Maraşta Haber
Maraşta Haber

Türkiye’nin sulh ve selâmeti nizâm-ı âlem siyasetiyle mümkün

Prof. Dr. Osman Turan “Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi” adlı eserinde nizâm-ı âlem kavramını asıl mânâsını iyi bildiği halde İslâm’la milliyetçiliği birleştirmek isteyen kitlenin fikir gücüne güç katmak ve gaye ufkunu genişletmek için dünyaya nizam vermek mânasında kullandığını onu tanıyan birçok yazar söylemektedir. Bu sebeptendir ki Osmanlı Devleti’nde sıkça geçen nizâm-ı âlem kavramının sadece dünyaya […]

Türkiye’nin sulh ve selâmeti nizâm-ı âlem siyasetiyle mümkün

04 Ağustos 2015 - 8:21A+A-

Kahramanmaraş'ın güncel haberlerini Google News'ten takip edin !

Prof. Dr. Osman Turan “Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi” adlı eserinde nizâm-ı âlem kavramını asıl mânâsını iyi bildiği halde İslâm’la milliyetçiliği birleştirmek isteyen kitlenin fikir gücüne güç katmak ve gaye ufkunu genişletmek için dünyaya nizam vermek mânasında kullandığını onu tanıyan birçok yazar söylemektedir.

Bu sebeptendir ki Osmanlı Devleti’nde sıkça geçen nizâm-ı âlem kavramının sadece dünyaya nizam vermek demek olmadığını, devletin bekâsı, kamu istikrarı ve asayiş gibi mânalarda kullanıldığını çok sonra öğrendik.

1980 öncesi ve sonrası İslâmî gayeler taşıyan bir kısım milliyetçi kitle tarafından “Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi…” ndeki târifiyle dünyaya nizam vermek ülküsü mânasında kullanıldığı hatırlardadır.

Nizam-ı âlem anlayışının içini dolduramayan bu kitle devleti ve milleti İslâmî temeller üstünde yenileyecek ilim ve fikir bakımından yetersizdi, dolayısıyla lafzî temsil noktasında kaldı. Çünkü kamu ve toplum düzeni gibi mânalar taşıyan bu kavramı zamanın şartlarına göre yenileyip uyarlayacak birikime sahip değildi.

Nizâm-ı âlem gibi İslâmî düzen içindeki ıslahatları ifade eden bir kavramın içini dolduracak hazırlığa sahip olunmadan eklektik düşünce ve laikçi Cumhuriyet kanunlarına dayanan siyasî hareketlerin uzun ömürlü olmayacağı belliydi. Dolayısıyla milletin önüne İslâmî programı olan siyaset ve fikirlerle çıkılmalıydı.

 

TÜRKİYE’Yİ KURTARICI BİR FİKİR: NİZÂM-I ÂLEM

Nizâm-ı âlem’in sembolü padişahtı. Osmanlı Devleti siyasî istikrarı, sosyal adâleti, kavimler ve dinler arasındaki ahengi nizâm-ı âlem siyasetiyle sağlamıştır.  (Prof. Dr. Şerif Mardin, Türkiye’de Toplum ve Siyaset)

Nizâm-ı âlemin târifinde henüz ortak bir fikir birliğine varılmış değil. Birden fazla mânası olan nizâm-ı âlem fikri İslâm’ın yürürlükte olduğu Osmanlı Devleti’nde sistemdeki arızaları giderici ve güçlendirici siyasî düzenlemelerdir.

Osmanlıların kendi iç düzen ve asayişi için aldığı hukukî ve siyasî tedbirler ve devletin bekâsı için kardeş katli gibi meseleler için çıkarılan fetvalar ile Müslüman ve gayrimüslim halka “infial ve ihtilal (olumsuz mânada) gelmesi hâlinde ademoğlu ile âlem arasındaki irtibatın bütün yönleriyle adaletli şekilde sağlanması, uyum ve ahengin temini”  şeklinde târif edenler var.

Nizâm-ı âlemin dar mânada kamu düzenini, geniş mânada ise dünyanın düzen ve asayişini ifade ettiğini söyleyenler daha ağır.  Bir başka târife göre sadece siyasî düzeni değil, ferdî ve toplum hayatının bütün cephesinde yapılan medenî ve hukukî düzenlemeler şeklinde anlamak mümkün.

Osmanlı kaynaklarına atıf yapanlar, nizâm-ı âlemi “Mütegayyirü’l-ahval ila maşallah ve mütecedid ü mütebeddil  tebeddül eden olmakla birlikte Yüce Allah’ın “saltanatına asla tagayyür ü tebeddül yönelmez” şeklinde sadece gerekli görüldüğünde alınan tedbirler olduğunu belirtiyorlar. (Yeni Türkiye Ansiklopedisi, cilt:2, s. 857)

Sözlüğe bakarak günümüz Türkçesiyle şu mânaya geldiğini öğreniyoruz: Değişen, yâni bozulan durumlarda yenileyici ve güçlendirici olan nizam-ı âlem siyaseti Allah’ın ve dîninin temel kurallarına asla müdahale etme yetkisi mânasına gelmez.

 

KAMU DÜZENİ İÇİN NİZÂM-I ÂLEM

Osmanlı asırlarında nizâm-ı âlem siyaseti o kadar önemli yer etmiştir ki bozulan düzeni yenilemek için “Yüce Allah, bekây-ı nizâm-ı âlem içün insan nevinden bir kulunu görevlendirir. O, fitne ve fesadı önler” şeklinde mâna yüklenmiştir. “Çöküş” ve “yükseliş” in reçetesi olan bir nizamnâmedir. (Prof. Dr. Tahsin Görgün, Osmanlı’da Nizâm-ı Âlem Fikri ve Kaynakları Üzerine Bazı Notlar”, İslami Araştırmalar, XIII, sayı 2, 2000)                                                                                                                                                                                                                                                                          Görgün’ün tebliğinde ayrıca Ahmet Cevdet Paşa’nın “Açıklamalı Mecelle” sinin fıkıh, muamelat, amel gibi mevzuları ihtiva eden 1. maddesinde Paşa’nın ifadeleriyle her şeyin nizâm-ı âlem için olduğu belirtiliyor:

“Cenâb-ı Hakk, bu nizâm-ı âlemin vakt-i mukaddere dek bekâsını irâde edib, bu ise nev’-i insânın bekâsına ve nev’in bekâsı tenâsül ve tevâlüd içün zükûr ve inâsın izdivâcına menûtdur.”

Diyor ki, Allah’ın emriyle bu dünyanın bekâsı erkek ve kadın evliliğiyle doğum ve üreme esasına bağlıdır.

Bizim medeniyetimizde İslâm’ın esasları dışında zahirî her mesele nizâm-ı âlem üzere yeniden tesis edildiğine göre, Türkiye’nin bünyesi de millet sosyolojimize uymayan Batılı kanunlar ve demokrasiyle değil, nizâm-ı âlem üzere sağlamlaştırılabilir.

 

 TÜRKİYE’NİN BEKÂSI İÇİN NİZÂM-I ÂLEM VAKTİ GELMİŞTİR

Bir başka mânası da bozulan kamu düzenini adâlet üzere yeniden ikame etmek için “Şer-i Muhammedi’ye teşebbüs” tür. Bazı târihçilere göre Osmanlı fetih siyasetinin ideolojik üslûplarından biri, yâni cihad kavramlarının moral ve ikna gücüdür. (Büyük Türkiye Tarihi, cilt: 8, s. 376, 378, 379)

Devletin ulvî gayeler için gerekli olan enerjisini harekete geçirmek için resmî siyasetin meşruiyet ve hâkimiyetini kullanma ve daima hazırda tutma üslûbu olduğunu yazanlar var ki günümüz için son derece cazip bir fikir bu.

Hülâsa; nizam-ı âlem siyasî düzenin bizzat kendisi değil, siyasî düzeni nizâm-ı âlem için tecdit etmenin ve güçlendirmenin adıdır.

Bu târiflerden sonra meramımız şu: Nizâm-ı âlem vakti gelmiştir. Türkiye’nin bölücü anarşiyle kıvrandığı şu günlerde sulh ü selâmetinin sağlanması nizâm-ı âlem siyasetine geçmesiyle mümkün.

Ahmet Cevdet Paşa’nın ifadesiyle, “Devlet-i muntazama”, yâni düzenli işleyen devlet olması için nizâm-ı âlem fikri âcilen uygulanmalı. Türkiye’yi nizâm-ı âlem siyaseti kurtarır ancak.

 

 

 

 

Kahramanmaraş'ın güncel haberlerini Google News'ten takip edin !
Etiketler : |
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Depreminin Birinci Yıl Dönümü Depreminin Birinci Yıl Dönümü

6 Şubat 2023’te, Türkiye, tarihin en büyük depremini yaşadı. Gece saat 04,17’de yerin 8,6 kilometre derinliğinde Pazarcık merkezl...

Biber Sivri, Hıyar Badem Mersin’den; AFİYET OLSUN! Biber Sivri, Hıyar Badem Mersin’den; AFİ...

Talas’ta Atatürk Bulvarı üzerinde yürüyorum. Hareketli semttir. Orta gelirliler ve çevresi üniversitelerle dolu olduğu için öğrenciler ...

ÇAY MI? KAHVE Mi? ÇAY MI? KAHVE Mi?

Akşam yemeğinden tam yeni kalkmıştım ki, telefonuma bir mesaj geldi. Neredeyse midemden beynime çay gönder mesajıyla aynı anda gelen bu...

KAHRAMANMARAŞ YENİ FELAKETE YATIRILIYOR! KAHRAMANMARAŞ YENİ FELAKETE YATIRILIYOR!...

Kurbanlık koyun gibi, şehrin boynuna bir bıçak daha vurulacak! Göz görüyor, gönül katlanmıyor! Deprem öncesi, bilene-bilmeyene sorsanız...


BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)

SON EKLENEN HABERLER
Sevim Şirikçi MTAL’den Resim Sergisi Sevim Şirikçi MTAL’...

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesi Sevim Şirikçi Mesleki ve T...

Kahramanmaraş ‘ta Özel Öğretim Kurumlarına Yönelik Seminer Kahramanmaraş ‘ta Ö...

Kahramanmaraş Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafın...

Kahramanmaraş – Dulkadiroğlu İlçesinde okul müdürü görevden uzaklaştırıldı. Kahramanmaraş – Dul...

Dulkadiroğlu ilçesinde bir ilkokulda görev yapan kadın öğret...

315. Fasl-ı muhabbet atışma dörtlükleri 315. Fasl-ı muhabbet atış...

1 Hayat güzel ömür kısa kardeşim Rızık için etme tasa kardeş...

Şehit Akif Akçadağ Anadolu Lisesi’nde şehitler için aşure dağıtıldı Şehit Akif Akçadağ Anadol...

Kahramanmaraş Onikişubat İlçesi Şehit Akif Akçadağ Anadolu l...

Onikişubat İlçesinde rehberlik psikolojik danışman grup toplantısı. Onikişubat İlçesinde rehb...

Kahramanmaraş Onikişubat İlçesinde 2023 / 2024 eğitim öğreti...

Eğitimci Karademir Sevenlerini Üzdü Eğitimci Karademir Sevenl...

Eğitimin değişik kademelerinde görev yapan, ancak Kahramanma...

İNSAN BU FİYATLARI GÖRÜNCE UTANIR… İNSAN BU FİYATLARI GÖRÜNC...

Şüphesiz iktidardan ülkeyi yönetenlerden, vatandaşı bu yoksu...

Üreten Kadın Mutlu Çocuk Atölyesi Projesi uygulama süreci başladı. Üreten Kadın Mutlu Çocuk ...

T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür...

Döngel Muhsin Yazıcıoğlu İlk-Orta Okulu tarafından bölge bilgi yarışması yapıldı Döngel Muhsin Yazıcıoğlu ...

Kahramanmaraş – Onikişubat Döngel Muhsin Yazıcıoğlu İlk-Orta...

FOTO GALERİ
YAZARLAR HABERLERİ
VİDEO GALERİ