Maraşta Haber
Maraşta Haber

Aksakalın Kitabı’ndan Anıtmezar Risâlesi

19.Asrın başında yaşayan Kaşgar Türklerinden bir aksakalın vaaz ve öğütlerinden derlenip “Aksakalın Kitabı” adıyla neşredilen değerli kitaptan okuduğum anıtmezar bahsini, devlet adamlarının millî şuurunu uyanık tutacağına inandığım için sadeleştirerek hülâsa ettim ki cümle Türk-İslâm âlemi istifade eylesin… ——————               Müslüman Türkler ve Müslüman kavimler tarihlerinin hiçbir döneminde önderleri için yapılan mezarlara mozole yahut anıtmezar dememiştir. […]

Aksakalın Kitabı’ndan Anıtmezar Risâlesi

26 Eylül 2016 - 11:53A+A-

19.Asrın başında yaşayan Kaşgar Türklerinden bir aksakalın vaaz ve öğütlerinden derlenip “Aksakalın Kitabı” adıyla neşredilen değerli kitaptan okuduğum anıtmezar bahsini, devlet adamlarının millî şuurunu uyanık tutacağına inandığım için sadeleştirerek hülâsa ettim ki cümle Türk-İslâm âlemi istifade eylesin…

——————              

Müslüman Türkler ve Müslüman kavimler tarihlerinin hiçbir döneminde önderleri için yapılan mezarlara mozole yahut anıtmezar dememiştir. Türbe yahut kümbet demişlerdir.

Kaşgar Türk ülkesinde zulme dönüşen inkılâpları yüzünden milletince sevilmeyen Sarı Kamalov adıyla zorba bir put önder vardı. Öldüğünde devlet bütçesinden yüklü tahsisatla yurt dışından getirilen ecnebi mimarlar eliyle yaptırılan mozole, yâni anıtmezar devlet protokolünde birinci derecede ziyaret edilmesi gereken resmî mekân olarak anayasa ile mecbur kılındı. O gün bugün laikleşmiş zümrelerle şeçkinler ve cumhurbaşkanları kimi zaman kerhen, bazen gönülden ta’zimde bulunuyorlar.

 

KAMALOV’UN MOZOLESİNİ ZİYARET ETMEK MECBURİDİR

Kaşgar Türk ülkesini ziyaret eden her devlet erkânı Kamalov’un mozolesini ziyaret etmek, yâni anıtmezara ta’zimde bulunmak mecburiyetindedir. Ogün bugündür, milletin inancına yabancı anıtmezar Kaşgar’ın velilerinden Hacı Bayram-ı Velî Hz.lerinin şehrinin yüzünü kara eyleyip, Müslümanca sûretini kirletip durdurmaktadır.

Ülkenin başşehrinde ziyaret edilecek mekân Kamalov’un anıtmezarı değil, Kaşgarlı evliya Hacı Bayram-ı Velî Hz.lerinin türbesi olmalıdır. Asıl mevzumuz olmasa da Türk ülkesi ifadesine dair bir açıklama yapmam gerekiyor. Türk ülkesi demek ulusalcı milliyetçilerin anladığı gibi Kamalovizmin Türk Cumhuriyeti demek değil, İslâm’ın hâkimiyet ve meşrûiyetinin her sahada yürürlükte olduğu ülke demektir.

 

PUTPERESTLİKTE MOZOLE “TANRI YATTIĞI İÇİN” İBADET YERİ SAYILIYOR

 Putperest pagan kültüründen kalma kötü ruhlu bir mimariye sahip olan anıtmezar, Müslüman Türk ülkesinin bağrında Firavunların mezarları gibi durmaktadır ki, millet-i necibe bundan rahatsızdır ve bu mekânı kendisine yapılmış bir hakaret olarak görmektedir. Çünkü putperest inançlarda mozole içinde “tanrı” yattığı için ibadet yeri sayılıyor. Daha fenası, başşehrin bağrına dikilen Kamalov’un mozolezesi putperest Karya Kralı Mozoleus’un adından gelmesidir.

Sözlüğe baktım, Mozoleus, Fransızca’da tapınak mezar mânasına geliyor. Roma putperest krallarının mozoleleri bu mânadadır. Bir başka mânası da mozolede yatan ölünün “Ben ölmedim” ifadesini ihtiva ediyor ki, Allah’a şirk koşmaktır bu. Türk ülkesinde Müslümanlar için böylesine tağutî bir mekânı ziyaret etmek büyük günah.

 

ANITMEZAR ESKİ YUNAN TAPINAKLARININ KOPYASIDIR

Başşehirdeki anıtmezar eski Yunan tanrıları adına yapılan tapınakların benzeridir. Putperest Atina’nın sembolü olan Yunan tanrıçası Atena adına yapılan Akropolis’e çokça benziyor. Aynı zamanda ne idüğü belirsiz Sümerlerin mimari sanatından ilham alınmış ve Amerika’nın ilk başkanı Waşington’un mezarına benzetilmeye çalışılmış.

İşte bu Kamalovistler, Yunan mimarisi ile Firavun dönemi mimarisini sentez yapıp Kamalov’un anıtmezarını Türk ülkesinin Müslümanlarına zulüm olsun diye başşehrin en görkemli mevkiine mazlum milletin vergileriyle toplanan büyük paralarla inşa ettirdiler.

Bu elim vak’adan sonra din-i mübinnin, velilerinin mekânı olan başşehrin çehresi kirlendi, sûreti yabancılaşarak bir Yunan şehrini andırır oldu. Millet-i beyzâ, yüreğine sokulan bir hançer gibi her sabah evinin penceresinden bu meşum anıtmezarı ister istemez görüyor.

 

YÜZ KIZARTICI BİR SEMBOLDÜR ANITMEZAR

Kaşgar Türk ülkesi için yüz kızartıcı bir alâmet olan anıtmezarda zulüm ve Batılılaşmakla eş mânaya gelen Kamalovizm’in inkılap müzesi varmış ki inkılâplardan canı yanan millet-i necibe’ye hakaretin daha büyüğüdür bu.

Firavunların mezarlarında hususi eşyalarının saklandığı gibi bu müzede Sarı Kamalov’un şahsî eşyaları sergileniyormuş. Daha fenası, Firavunların balmumu heykelinden ilham alınarak yapılmış olan Sarı Kamalov’un yarım gövde ve baş heykelleri sıra sıra diziliymiş.

 

ANITMEZAR KÂBE’YE KARŞI YAPILDI

Daha da ileri giden Kamalovistler anıtmezarı yarı agnostik, yarı pagan inançlarına göre kutsallaştırdılar. Müslümanların Kâbe’sine karşılık olarak addettiler. Anıtmezarı Kâbe, Kamalov’un heykellerini ikona, konuşmalarının yazıldığı kitabı da Kur’ân-ı Kerim’e karşılık olarak hâşâ cumhuriyetin kutsal kitabı olarak takdis ettiler.   

Anıtmezara giden mermer döşeli yolların kenarlarında Kaşgar Türklüğüyle uzaktan yakından alâkası olmayan Hitit aslanlarının heykelleri sıra sıra arz-ı endam ediyormuş. Çevre mimarisi Roma sitelerine ve meydanlarına benziyormuş. Dünyanın en pahalı taş ve mermerleriyle döşenmiş. Binaların tavanlarını renkli ve altın varaklı İtalyan mozaikleriyle süslemişler. Kıtlık ve yokluk yıllarında mazlum ve mazrur millet-i necibe’den zorla alınan vergiler bu meşum mekâna harcanmış.  

Facianın bir başka tarafı da anıtmezar toplam yüz yirmi bin metrekarelik bir sahayı kaplıyormuş. Düşünün, bu kadar geniş bir arsaya dar gelirliler için binlerce mesken yapılabilir.

 

ANITMEZAR LAİKLERİN, MODERNLERİN VE KAMALOVİSTLERİN ZİYARETGÂHIDIR

Sadede geleyim, bunca sözü tağutî bir alâmet olan anıtmezar için niye sarf ettim? Duyduğuma göre, cumhurun seçtiği cumhurreisi kalben ve fikren millet-i necibeye aidiyeti olan devletlü olarak biliniyor. Demem o ki bu zat anıtmezarı ziyaret etmese iyi olur.

Bir ferman çıkarıp, “Bundan böyle resmî, yâni mecburi anıtmezar ziyaretleri devlet ricaliyle memurlar, askerler ile mektep talebeleri ve muallimler üstünden kaldırılmıştır. Laikçiler, modernler, Kamalovistler ve benzeri anlayışta olanlar şahsen gidebilirler…” şeklinde yeni bir nizamnâme yürürlüğe sokulmalıdır.

Âcizâne bir teklifim daha var: Anıtmezarın sadece kendisi kalacak şekilde kapladığı saha amme menfaatine uygun mesken ve mekân yerleri olarak tahsis edilmelidir. Azınlık haklarına sahip bir zümre olarak varlıklarını sürdürecek olan Kamalovistler için müze olarak bırakılmalı veya anayasa değişikliği ile bütünüyle lavedilmeli ve Kamalov’un mezarı devlet mezarlığına nakledilmelidir.” 

Şaka ve mizah değil bu söylenenler. Aksakalın öğütlerinin tutulacağına inanmak ve anıtmezarın Müslüman Kaşgar Türk ülkesinin devlet sembolü, yâni resmî ziyaretgâhı olmaktan çıkarılmasını görmek hakkımız değil mi?

 

 

 

Etiketler : |
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Özel Okullarımız Özel Okullarımız

19.Asrın başında yaşayan Kaşgar Türklerinden bir aksakalın vaaz ve öğütlerinden derlenip “Aksakalın Kitabı” adıyla neşredilen değerli k...

Dostluk Üzerine Dostluk Üzerine

19.Asrın başında yaşayan Kaşgar Türklerinden bir aksakalın vaaz ve öğütlerinden derlenip “Aksakalın Kitabı” adıyla neşredilen değerli k...

Siyasetin dili bölücü, edebiyatın dili birleştiricidir Siyasetin dili bölücü, edebiyatın dili b...

19.Asrın başında yaşayan Kaşgar Türklerinden bir aksakalın vaaz ve öğütlerinden derlenip “Aksakalın Kitabı” adıyla neşredilen değerli k...

Normalleşme Süreci Normalleşme Süreci

19.Asrın başında yaşayan Kaşgar Türklerinden bir aksakalın vaaz ve öğütlerinden derlenip “Aksakalın Kitabı” adıyla neşredilen değerli k...


BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)

SON EKLENEN HABERLER
Temsili Millî Eğitim Müdürü Bahar Çekin Oldu Temsili Millî Eğitim Müdü...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 99.Yıl Dönümü ...

Genç Kahramanmaraşlılar Platformundan Okullara Hediye Kolisi Genç Kahramanmaraşlılar P...

Ankara’da yaşayan Kahramanmaraşlı 40 genç tarafından Kahrama...

Türk Şiirinin Beyaz Kartalı Bahaettin Karakoç Paneli Türk Şiirinin Beyaz Karta...

Türk Şiirinin Beyaz Kartalı,Dede Korkutu diye bilinen rahmet...

23 Nisan’da KSÜ Rektörü Hayrunnisa Çam Oldu 23 Nisan’da KSÜ Rektörü H...

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektör Vekili Pr...

Özel Okullarımız Özel Okullarımız

Özel okulların bursluluk sınavları Şubat ayında başlar, Mart...

MÜSİAD GÖKSUN’A YATIRIM YAPACAK MÜSİAD GÖKSUN’A YATIRIM Y...

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kahramanmar...

38 Şehit için 38 Fidan Dikildi 38 Şehit için 38 Fidan Di...

Kahramanmaraş- Elbistan Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ta...

Kahramanmaraş’ta Yöresel Çocuk Oyunlar Tanıtıldı Kahramanmaraş’ta Yöresel ...

Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü tarafında 23 Nisan Ulusal...

23 Nisan Coşkusu Yahya Kemal İlkokulunda Yaşandı 23 Nisan Coşkusu Yahya Ke...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu...

İstiklal İlkokulu 23 Nisan’ı Mahalleliyle Kutladı İstiklal İlkokulu 23 Nisa...

İstiklal İlkokulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram...

FOTO GALERİ
YAZARLAR HABERLERİ
VİDEO GALERİ