kırmadı. Maraş’ta herkesin bildiği meşhur ve geveze bir fotoğrafçıya girmiştik. Stüdyodaki divana yan yana oturduk. Fotoğrafçı, “Birbirinize biraz yaklaşın” dedi. Yaklaştık; “Biraz daha yaklaşın” dedi. Neyse, askerlik fotoğrafları misâli, utana sıkıla Karakoç ağabeyle omuz omuza verdik. Mesele yine bitmemişti. Fotoğrafçı bu kez de Karakoç ağabeye hitaben: “Beyefendi biraz güler misiniz?” deyince, içimden “eyvah!” dedim ve korktuğum başıma geldi. Karakoç ağabey: “Biz gülmesini bilmeyiz gardaşım!” dedi.

Stüdyonun ortasına bir bomba düşmüştü sanki. Buz gibi bir hava esti yarı karanlık odada. Fotoğrafçı bize, biz fotoğrafçıya hasımların birbirini süzmesi gibi bakışıp durduk. Nihayet ikinci bir vukûat yaşamadan oradan ayrıldık.

O, Yunus Emre Hazretleri gibi gönül adamıdır. Öfkesini olur olmaz dışa vuran sinirli birisi olmadığı gibi şöhretini öne çıkaran ve kibir eden bir kişiliği yoktur. Derviş meşrep ve son derece mütevazı bir insandır. Serde Türk şiirinin son yüzyılının usta hiciv şairliği olunca ufak tefek dil vukûatlarını hikmet pırıltıları olarak anlamak lâzım.

 

TAZE BİR ŞİİRİNİ MEKTUPLA FAKÎRE GÖNDERİYOR

 

Kuvvetli hiciv ustası olmasının yanında bir derviş olduğunu sohbetlerinden ve davranışlarından anladım. Bu hâlini bir hâtıram ile anlatmak istiyorum. Yazdığım bir mektuba karşı, “Dördüncü Cemre” adlı şiirini kendi ifadesiyle “Daha taze iken ve hiçbir yerde yayınlamadan” cevabî mektubunun içine yerleştirerek bu satırların sahibini bahtiyar kılmıştı. Günümüzde hasret kaldığımız daktilo kokan bu mektubu paylaşmak istiyorum:  

 

“Aziz gönüldaşım Ahmet,  21.01.85

‘Çelik testereyle kestim / Yıkadım, duvara astım suları… / Düşümde düşüme girdim dün gece.’

Yukarıya ilk bölümünü aldığım şiiri yazarken fotoğraflı mektubunuzu aldım. Şiirin yazılması bekledi ve ben sizin dost duygularınızı okudum. Allah (C.C.) razı olsun aziz dostum. Hamdolsun, bizler iyi rahat sayılırız. Bazen okuyup, bazen yazmak ve bazen de gezmekten gayri belli bir işim yok. Candan dostların çok olmasına rağmen her birisi bir yerde bulunduklarından hasretlikler kısa mektuplarla gideriliyor. Tabii buna da şükürler olsun diyoruz.

‘Dertler gecikince gidip yokladım / Yırtık bohçalarda umut sakladım… / Yok yere yokluğu vurdum dün gece.’

Böyledir işte; bazen dost yoklar adamı, bazen dert yoklar. Şair olursan bazen de geciken dertleri sen yoklarsın. İnşallah sağ olursam son çıkacak kitabımın adı da ‘Beşinci Mevsim’ olacak. Belki biraz garip amma, yeni yazdıklarım da garip şeyler.

‘Topladım yolları eyledim yumak / Musalladan gayri görmedim durak / Durmadan düşünüp durdum dün gece.’

Havaya, toprağa ve suya düşen cemreler dışında dördüncü cemreyi gönüllere düşürmek şair deliliği midir? Boş ver kim ne derse desin. Ya bir de anlayan olursa?..  Her neyse. Size imzaladığım kitabı Bahattin ağabeyime vermiştim. Herhalde elinize geçti. Bu arada başta H. Şakalar ve diğer tanıdıklara sevgi ve selâmımı iletirseniz memnun olurum.

‘Dosta şiir yazdım Hatıra dedim / Belki bir dost gele otura dedim / Gönlümü toprağa serdim dün gece.’

Candan dost selâmıyla selâmlar gözlerinizden öperim. Allah (C.C.)’a emanet olasınız. P.K.18 Sincan / Ank. Abdurrahim Karakoç”             

Ondan dinlediklerimin derûnumda bıraktığı iz şudur: Asırlar öncesindeki derviş şairlerin karakterinin 21. asırda Abdurrahim ağabeyde tecessüm ettiğini gördüm. Mehmet Âkif gibi dâvasının sözcülüğünde “Sözüm odun gibi olsun; hakikat olsun tek” anlayışının sahibidir. Sanatçı şahsiyeti ve özel şahsiyeti diye iki ayrı duruşu yoktur. Şiirlerindeki gibi tek bir şahsiyeti vardır.

Ahmet Doğan İlbey
ilbeyali@hotmail.com

 

 

Kahramanmaraş'ın güncel haberlerini Google News'ten takip edin !
Etiketler : |
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
7’DE 7 KİLİS 7’DE 7 KİLİS

Yaprakların sararmaya başladığı ve dallarından koparak rüzgârın inisiyatifiyle uçuştuğu bir sonbahar günüydü. Güneşin gülümsediği bir p...

ALTILI MASA, HALKA GÜVEN VERMİYOR MU? ALTILI MASA, HALKA GÜVEN VERMİYOR MU?

Altılı Masa; bugünkü konumunda, Erdoğan ile kafa kafaya yarışabilecek, liderlik yapabilecek önemli bir isimi kamuoyu önüne halen koyama...

CİMRİLİK STRESİ  CİMRİLİK STRESİ 

Fakirlik korkusu, şeytanın insana verdiği ves­veseden ibarettir. Onun gayesi insanı fakirlikle tehdit edip, cimrilik tuzağına düşürmekt...

Öğretmenler Günü Öğretmenler Günü

Bir Öğretmenler gününü daha geride bıraktık. Yaklaşan seçim telaşına düşen gerek Cumhur İttifakı bileşenleri gerekse Millet İttifakı üy...


BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)

SON EKLENEN HABERLER
“Bir Tatlı Huzur” adlı projenin ikinci etkinliği Süreyya Güneş Anaokulunda yapıldı. “Bir Tatlı Huzur...

Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Po...

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri balık pazarında Mesleki ve Teknik Anadolu...

Kahramanmaraş Onikişubat İlçesi Mükrime Hatun Mesleki ve Tek...

Cahit Zarifoğlu İlkokulunda “Şehit Adem Karabörk” kütüphanesinin açılışı yapıldı. Cahit Zarifoğlu İlkokulun...

Kahramanmaraş Onikişubat Cahit Zarifoğlu İlkokulunda yeniden...

ÖDM Tarafından 2. KDS Ödül Töreni ÖDM Tarafından 2. KDS Ödü...

Kahramanmaraş Ölçme ve Değerlendirme Merkezi tarafından yapı...

Aziz Sancar Anadolu Lisesinde Müzik Atölyesi Açılışı Yapıldı Aziz Sancar Anadolu Lises...

Kahramanmaraş Onikişubat İlçesi Aziz Sancar Anadolu Lisesind...

Sevim (Sivik) Binici ve Erol Binicinin Mutlu Günü Sevim (Sivik) Binici ve E...

Hanife ve Kenan Sivik ailesinin güzel ve hanımefendi, eğitim...

İbrahim Gülsu, Eğitimin Çınarlarını Buluşturdu İbrahim Gülsu, Eğitimin Ç...

Kahramanmaraş Final Eğitim Kurumları Genel Müdürü İbrahim Gü...

‘engel-SİZ misiniz’ adlı AB Gençlik projesi, sona erdi ‘engel-SİZ misiniz’ adlı ...

Toroslar gençlik grubunun Av. Tuğçe BAŞKAN ŞENTÜRK liderliği...

7’DE 7 KİLİS 7’DE 7 KİLİS

Yaprakların sararmaya başladığı ve dallarından koparak rüzgâ...

Mehmet Aif İnan İHO ‘Öğretmenler Günü’nü coşkuyla kutladı. Mehmet Aif İnan İHO ‘Öğre...

Kahramanmaraş Onikişubat Mehmet Akif İnan İmam Hatip Ortaoku...

FOTO GALERİ
YAZARLAR HABERLERİ
VİDEO GALERİ