Maraşta Haber
Maraşta Haber

Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenleri Toplantısı Yapıldı

Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü M.Sait Kırmacı toplantı salonunda Fatih Projesi kapsamında etkileşimli tahta kurulumları yapılmış olan, ya da ağ altyapısı tamamlanmış okullarda görevlendirilen Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenleri Toplantısı 12.10.2016 tarihinde saat 09.00’da Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Fatih Projesinden sorumlu il Millî Eğitim Müdür Yardımcısı  Sıddık ŞİRİKCİ başkanlığında yapıldı. Toplantı, Fatih Eğitmeni Dilek KONUŞ; […]

Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenleri Toplantısı Yapıldı

14 Ekim 2016 - 22:55A+A-

Kahramanmaraş'ın güncel haberlerini Google News'ten takip edin !

Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü M.Sait Kırmacı toplantı salonunda Fatih Projesi kapsamında etkileşimli tahta kurulumları yapılmış olan, ya da ağ altyapısı tamamlanmış okullarda görevlendirilen Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenleri Toplantısı 12.10.2016 tarihinde saat 09.00’da Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Fatih Projesinden sorumlu il Millî Eğitim Müdür Yardımcısı  Sıddık ŞİRİKCİ başkanlığında yapıldı.

Habere Ait Fotoğraflar İçin Tıklayın

Toplantı, Fatih Eğitmeni Dilek KONUŞ; “Sayın İl Milli Eğitim Müdür Yardımcım ve değerli ekip arkadaşlarım; Fatih Projesi kapsamında 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı 1. Döneminde görevlendirilen Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenleri Bilgilendirme Toplantısına hoş geldiniz” diyerek açılış konuşmasını yaptı. Konuş, toplantı programını arz ettikten sonra konuşmasını yapmak üzere Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Sıddık ŞİRİKCİ’yi takdim etti.

 “Değerli mesai arkadaşlarım ve çalışmalarınızla, yarınlarımızı hazırlayan meslektaşlarım; BT rehber öğretmenleri toplantısına, hoş geldiniz. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim.” Diyerek konuşmasına başlayan Fatih Projesinden sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sıddık ŞİRİKCİ , Fatih Projesinin kısa tanımını yaptıktan sonra “Bilim ve teknolojiyi odak noktası haline getirmek, Bilgi ve teknolojiyi etkin bir araç olarak kullanmak, Bilgi üretmek, Küresel rekabette başarılı ve refah düzeyi yüksek bir ülke olmayı başarmaktır. Fatih projesinde misyonumuzu özetlemek istersek; Araştırma-geliştirme yani ARGE kültürünün hem kurumsal hem de bireysel olarak kazandırılması, İnnovasyonun ülkemizde artırılması, genç, girişimcilik ruhunun geliştirilmesidir. MEB bu misyon ve vizyon çerçevesinde birçok faaliyet yürütmektedir.” İfadelerini kullandı. Sözlerine 120 BT Rehber Öğretmen görevlendirildi diyerek devam eden ŞİRİKÇİ, BT Rehber öğretmenlerine çalışma stratejilerinden bahsetti ve şu ifadeleri kullandı:

“Gerek kişisel gerek kurumsal iyi bir iletişim ağı içinde olmalıyız, Ekip ruhuyla çalışmalıyız, Görevlendirdiğiniz okulun güçlü ve zayıf yönlerini iyi tespit edip çalışma planımızı buna göre hazırlamalıyız.

EBA konusunda özellikle öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin bilgilendirilmesine,   ihtiyaç halinde uygulamalı gösterilmesini yapalım.

EBA ders akışlarını kullanarak, eğitim ve öğretim faaliyetlerini daha etkin hale getirmeliyiz.

Merkezi ortak sınav ve ÖSYM sınavlarında çıkan sorular EBA kazanım soruları örtüşmektedir. Bu bağlamda EBA ders kullanımının başarımızı artıracağını söyleyebiliriz. Okul ziyaretleri planlıyoruz, çalışmalarınızı  yerinde birlikte değerlendireceğiz.

İlimizde, EBA derste kayıtlı 75 935 (%53) öğrencimiz bulunmaktadır.   Buna karşın sistemde kayıtlı olmayan öğrenci sayımız ise 67 655 (%47) dir. Bu sonuç bize gösteriyor ki öğrencilerin EBA ders kullanımı konusuna yoğunlaşmamız gerekiyor. EBA konusunda il Milli Eğitim Müdürlüğü olarak her zaman sorumluluk bilincinde hareket ettik. Çalışmalarımızda ekip ruhunu benimsedik. Bu çalışmalarınız sırasında sayın müdürümüzün bilgisi, deneyimi ve desteğini aldık. Huzurunuzda kendisine, Fatih eğitmenlerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Konuşmamı sonlandırırken hedeflerimiz için en iyi şekilde çalışmamız gerektiğini paylaşmak istiyorum. Birlikte ilimizi çok iyi noktalara getireceğimize inanıyorum. Teşekkür ederim saygılarımı sunarım. ”dedi.

 

Fatih Eğitmeni Tuba GÖK bilim ve teknoloji üretiminde odak noktası haline gelmiş, bilgi ve teknolojiyi etkin bir araç olarak kullanan, bilgiye dayalı karar alma süreçleriyle daha fazla değer üreten, küresel rekabette başarılı ve refah düzeyi yüksek bir ülke olmanın Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşüm sürecine dikkat çekti. Fatih Projesi bilgi toplumu olma yolunda fırsatlar sunmaktadır dedi.

Türkiye’nin bilgi toplumu olması hedefini sağlamaya yönelik projelerin başında FATİH projesi gelmektedir. Bu proje ile,Okullarımızın BT araçlarıyla donatılması ,Güvenli internet erişimi, Eğitim Bilişim Ağı, E-içerikler, Etkileşimli Sınıf Yönetimi (EBA V-Sınıf) FATİH Projesi Bilişim Teknolojileri  Rehber Öğretmen görevlendirmesi sağlanmıştır.

Fatih Eğitmeni Tuba GÖK BT Rehber öğretmenlerinin görev esaslarından bahsetti ve gündemi gereği aşağıdaki bilgileri aktardı:

Okuldaki bütün öğretmen ve öğrencilerin EBA şifresi almasını sağlamak.

Tablet Bilgisayar Seti (TBS) dağıtılan ve internet erişimi sağlanan okullarda EBA ders ve Etkileşimli Sınıf Yönetimi (EBA V-Sınıf) uygulamasını kapsayan, TBS dağıtılmayan okullarda ise EBA içeriklerini ve EBA ders kullanılarak ders işlenişini kapsayan sınıf için uygulamalarına rehberlik yapmak.

Yapılacak sınıf içi uygulamanın görevli olduğu okulun tüm öğretmenlerini kapsayacak şekilde planlama yapmak ve yapılan her uygulamayı “Sınıf İçi Uygulama” formuna işlemek.

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) portalının kullanımı konusunda okuldaki öğretmen ve öğrencilere tanıtım ve bilgilendirme yapmak.

 Eğitim Bilişim Ağı (EBA) portalının kullanımı konusunda velilere tanıtım ve bilgilendirme yapmak.

EBA Ders öğrenim yönetim sisteminin kullanımı konusunda öğretmen ve öğrencileri bilgilendirilerek etkin kullanımı konusunda sürekli rehberlik yapmak.

Okulunda Etkileşimli Sınıf Yönetimi uzaktan eğitimini alan öğretmenlere eğitim boyunca rehberlik yapmak. Sınıf içi uygulamalara bizzat katılmak. Ders işlenişi gözlem formlarının doldurularak BT il koordinatörlüğüne ulaştırılmasını sağlamak

 EBA, EBA Ders ve Etkileşimli Sınıf Yönetimi (EBA V-Sınıf) konularında bilgilendirme afişleri hazırlamak.

Fatih Projesi kapsamında kurulan BT destekli sınıfların amacına uygun bir şekilde kullanılması, kullanıma hazır ve işler durumda tutulmasını sağlamak.

Okulun BT araçlarının garanti süresince amacına uygun kullanımını sağlamak, BT araçlarının garanti takip işlemleri konusunda ilgili kişilerle koordinasyonu sağlamak

 Fatih Projesi kapsamında kurulan BT destekli sınıflarda kullanılan işletim sistemi ve çeşitli yazılımlar ile ders içeriklerinin güncel ve işler vaziyette tutulmasını sağlamak.

Okulunda, FATİH Projesi ile ilgili ve BT araçlarının satın alınmasına yönelik idari ve teknik şartnamelerin hazırlanması, muayene ve kabulü vb. işlemler için kurulacak komisyonlarda görev almak.

BT konusunda düzenlenecek yarışmaları planlamak, organize etmek, yürütmek ve bu yarışmalar için kurulacak değerlendirme komisyonlarında görev yapmak,

Okul web sitesinin hazırlanması, yayınlanması ve güncel tutulmasıyla ilgili web yayın ekibinde görev yapmak,

Okulun bilişim teknolojilerine yönelik faaliyetleriyle ilgili bilgilerin okul web sitesinde yayınlanmasını ve bu bilgilerin güncel tutulmasını sağlamak.

 Bilişim teknolojilerine ilişkin program ve projelerde öğrencilere rehberlik yapmak.

Bilişim Teknolojileri İl Koordinatörü ile işbirliği içinde çalışmak.

Tuba GÖK Fatih Projesi iletişim bilgilerini BT Rehber Öğretmenleriyle paylaşarak okullarda yaşanabilecek teknik problemlerin giderilmesi hakkında bilgi verdi. Teşekkür ederek sözlerine son verdi.

Süha Erler Anadolu Lisesi BT Rehber Öğretmeni Hasan Ali POLAT mikrofona davet edilerek PYBS hakkında bilgi vermesi sağlandı. Hasan Ali POLAT PYBS’de uygulamalı olarak yeni tablet kaydı, tablet arıza kaydı, tablet nakil işlemleri hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

BT Rehber öğretmenlerinin okullarda etkileşimli tahtalarla ilgili yaşadıkları problemlere çözüm önerisi getirmek, iş ve işlemlerin nasıl yürüdüğü hakkında bilgi vermek amacıyla Vestel Yetkili Servisinden bir sorumlu toplantıya davet edilmiştir. Gelen sorumlu BT rehber öğretmenlerine etkileşimli tahtalarla ilgili önemli bilgilendirmelerde bulunduktan ve gelen soruları cevapladıktan sonra teşekkür ederek konuşmasına son verdi.

Fatih Projesi İl Koordinatörü Bülent Esabil BİLİR BT Rehber öğretmenlerinin yaşadıkları tüm sorunlarla ilgili sorulara cevap vermek üzere mikrofona davet edildi. BT rehber öğretmenleri; sistem odası, internet bağlantısı, tablet arızaları, EBA sistemi, alt yapı sorunları, etkileşimli tahta problemleri ve BT Rehber Öğretmenliği görevlendirmeleri ile ilgili bütün sorularını yanıtlamak üzere BİLİR’e yönelttiler. BİLİR soruları cevapladıktan sonra teşekkür ederek konuşmasına son verdi.

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sayın Sıddık ŞİRİKCİ 2016-2017 Eğitim Öğretim yılının hayırlı olması, Fatih Projesi adına verimli bir dönem geçirilmesi temennilerinde bulundu. Sözlerini başta Milli Eğitim Müdürü Sayın Mehmet Emin AKKURT’a, Fatih eğitmenlerine, BT rehber öğretmenlerine ve projeye katkı sağlayan herkese teşekkür ederek sonlandırarak toplantıyı kapattı.

İhtiyacı olan BT Rehber Öğretmenlerine Fatih Eğitmenleri tarafından Fatih Projesi İl Koordinatörlüğünde etkileşimli tahta imaj dağıtımı yapıldı.

 

 

 

 

 

Kahramanmaraş'ın güncel haberlerini Google News'ten takip edin !
Etiketler : |
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, ÖDM’yi ziyaret etti Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, ÖDM’...

Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman,  Müdür Yardımcısı Halit Demirtaş la birlikte Kahramanmaraş Ölçme Değerlendirme Mer...

Döngel Muhsin Yazıcıoğlu Ortaokulu birinciliklere doymuyor!!! Döngel Muhsin Yazıcıoğlu Ortaokulu birin...

Gençlik Spor Bakanlığının ve Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğünün  okul sporları kapsamında düzenlemiş olduğu ‘’Okul Sporları Kro...

Prof. Dr. Ömer Özyılmaz’dan Eğitim Konferansı Prof. Dr. Ömer Özyılmaz’dan Eğitim Konfe...

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Üyesi Sayın Prof. Dr. Ömer ÖZYILMAZ tarafı...

Kahramanmaraş’ta Yılın Öğretmeni Nurullah KILINÇ Seçildi Kahramanmaraş’ta Yılın Öğretmeni Nurulla...

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İlçesinde, Nuri Pakdil Bilim ve Sanat Merkezinde Coğrafya öğretmeni olarak görev yapan Nurullah KILINÇ, 24 K...


BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)

SON EKLENEN HABERLER
Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, ÖDM’yi ziyaret etti Millî Eğitim Müdürü Yusuf...

Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman,  Müdür ...

Döngel Muhsin Yazıcıoğlu Ortaokulu birinciliklere doymuyor!!! Döngel Muhsin Yazıcıoğlu ...

Gençlik Spor Bakanlığının ve Kahramanmaraş İl Milli Eğitim M...

Prof. Dr. Ömer Özyılmaz’dan Eğitim Konferansı Prof. Dr. Ömer Özyılmaz’d...

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Cumhurbaşkanlığ...

Kadına Şiddet Konulu Fasl-I Muhabbet Şiir Seçkisi Kadına Şiddet Konulu Fasl...

( EV SAHİBİ ŞAİR İSMİHAN ERDOĞMUŞ) Medeniyetin adı severek p...

Kahramanmaraş’ta Yılın Öğretmeni Nurullah KILINÇ Seçildi Kahramanmaraş’ta Yılın Öğ...

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İlçesinde, Nuri Pakdil Bilim ve S...

Şehitler Ortaokulundan, “Benim Adım Öğretmen ” Klibi Şehitler Ortaokulundan, &...

Kahramanmaraş Onikişubat Şehitler Ortaokulu öğretmenleri 24 ...

MÜNACÂT MÜNACÂT

Ali Şâkir Ergin Hocama Hayatı doludizgin sürdük karanlıklara...

Deva Partisi Kadına Şiddete Hayır Dedi Deva Partisi Kadına Şidde...

DEVA PARTİSİ KAHRAMANMARAŞ TEŞKİLATI TUALLERLE ŞİDDETE ̶...

Çakıroğlu İlk ve Ortaokuluna Mont ve Bot Yardımı Çakıroğlu İlk ve Ortaokul...

Genel Merkezi Ankara da bulunan Kahramanmaraş Eğitim Vakfı, ...

Emektar Eğitim Yöneticileri Final’de Buluştu Emektar Eğitim Yöneticile...

Kahramanmaraş- Onikişubat İlçesi  Özel Final Temel Lisesi Mü...

FOTO GALERİ
YAZARLAR HABERLERİ
VİDEO GALERİ