Maraşta Haber
Maraşta Haber

Amatör Balıkçılık Ve Balıkçıların Uyması Gereken Kurallar

Deniz, göl, gölet, akarsu ve havuzlarda yaşayan ve insanların herhangi bir şekilde işine yarayan, balık ve diğer deniz hayvanlarının çeşitli yöntemlerle avlanması, toplanması ve üretilmesini BALIKÇILIK olarak tanımlayabiliriz. Ticari kaygı duymadan tamamen dinlenmek, boş zamanları değerlendirmek, spor ve eğlence amacıyla yapılan balıkçılığa AMATÖR BALIKÇILIK, besin gereksinimini karşılamak ve para kazanmak amacıyla yapılan balıkçılığa TİCARİ BALIKÇILIK, […]

Amatör Balıkçılık Ve Balıkçıların Uyması Gereken Kurallar

11 Aralık 2013 - 19:35A+A-

Kahramanmaraş'ın güncel haberlerini Google News'ten takip edin !

Deniz, göl, gölet, akarsu ve havuzlarda yaşayan ve insanların herhangi bir şekilde işine yarayan, balık ve diğer deniz hayvanlarının çeşitli yöntemlerle avlanması, toplanması ve üretilmesini BALIKÇILIK olarak tanımlayabiliriz. Ticari kaygı duymadan tamamen dinlenmek, boş zamanları değerlendirmek, spor ve eğlence amacıyla yapılan balıkçılığa AMATÖR BALIKÇILIK, besin gereksinimini karşılamak ve para kazanmak amacıyla yapılan balıkçılığa TİCARİ BALIKÇILIK, yarışma amacıyla yapılan balıkçılığa ise SPORTİF BALIKÇILIK adı verilmektedir. Amatör balıkçı avladığı balığı yer, ticari balıkçı avladığı balığı satar, sportif balıkçı ise avladığı balığı yemez, ölçümleri yapıldıktan sonra mutlaka uygun bir şekilde suya geri iade eder.

Amatör balıkçılığın temeli olta ve elle balık avlamaya, ticari balıkçılığın temeli ise ağ ile avlamaya dayanır.

Serbest dönem ve avlaklarda, belli boydan büyük ve belli miktarlarda avlanan, kurallara uyan amatör balıkçılar giderek artmaktadır.

Amatör balıkçı, amatör balıkçılığın yapıldığı ortamları ve özelliklerini, amatör balıkçılığı ilgilendiren türleri, amatör balıkçı yöntemlerini ve amatör balıkçılığı ilgilendiren kanun ve kuralları bilmek ve tanımak zorundadır.

Aşırı avlanma balıkçılığı tehdit etmekte ve ciddi bir sorun olarak önümüze çıkmaktadır. Bazı avlanma biçimleriyle yavru balıkların ya da yumurta dökmeye hazırlanan dişilerin de yakalanması birçok balık türünün soyunu tüketme noktasına getirmiştir.

Günümüzde bu sorunu aşmak için birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de avlanacak balık miktarını kısıtlamak ve üreme mevsiminde balık avını yasaklamak gibi önlemler alınmaktadır.

Deniz ve iç sularımızda doğal yaşam alanlarının korunması, buralarda bulunan su ürünleri kaynaklarımızdan amatörce yararlanılması, sorumlu ve sürdürülebilir avcılık için, amatör balıkçılığın belirli kurallar çerçevesinde yapılmasını sağlamak amacıyla 22.03.1971 tarihli, 1380  Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 10.03.1995 tarihli Su Ürünleri Yönetmeliğinin 6’ıncı maddesi gereğince Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tebliğ yayınlanmaktadır. 01.09.2012 – 31.08.2016 tarihleri arasında geçerli olan ‘3/2 Numaralı Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ” yürürlüktedir. Amatör balıkçıların bu tebliğde belirtilen yasak, sınırlama ve yükümlülükler çerçevesinde avlanmaları gerekmektedir.

İlimizde Fırnız Çayı, Terbüzek Çayı, Kömürsuyu, Nergele Çayı, Göksu Çayı ve Söğütlü Çayı avlanmanın tamamen yasaklandığı iç sular kapsamında yer aldığından yıl boyu avcılık yapılması yasaktır. Ayrıca Elbistan İlçesi Ceyhan Nehrinde, Ceyhan Nehri kaynağından Kalealtı Köprüsüne kadar olan kısmında da balık avcılığı yapılması yasaktır.

Bir amatör balıkçı en fazla 4 olta takımı ile avlanabilir ve olta başına iğne sayısı 3 adedi geçemez. Alabalık avında 2 olta takımından daha fazla olta takımı kullanılamaz ve her olta takımında ancak 2 iğne bulunabilir.

Küspeli olta, parakete, sualtı tüfeği, zıpkın, pinter ve sepet gibi tuzakların kullanılması yasaktır. Yemlik uzatma ağı dışında germe, uzatma, sürütme, serpme, çevirme, tırıvırı-paraşüt gibi her türlü ağın  kullanılması  yasaktır. Ayrıca amatör avcılıkta; bayıltıcı, uyuşturucu, öldürücü kimyasal maddeler, her türlü patlayıcı madde, karpit, sönmemiş kireç, balık otu, elektrik akımı, elektroşok, tüp gaz ve hava tazyiki yöntemler yasaktır. Yasaklanan av araç ve gereçlerinin avlanma mahallinde bulundurulması da yasaktır.

 Tırıvırı-paraşüt olarak adlandırılan av aracının üretimi, satışı, istihsal yerleri civarında bulundurulması ve su ürünleri avcılığında her ne şekilde olursa olsun kullanılması yasaktır. Tırıvırı ince misinadan imal edilmiş olması nedeniyle herhangi bir şeye takılınca kolayca kopabilmekte, kopan parçalar yıllarca suda kalıp, doğal yaşama karşı büyük tehdit oluşturmaktadır. Bundan dolayı tam bir doğa katili olup, aynı zamanda Amatör Balık Avcılığı ruhunu da yok etmektedir. Tırıvırı sadece balıkları değil, özellikle akarsularda sular çekildiğinde, daralan su yataklarında veya taşkınlarla kıyıya çıkan dal parçaları üzerinde bu ağa daha önce takılan balıkları yemeye gelen diğer her türden hayvana da zarar vermektedir. Canlıların hiçbir işe yaramaksızın, fark, zaman ve türlerini gözetmeksizin ölümüne neden olmasının yanı sıra, ince misinanın kesme / yaralama özelliği ile birçoğunun sakat kalmalarına yol açmaktadır.

Alabalık avcılığında kan kurdu, kemik kurdu, leş kurdu, sinek larvaları, canlı ya da cansız içsu ve deniz balıkları hariç, her türlü yapay, doğal ve mamul doğal yem kullanılabilir.

 1 km 2 den daha küçük göl ve göletlerde motorlu, motorsuz her türlü tekne ve botla avlanmak yasaktır.

 Amatör balıkçılıkla avlanmış olan her türlü su ürününün satışı, canlı olarak nakledilmesi ve başka kaynaklara bırakılması yasaktır. Tebliğde belirtilen koruma altındaki türlerin ve bunlara ait kabuk vb.nin, tahnit edilmiş örneklerinin alımı, satımı, pazarlarda ve iş yerlerinde alım satım amacıyla bulundurulması ve sergilenmesi yasaktır.

İlimizde aşağıda çizelgede belirtilen türlerin belirtilen dönemlerde avlanmaları yasaktır.  

TÜRLER

YASAK DÖNEM

Sazan ( C. Carpio)
Kadife ( Tinca tinca)
Şiraz ( Capoeta.sp)
Yayın( Silurus glanis)
Tatlısu kefali ( Leuciscus cephalus)
( Orman içi sular ve akarsular dışındaki iç sular )
Diğer türler

1 Nisan -1 Temmuz

Doğal alabalık ( Bütün türler )

01 Ekim-31 Mart

Gökkuşağı alabalığı (O. Mykiss)

Yok
( Orman içi sular hariç)

Sudak (S. Lucioperca)

15 Mart – 30 Nisan

Tatlısu kefali ( Leuciscus cephalus)

Yok

Avlanabilecek asgari balık boyları ve azami balık miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Türler Latince adı Boy Limiti
(en az)
Günlük Limit
(en fazla)
Doğal alabalık (Bütün türler) 25 cm. 3 adet
Gökkuşağı alabalığı O. mykiss Yok 10 adet
Sazan C. carpio 40 cm. 5 adet
Kadife Tinca tinca 26 cm. 10 adet
Sudak S. lucioperca 26 cm 10 adet
Tatlısu kefali Leuciscus cephalus 20 cm. kg
Siraz Capoeta.sp 20 cm. kg
Yayın Silurus glanis 90 cm. 1 adet
Karabalık Capoeta trutta 22 cm. 10 adet

Kiraya verilen istihsal sahalarında avcılığın serbest olduğu dönemlerde resmi tatil günlerinde kişi başına en fazla 3 iğneli bir olta takımı ile amatör avcılık yapılması serbesttir. Bu yerlerde amatör avcılığa açılacak alanlar Bakanlık İl Müdürlüklerince belirlenir. Kiraya verilen istihsal sahası baraj gölü ise amatör balıkçılığa ayrılacak alan için DSİ Genel Müdürlüğü mahalli kuruluşundan da görüş alınır. Baraj göllerinde yapılan avcılıkta DSİ tarafından belirtilen güvenlik sahasında avlanmak tehlikeli ve yasaktır.

Ticarî amaçlı su ürünleri avcılığı yapmak üzere projeye dayalı olarak Bakanlıkça izin verilmiş tüm deniz ve iç su alanlarında kira müddetince kiracı dışında avcılık yapılması yasaktır. Bu yasak alanlarda yapılacak istihsalle ilgili esas ve usuller Bakanlıkça belirlenir.

Bakanlık İl Müdürlüklerince tespit edilerek ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilen voli yerlerinde amatör avcılık yapmak yasaktır.

Akarsuların, göllerin ve göletlerin yatakları değiştirilerek bir kısmının kurutulması veya bentlenmesi yöntemi ile avcılık yapılması veya ızgaralarla balık toplanması yasaktır

İç sularda özel avlanma izni gerekmeyen yerler haricinde gün içinde av saati sınırlaması yoktur.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler, bu tebliğ ile getirilen yasak, sınırlama ve sorumluluklara uymak şartıyla amatör balıkçılık yapabilirler. Bu kişilere müracaatları (Dilekçe, Kimlik Fotokopisi,1 adet fotoğraf) halinde, 20 TL karşılığında, veriliş tarihinden itibaren beş yıl geçerli olmak üzere, İl ve İlçe Müdürlüklerince “AMATÖR BALIKÇI BELGESİ” verilir. Bu belgenin alınması veya avcılık sırasında bulundurulması zorunlu değildir.

Ülkemizde devamlı olarak ikamet eden, resmi misafir veya geçici olarak görevli bulunan yabancı uyruklular Misafir Amatör Balıkçı Belgesi ile avlanabilirler. Bu kişilere durumlarını belgelemek kaydıyla İl Müdürlüklerince iki yıl süre ile geçerli olmak üzere MİSAFİR AMATÖR BALIKÇI BELGESİ  verilir.

Gönüllü amatör balıkçılık kuruluşları, üyelerinin belge alma işlemini topluca yaptırabilirler.

Orman içi sularda amatör balıkçılık yapacakların, Çevre ve Orman Bakanlığı mahalli teşkilatından “Orman İçi Sularda Dönem Boyu Balık Avlama İzin Belgesi” veya “Günlük Avlanma Fişi” alması zorunludur.

Amatör Balıkçı Belgesi, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde amatör balıkçılık avcılığına izin verilen her yerde geçerlidir. Belgenin kaybı halinde beyan üzerine yenisi verilir.

Deniz ve iç sularımızda yapılacak her türlü amatör balıkçılık yarışmaları Bakanlığın iznine tabidir.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı  teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve iç suların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük ve orman muhafaza teşkilatları mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile emniyet ve jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri koruma ve kontrolle görevlidir.

Bu tebliğde belirtilen yasak, sınırlama ve yükümlülükleri belirlemeye ve ilan etmeye Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilidir.

Bu tebliğ hükümlerine aykırı hareket edenlere, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu gereğince cezai işlem uygulanmaktadır.

KONU İLE İLGİLİ AYRINTILI BİLGİ VE AMATÖR BALIKÇILIK ŞİKAYETLERİ İÇİN 231 32 13 (144) TELEFONDAN İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ SU ÜRÜNLERİ BİRİMİ ELEMANLARINA  ULAŞILABİLİR.        

TÜM  VATANDAŞLARIMIZI  BU KONUDA DUYARLI OLMAYA DAVET EDİYORUZ.

kahramanmra+şta bal¦-k+ğ¦-l¦-k (2)[1]

Kahramanmaraş'ın güncel haberlerini Google News'ten takip edin !
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Sultangazi Spor Şenliği’nde gösteri maçını Ahmet Çakar yönetti Sultangazi Spor Şenliği’nde gösteri maçı...

Birçok sportif faaliyeti ilçe sakinleriyle buluşturan Sultangazi Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile bu yıl 11. Spo...

Aşırı takım sevgisi sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor Aşırı takım sevgisi sağlık sorunlarını b...

2014 Dünya Kupası sırasında Brezilyalı seyircilerle gerçekleştirilen araştırmada takımlarına aşırı bağlı taraftarların canlı maç izlerk...

Milli karateciler spor severlerle bir araya geldi Milli karateciler spor severlerle bir ar...

2020 Tokyo Olimpiyatları öncesinde müsabakalara hazırlanış aşamaları ve unutulmayan anıların konuşulduğu organizasyona katılan Kağıthan...

Ekim ayında en çok Galatasaray konuşuldu Ekim ayında en çok Galatasaray konuşuldu...

Geçtiğimiz ekim ayında Avrupa’nın devleriyle karşılaşan Galatasaray, sahasında konuk ettiği Real Madrid ve PSG maçlarından puansız ayrı...


BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)

SON EKLENEN HABERLER
BU VATAN BENİM BU VATAN BENİM

Üçünü de, gözüm gibi korurum Ezan benim, bayrak benim, marş ...

Biriz Edebiyat Cemalettin Gündoğan İle Fasl-ı Muhabbet Grup Atışması 21 Biriz Edebiyat Cemalettin...

BİRİZ EDEBİYAT CEMALETTİN GÜNDOĞAN İLE FASL_I MUHABBET 206.G...

Soru Hazırlama Komisyonu 2. Dönem için çalışmaya başladı Soru Hazırlama Komisyonu ...

Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ölçme ve Değerlendir...

Millî Eğitim Şefi Şaban Avşar’a Veda Töreni Millî Eğitim Şefi Şaban A...

KAHRAMANMARAŞ İL MİLLÎ EĞİTİMİNİN GÜLER YÜZLÜ ÇALIŞKAN ŞEFİ ...

Mehmet Sabancı’nın Acı Günü Mehmet Sabancı’nın ...

Kahramanmaraşlının yakından tanıdığı iş adamı, siyasetçi nai...

Gönül Semâmızdan Bir Yıldız Daha Kaydı -2- Gönül Semâmızdan Bir Yıld...

GÖNÜL SEMÂMIZDAN BİR YILDIZ DAHA KAYDI  AHMET TEVFİK OZAN HA...

Minik Kahramanlar Yarışıyor Bilgi Yarışması Minik Kahramanlar Yarışıy...

12 Şubat Kahramanmaraş’ın kurtuluşu etkinlikleri kapsa...

Millî Eğitim Müdürü Yılmaz, Türkoğlu İlçesinde Millî Eğitim Müdürü Yılma...

Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdür Cemal Yılmaz, Millî Eğit...

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine Bayan Müdür Mesleki ve Teknik Anadolu...

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Sevim Şirikçi Mesleki ve Teknik A...

İl Afet Barınma Çalışma Grubu Komisyon Toplantısı Yapıldı İl Afet Barınma Çalışma G...

Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından AFAD İl M...

FOTO GALERİ
YAZARLAR HABERLERİ
VİDEO GALERİ