Maraşta Haber
Maraşta Haber

 ANNELERİMİZ

Vatan gibi kutsal, ekmek gibi mübârek, Türkçe gibi nezih, su gibi aziz, gün ışığı gibi tertemiz, gökyüzü kadar engin bir yüreğin sâhibi olan siz, annelerimiz…   İnsanlığın neş’e ve saâdet güneşi, muhabbet ve merhametin sönmez ateşi, yuvamızın tüten ocağı, hânemizin şefkat kucağı, evimizin sevgi çerâğı, âilemizin hayat menbağı, “ateşi”, “suyu”, havası”, “toprağı” olan siz, annelerimiz… […]

 ANNELERİMİZ

09 Mayıs 2021 - 10:21A+A-

Kahramanmaraş'ın güncel haberlerini Google News'ten takip edin !

Vatan gibi kutsal, ekmek gibi mübârek, Türkçe gibi nezih, su gibi aziz, gün ışığı gibi tertemiz, gökyüzü kadar engin bir yüreğin sâhibi olan siz, annelerimiz…

 

İnsanlığın neş’e ve saâdet güneşi, muhabbet ve merhametin sönmez ateşi, yuvamızın tüten ocağı, hânemizin şefkat kucağı, evimizin sevgi çerâğı, âilemizin hayat menbağı, “ateşi”, “suyu”, havası”, “toprağı” olan siz, annelerimiz…

 

Dokuz ay boyunca bizleri canıyla, kanıyla besleyen, hayatı evlat meyvesiyle süsleyen, dünya ziyneti olan çocuklara söylediği ninnileri uykusuz gecelere yaslayan, bir eliyle bebeğinin beşiğini, öbür eliyle de dünyayı sallayan siz, annelerimiz…

 

Aydınlıkların bile gıpta ettiği; alnı ak, sevgisi duru ve berrak, tebessümü sımsıcak, “Duyguları bile haramdan uzak” ve her zaman kalbimizin zirvesinde dalgalanan sancak olan siz, annelerimiz…

 

Gönül vahâmız, şeref levhâmız, sevgi nüshâmız, en güzel hülyâmız, en mukaddes rüyâmız, dil burcundaki mahyamız ve  sürur dünyamız olan siz, annelerimiz…

 

Yüzümüz bulutlansa yüreği yanan, gözyaşını mendillere oyalayan, derdimize, hasretimize, sevincimize ağlayan, kaybedildiğinde kıymeti çok daha iyi anlaşılan, hâtırâsı bile rûhumuzu kanatlandıran ve “Dünyadaki varlıkların en mübâreği” olan siz, annelerimiz…

 

Allah(c.c.)’ın isim ve sıfatlarının en fazla tecellî ettiği; vefâsı, sadâkati, muhabbeti ve merhameti başta olmak üzere her şeyini evlâdına karşılıksız vermenin yücelttiği en müstesnâ varlık olan siz, annelerimiz…

 

“Ayaklarının altına Cennet” serilen, evlâtlarına “Cennet kokusu” verilen, dünyayı Cennet’e çevirmek için gönderilen v bakışlarından bahar çiçekleri derilen fedâkârlık âbidesi olan siz, annelerimiz…

 

Hayatına ilmik ilmik erdemi, tevekkülü, teslîmiyeti, fazîleti, samîmiyeti, iffeti ve izzeti dokuyan, davranışlarında en latif, en nâzenin, en samîmi, en gösterişsiz ve en kâmil duyguların irfan esintileri okunan, göz pınarlarından süzülen yaşlar ve sevgi ummânı olan bakışlarıyla körelmiş yüreklere Rahmân’ın rahmetini muştulayan,  en âsûde sevinçlerin bestekârı, en onulmaz hüzünlerin dertlisi ve en büyük kahramanlıkların bânîsi olan siz annelerimiz…

 

Ergenekon’dan yola çıkan, Mekke’nin tevhîd nûrunda yıkanan, Anadolu’da “Gül” yüzlü bir medeniyet inşâ etmek için hazarda ve seferde “Bâcıyân” olan, Asr-ı Saâdet’ten ve Türk tarihinde tevârüs ettiği eşsiz güzellikleri hayatlarına yansıtan, hilkat kumaşı bayrakların kumaşıyla birlikte dokunan siz, annelerimiz…

 

Gazâ meydanlarından inşâ ettiğimiz medeniyete, fethettiğimiz diyarlardan serhat boylarına kadar kitâbesi okunmayı

bekleyen nice akıl almaz destanlar yazan, asâlet, cesâret, metânet, letâfet ve şehâmet şâhikası olan siz, annelerimiz…

 

İslâm tarihindeki hanımların zirve şahsiyetlerini oluşturan; Hz. Hâcer (r.anhâ), Hz. Meryem (r.anha), Hz. Âsiye, Hz. Âmîne (r.anhâ), Hz. Hatice (r.anha) ve Hz. Âişe (r.anha) Vâlidelerimizle birlikte “Ümmehâtü’l- mü’minîn” (Mü’minlerin anneleri) olan / Ahzâb, 33/6) bilcümle Ezvâc-ı Tâhirât ile Hz. Fâtımâ (r.anhâ) Anamız ve cümle Ehl-i Beyt-i Benât, ilk hanım şehîdemiz Hz. Sümeyye (r.anhâ) başta olmak üzere gönül gönderimizde sonsuz bir muhabbetle dalgalanan sahâbe-i nîsâ, şühedâ-i nîsâ ve evliyâ-yı nîsâ olan siz, annelerimiz…

 

Türk Tarihindeki; Altun Can Hatun’dan Râziye Sultan’a, Tomris Hâtun’dan Terken Sultan’a, Süyümbike Sultan’dan Dilşad Hâtun’a  / İparhan Hanım’a, Nene Hâtun’dan Şerife Bacı’ya, Erzurumlu Kara Fatma’dan Kastamonulu Halime Çavuş’a, Gördesli Makbûle’den Adanalı Tayyar Rahime’ye, Aydınlı Çete Ayşe’den Vanlı Süreyyâ Sülün’e, Maraşlı Hürü Ana’dan Senem Ayşe’ye, …. ve daha  nice isimsiz kahraman olarak tarihe geçen, “Dînî ü devlet, mülk ü millet” yolunda îman, ihlâs, irfân, azim,  fedâkârlık, cesâret ve kararlılıklarıyla destanlaşan, Mîllî Mücâdele’de ülkemizi işgâlden kurtarmak için ön safta savaşan siz, annelerimiz…

 

“Vatana kurban olsun” diye askere gönderdiği oğlunun saçlarını kınalayan, “Ya gâzî ol, ya şehit” hitâbı ve “Değmesin mâbedimin göğsüne nâmahrem eli” niyâzıyla cepheye yollayan; ıslak gecelerde kağnı arabasıyla taşıdığı cephânenin üstüne yağmur-kar yağmasın diye kucağındaki yavrusunun kundağıyla top mermilerine saran siz, annelerimiz…

 

Başımızın tâcı, gönül yaralarımızın ilâcı, hepimizin ihtiyacı olan, duâlarıyla her türlü tehlikeden bizi koruyan, kolumuz kanadımız, ağız tadımız, âhiret murâdımız, bir yerimiz ağrıyınca feryâdımız olan siz, annelerimiz…

 

Hiçbir zaman dilinden eksik etmediği besmelesinde, yüreğindeki sevgiyi resmeden “Yavrum!” diyen sımsıcak sesinde, salâvatlarla yıkanan nefesinde rahmânî güzellikler bulunan, günde beş vakit nûr üstüne nur yayılan ve şükür çiçeği açan seccâdesinde namaza duran, cümle ehl-i îman ve bütün insanlar için duâya oturan; nur yüzlü, dili Kur’ânlı, eli tespihli olan siz, annelerimiz…

 

Hayatı bizim için yaşayan, en çekilmez çileleri bizim için taşıyan, uykularını bizim için bölen, bizim için sevinen, bizim için gülen, bizim için her türlü zahmeti cana minnet bilen; yurdumuzun, yuvamızın, yavrularımızın temel taşı olan siz, annelerimiz…

 

Bizleri sevgi kirmenine sararak büyüten, târiflere sığmayan gönül zenginliğini ve hudutsuz muhabbetini evlatlarına aksettiren, zaman ve mekân ötesinde olsa da ona ayân olup bizi gören, sıkıntılarımızı duyan, kasvetli, karanlık gecelerimizi varlığıyla aydınlatan, sırtımızı yasladığımız dağ, sığındığımız liman ve sebeb-i hayâtımız olan siz, annelerimiz…

 

Kalplerimizi teshîr eyleyen, üzüntülerimizi terhîs eyleyen, sıkıntılarımızı tebdîl eyleyen, sevinçlerimizi tebcîl eyleyen, mekteb-i âleme bir nübüvvet mektubu olarak gelen; hissiyâtımıza renk, hayatımıza ahenk, muhabbetimize mihenk olan, ahlâkı, zarâfeti, nezâketi ve müsâmahayı anlamlı kılan, evlatlarına karşı duygu yoğunluğunu en fazla yaşayan, her şartta ve her türlü olumsuzluğa rağmen çocuklarının yanında olan, bizi her zaman koruyan ve kollayan siz, annelerimiz…

 

Hiç sönmeyen bir sevgi meşâlesi, göz kamaştıran bir edeb şûlesi, dünyanın en içli nağmesi, hilkâtin en latif tecellîsi, evlâdın en büyük tesellîsi, en ulvî duyguların, en güzel hasletlerin ev sâhibesi ve ana dilimizin mürebbîsi olan siz, annelerimiz…

 

Biz evlatlarınız; gökyüzünün mavisini başınıza tül, semâdaki yıldızları yakanıza gül diye taksak yine de hakkınızı ödeyemeyiz. Annelerimize ne yapsak, ne kadar hürmet etsek, ne kadar hizmet etsek yine de azdır; zirâ sizin bize yaptıklarınızın yanında, bizim size hizmetimiz ancak ummanda bir katre olabilir…

 

Zâten ana-baba hakkı mevzuunda Kur’ân-ı Kerîm’de; “..Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine ‘Öf!’ bile deme; onları azarlama; ikisine de güzel söz söyle. İkisine de merhametle tevâzu kanatlarını indir ve; ‘Rabbim! Küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara (öyle) rahmet et!’ diyerek duâ et..” (İsrâ, 17/23-24);  “Biz, insana anne babasına.iyi davranmayı emrettik. Annesi onune zahmetle karnında taşıdı ve ne zahmetle doğurdu..” (Ahkâm, 46/15; Lokman, 31/14); “..De ki: Gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım: O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın, ana-babaya iyilik edin..” (En’âm, 6/151) diye buyurulmaktadır. Yâni kulun, Allah(c.c.)’a ibâdetten sonr yapacağı en önemli farzın ana-babaya iyilik yapmak ve hizmet etmek olduğu Yüce Kitabımız’da emredilmektedir.

 

Esrarlı bir varlık olan kadının en ulvî pâyesi annelik duygusuna sâhip olmasıdır. Türk milletine ebedî vatan kılınan bu azîz topraklar, Anadolu olduğu için, her yanı “ana” doludur. Ama son zamanlarda, ne hazindir ki, Batı’da olduğu gibi bizde de “ana” olmak, “kadın” olmaya fedâ edilir oldu. “Annelik”; “Anneler Günü’nü ihdâs edenler tarafından unutturulmaya yüz tuttu… “Kadın”, “feministlik” ve “eşitlik” terâneleri arasında irtifâ kaybetmeye başladı. Fıtratı göz ardı ederek eşitlik aranmaz, aranamaz, aranmamalıdır. Hak-hukuk açısından elbette kadınla erkek arasında “insan kimliğinde” bir eşitlik vardır, fakat fizyolojik olarak pek çok farklılığın da olduğu inkârı mümkün olmayan bir hakîkattir. Kadın ve erkek birbirinin rakibi değil, tamamlayıcısıdır.

Fakat, “Kadın olmanın “savaşımını verenler”(?!), “annelik görevini” aksatanlar, “iş kadını” olup “ev hanımlığını” unutanlar; ne yazık ki, “anne” olmanın, “hanım” olmanın mücâdelesini vermiyorlar / veremiyorlar / vermek istemiyorlar… Halbûki erkeksi bir tavrın içine giren feministler, “eşitlik” arayacağına, “hanım” olmanın hazzını yaşayabilseler ve ismiyle müsemmâ olarak “ana” olmaya çalışsalar bugün yaşanan problemlerin pek çoğu emînim ki yaşanmayacaktır.

 

Ana olan, ana kalan ve ana olmaya yakışan; şefkat ve merhamet âbidesi olarak tebellür eden bütün kadınların “Anneler Günü” nü tebrik ediyorum…

Ve siz, yuvamıza huzur, âilemize gurur, evimize nûr, hânemize sürûr veren annelerimiz; size “bir gün” değil, “bir ömür” değil, “bin ömür” vakfedilse de yine az gelir diyorum…

 

Bu duygu ve düşüncelerle, siz annelerimizin; yüzündeki nûrun ve tebessümün hiçbir zaman eksilmemesini diliyor, öpülesi ellerin sâhibi olan sizlere en kalbî muhabbet ve hürmetlerimi arz

ediyorum.

 

Dr. Mehmet GÜNEŞ

 

Kahramanmaraş'ın güncel haberlerini Google News'ten takip edin !
Etiketler : |
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
DİNSİZLİK DE BİR DİNDİR DİNSİZLİK DE BİR DİNDİR

Hâbil/Kâbil’le başlar, bu yolun başlangıcı Dinsizlik de bir dindir, o da dinsizin dîni. İnsan olan her yerde, ya küfür var ya da din Di...

  ABDURRAHİM KARAKOÇ   ABDURRAHİM KARAKOÇ

TÜRK ŞİİRİNİN VE İDEÂLİZMİN SON EFSÂNESİ ABDURRAHİM KARAKOÇ     Hayâtını Î’lâ-yı Kelîmetullah için Nizâm-ı Âlem Ülküsü’ne adayan;  7 Ha...

Dosdoğru Yaşamak Dosdoğru Yaşamak

İnsana eğrilik yakışmıyor. Eğrilik, bile bile haksızlık yapmak Müslüman’a hiç yakışmıyor. Bu yüzden ben Müslüman’ım diyen herkesin otur...

FETHİN GÜLÜ İSTANBUL FETHİN GÜLÜ İSTANBUL

Yüzerek karadan Haliç’e doğru Rakseden geminin yolu İstanbul. Nice şühedânın Eyüp Sultan’ın Fâtih’in gönlünün gülü İstanbul.   Ulu...


BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)

SON EKLENEN HABERLER
Göksun’da yem bezelyesi tarla günü düzenlendi… Göksun’da yem bezel...

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem ...

Tarihine Sahip Çıkan Elbistan’da Kent Müzesi Açıldı Tarihine Sahip Çıkan Elbi...

Kahramanmaraş’ın Elbistan İlçesinde  Şehir Müzesi’nin ...

Asansöer boşluğuna düşerek canından oldu Asansöer boşluğuna düşere...

Ekmek parası ve geçim kaymağını sağlamak için bir süre önce ...

“TELAFİDE BEN DE VARIM” HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR “TELAFİDE BEN DE VA...

5 Temmuz – 31 Ağustos tarihleri arasında yapılacak ola...

Matematiği sevdiren,kolaylaştıran kitap çıktı Matematiği sevdiren,kolay...

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesitesi’nde Dr. Öğr....

BABALAR GÜNÜ  BABALAR GÜNÜ 

           Baba reklâm aracı ticaret yapmak için.           ...

Alkışlar ilk Adım Anaokuluna Alkışlar ilk Adım Anaokul...

Kahramanmaraş’ın Ekinözü İlçesi İlk Adım Anaokulu tara...

Çürük Elmalar Partilimiz Değildir, İstedikleri Partiye Katılabilirler! Çürük Elmalar Partilimiz ...

Kahramanmaraş’ta son bir kaç gündür Büyük Birlik Partisi (BB...

Kaymakam Keçeli, Öğretmenlerden Biraz Daha Fedakarlık Bekliyoruz Kaymakam Keçeli, Öğretmen...

Kahramanmaraş Onikişubat İlçe Kaymakamı Serkan Keçeli berabe...

Pazarcık Yumaklı Cerit İlkokulu’nda (PIRLS), Kapsamında Teşekkür Belgesi Pazarcık Yumaklı Cerit İl...

Kahramanmaraş Pazarcık İlçesi Yumaklıcerit İlkokulunda PIRLS...

FOTO GALERİ
YAZARLAR HABERLERİ
VİDEO GALERİ