Maraşta Haber
Maraşta Haber

Seher Vakti Mâşukun Kapısını Çalanlar

Bülbülün, gülün nazına niyâz etmek için seher vaktini seçmesi gibi, Allah dostları ve ehl-i dil olanlar mâşukun kapısını ağyar ve avamın gaflet uykusunda olduğu seher vaktinde çalarlar.   SEHER VAKİTLERİNDE GÖZYAŞI DÖKMEK  Seher vakti hâl ehli için gözyaşı, niyaz, feryad, ölüm, yokluk, yüceliş, oluş, ibadet, ulvî istekler ve hüzün demektir. Kimseler görmediği için en samimi […]

Seher Vakti Mâşukun Kapısını Çalanlar

24 Haziran 2014 - 7:25A+A-

Kahramanmaraş'ın güncel haberlerini Google News'ten takip edin !

Bülbülün, gülün nazına niyâz etmek için seher vaktini seçmesi gibi, Allah dostları ve ehl-i dil olanlar mâşukun kapısını ağyar ve avamın gaflet uykusunda olduğu seher vaktinde çalarlar.

 

SEHER VAKİTLERİNDE GÖZYAŞI DÖKMEK

 Seher vakti hâl ehli için gözyaşı, niyaz, feryad, ölüm, yokluk, yüceliş, oluş, ibadet, ulvî istekler ve hüzün demektir. Kimseler görmediği için en samimi ağlama vakti seher vaktidir. Kalbinizi mâşuka açıp, bir deneyiniz.

 

Hiçbir hâl ve hâdise yapamaz, gözyaşının seher vaktinde yaptığını. Seher vaktinde sıla için ağlamak mâşukun kabul edeceği dua gibidir.

 Gurbet ve dâüssıla duygusu seher vaktinde kalbe bütün ağırlığıyla çöker. Allah kendisini seven kullarının samimiyeti bakımından “kabul kapılarını” bu vakitte daha çok açarmış.

 Seher vaktinde zikir ve tefekkür eden tasavvuf ehli için seher yeli yüce makamlardan, mutlak sevgili olan Allah’tan haber taşır; o makamların misk ve anber kokularını da getirir. Buna mânevî “ilhâm” da denir. Bu “ilham” sâyesinde Hak âşıkları gâibin sembolü olan seher vaktinde mâsivanın tesirinden uzaklaşmış olurlar ki mâşukla rabıtası tam olarak gerçekleşir.

 AĞYAR VE AVAMIN UYKUDA OLDUĞU SEHER VAKTİNDE RAHMET YELİ ESER

Ehl-i tasavvufa göre seher vaktinde göklerin kapısı açılır, rahmet yeli eser ve rızık da artar. “Melekler rızk dağıtmaya seher vaktinde gelir.”Ağyâr ve avam uykuda, yâni gaflet olduğu olduğu için seher vaktinin rahmetinden mahrumdur.

Seher vakti vecdin en yüksek ânıdır. Vehbî vecd sâyesinde insan maddî olandan mânevî olana, dünyevî olandan ulvî olana doğru bir hâl içine girer. Allah’ın, kullarını yokladığı, kullarının Allah’ı işittiği en hüzünlü ve mâneviyatlı bir vakittir ki, Eyyüb Aleyhisselâm hastalığı iyileşince, o gece seher vaktinde bir âh eder. Sebebini sorduklarında; 

 “Her gece seher vaktinde ‘Ey bizim hastamız nasılsın?’ diye ses duyardım. Şimdi o vakit geldi; ‘Ey sihhatli kulumuz nasılsın? sesini duyamadım. Onun için ağlıyorum” der. Ârif, yâni seher vakti ehli olanlar bilirler bu hâdisenin hikmetini.

 

  “SEHER VAKTİ VAKİTLERİN EN AZİZ OLANI”

Şüphesiz ki bütün vakitleri Allah yaratmıştır. İnsan-ı kâmillerin sözüne göre seher vakti vakitlerin en aziz olanıdır. Bu sebepledir ki Zâriyât sûresi,17 ve 18. âyetlerde “Onlar geceden pek az uyur olmuşlardı. Ve seher vakitlerinde de onlar istiğfarda bulunurlardı” buyuruluyor.

 Seher; karanlığın sonu, aydınlığın başlangıcı olan bir vakit. Seherde hem maddî, hem kalp gözü açık olanlar Efendimiz Aleyhissalâtüvesselâm’ın yolundadır. Seher ehli aynı zamanda vaktin oğludur. Bu derûnî makama sahip olmak için seher vakti gafletten uyananlardan olmalı.

 Seher vaktinin kıymetini Osman Hulusi Efendi “Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî”sinde ne güzel anlatır: “Cûşa gelir dağ ile taş feryâd eder vakt-i seher / her nesneyi kaplar telâş feryâd eder vakt-i seher / (…) / Hulûsi âşıksan eğer dur yatma gel vakt-i seher / bak gör ki âlem serteser feryâd eder vakt-i seher”

 

SEHER VAKTİ EHLİNE “UYANIK” DENİR

 Tasavvufta “sır” a ulaşan ve “hâl” ehli olan velîye “uyanık” da denir. Ne büyük garabet, şimdi köşe dönücülere, yâni işini bilenlere (!) “uyanık” diyorlar. Velî için “Uyanıklık” hâli vaktin her ânı geçerlidir, fakat seher vaktinde “uyanıklığın” cezbesi en yükseklerdedir.

Seher vaktine en kalbî ve imanî gücüyle hazırlanır velî zâtlar. Mâna âlemine gidip gelirler. Sırlarını ifşa etmezler, yaşarlar sadece. “Sır” ve “hâl” sahibinin muradı cennete varmak, yâni bağın gülünü sevip dönmektir.  

Prof. Dr. H. Kamil Yılmaz’ın ifadesiyle “Gecenin sükût dili, dervişin sır kulağına ibâdet coşkusu telkin etmektedir.  Seherin bereketi, bu sükût ile söylenen sırdadır.”

Hayatı gittikçe modernlere benzeyen içimizdeki insan! İsmine sığınıp kendine emin bir kale yaptığın Bediüzzaman Hazretleri seher vakti için ne diyor, dinle! “Sözler”, 18. Söz’den “Firkatli ve Gurbetli Bir Esarette Fecir Vaktinde Ağlayan Bir Kalbin Ağlayan Ağlamalarıdır” bahsini okumamışsan, sen bir zâhir ehlisin daha:

 

“UYAN EY GÖZLERİM VAKT-İ SEHERDE”

 “Seherlerde eser bâd-ı tecelli / Uyan ey gözlerim vakt-i seherde / İnâyethâh (yardım dileyen) zidergâh-ı İlâhî (ilâhî dergâhın sahibi) / Seherdir ehl-i zenbin (günahı olan) tövbegâhı / Uyan ey kalbim vakt-i fecirde…”

 Anlayabildiğimce şöyle demeye geliyor: Seher vaktinde eser tecelli rüzgârı. Seher vaktinde uyan ey gözlerim. İnayet iste ilahî dergâh sahibinden. Seher vakti günahkârların tevbe vaktidir. Fecir vaktinde uyan ey kalbim, ilahî dergâhta tevbe et.

 “Uyan gafletden ey nâ’im Hakka yalvar seherlerde / Döküp acı yaşın dâ’im Hakka yalvar seherlerde” diyen Niyâzî-i Mısrî hazretlerinin nasihatı tutulmaz mı ey insan?

 Seher vaktinin kıymeti âyet ve hadislerde buyurulduğu içindir ki Dîvan şairleri seher vaktini mânevî bir vakit saymışlar. Dîvan şairi Zatî de “Gözüm açdum bu seher bir ulu sahra gördüm / Anda bir dane-i hardal gibi dünya gördüm” mısralarıyla seherî olduğunu, yâni kalp gözünün açıldığını söyler.

 Diyor ki: Dünya bir hardal tanesi kadar küçük ve değersiz. Mânevî âlemse bir sahra kadar geniştir. Şair bunu seher vaktinde gözünü açması, yâni kalbini Mutlak hakikate doğrultmasıyla bilir ve görür.

 Uyuyan şairin seherde gözünü açması, mecazî olarak gafletten kurtulması ve hakikati idrak etmesi demektir. Seher, gündüzün tesirinin en aza indiği, kalbin ve zihnin maddî meşguliyetlerden arındığı, insanın kendisiyle mânevî yoğunluğun en çok olduğu bir yeniden diriliş vaktidir.

 

“EY GAFİL, SEHER VAKTİNDE DUR”                                                                       

Yunus Emre Hz.leri seher vakti ehli bir derviştir ki, bu ulu dervişi modernler bilmezler. Şu nasihatından mahrum oldukları için modern insanların, yâni câhillerin hâli ne fenâ!

 “İşit sözümü ey gafil, tanla (şaşırma) seher vaktinde dur / Öyle buyurmuş, o kâmil, tanla seher vaktinde dur.”

 “Tanla seher vaktinde dur” ifadesiyle kalp ve imanı bu vakte çekmeyi nasihat eder. Çünkü seher vakti insan-ı kâmil seviyesine ulaşmanın vaktidir. Hakk’ın dergâhına yönelmek seher vaktinde daha ziyade değer taşır.

 Onun sehere dair sözü çoktur: “Allah’ın huzuruna dur” diyor  “uyanık” olanlara: “Dost dergâhına tutgıl yüz,  tanla seher vaktinde dur / (…)  /Yalvar Çalab’ına çağır, tanla seher vaktinde dur / Yatanların yatlı hâli, hiç nesneye ermez eli / Seher eser rahmet yeli, tanla seher vaktinde dur.”

 

GERÇEK ÂŞIK SEHER VAKTİNDE BELLİ OLUR

 Âşık veya şair olduğunu söyleyip de seher ehli olmayan zavallılara da sözü var derviş Yunus’un: “Âşık isen belli bilem, tanla seher vaktinde dur / (…) / Kevser şarabını içmek, tanla seher vaktinde dur.”

Diyorki: Gerçek âşıksan ve cennetteki ırmaktan su içmek istersen tanla, yâni şaşırmadan seher vaktini eda et.                                               Hâsılı, seher vakti mâşukun kapısını çalanların kervanına katılmak gerek. “Adam olmak istersen seherde uyuma!” diyen Konya velilerinden Ladikli Ahmed Ağa’nın sözünü tutalım, derim. (Habervaktim.com)

 

 

 

 

Kahramanmaraş'ın güncel haberlerini Google News'ten takip edin !
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Sultangazi Spor Şenliği’nde gösteri maçını Ahmet Çakar yönetti Sultangazi Spor Şenliği’nde gösteri maçı...

Birçok sportif faaliyeti ilçe sakinleriyle buluşturan Sultangazi Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile bu yıl 11. Spo...

Aşırı takım sevgisi sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor Aşırı takım sevgisi sağlık sorunlarını b...

2014 Dünya Kupası sırasında Brezilyalı seyircilerle gerçekleştirilen araştırmada takımlarına aşırı bağlı taraftarların canlı maç izlerk...

Milli karateciler spor severlerle bir araya geldi Milli karateciler spor severlerle bir ar...

2020 Tokyo Olimpiyatları öncesinde müsabakalara hazırlanış aşamaları ve unutulmayan anıların konuşulduğu organizasyona katılan Kağıthan...

Ekim ayında en çok Galatasaray konuşuldu Ekim ayında en çok Galatasaray konuşuldu...

Geçtiğimiz ekim ayında Avrupa’nın devleriyle karşılaşan Galatasaray, sahasında konuk ettiği Real Madrid ve PSG maçlarından puansız ayrı...


BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)

SON EKLENEN HABERLER
Milletvekili Öçal: Türkiye büyük bir medeniyete sahiptir Milletvekili Öçal: Türkiy...

Kahramanmaraş’ta 24-25 Eylül 2022 tarihinde Sütçü İmam...

Kahramanmaraş BİLSEM’den Bir Başarı Daha Kahramanmaraş BİLSEM̵...

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Nuri Pakdil Bilim ve Sanat Merkez...

TÜRKÜLERİMİZ – VII  / YEMEN TÜRKÜLERİ – 2  TÜRKÜLERİMİZ – VII ...

 -Yemen çöllerine “can eken”Mehmetçiklerimizin  ve Yemen’den...

Türk Kızılay’ndan Özel Eğitim Öğrencilerine Materyal Desteği Türk Kızılay’ndan Ö...

Türk Kızılayı Kahramanmaraş Şubesi Başkanlığı ve İl Millî Eğ...

“Kahramanmaraş Hikâyesi” Projesinde Ödüllü Yarışmalar Başlıyor! “Kahramanmaraş Hikâyesi” ...

Büyükşehir Belediyesi’nin “Geleneksel Ustalardan Geleceğin U...

İSLAMDA TÖVBE  İSLAMDA TÖVBE 

İnsanoğlu, hayvan ve melek arasında orta bir mevkide yaratıl...

Kahramanmaraş’ta Pardus kursu başarıyla tamamlandı. Kahramanmaraş’ta Pa...

TÜBİTAK ULAKBİM Pardus Eğitmeni Şenol ALDIBAŞ tarafından Oni...

Rektör Yasım, Rektörlük Atama Belgesini Teslim Aldı Rektör Yasım, Rektörlük A...

14 Eylül 2022 tarih 2022/474 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararna...

Adem Aydoğan, “Sendikamızı birlikte yönetmek için” Değişime Sende Katıl Adem Aydoğan, “Send...

Kahramanmaraş Eğitim Birsen 1 Nolu Şube Başkan Aday Adem Ayd...

Onikişubat Kaymakamı Keçeli, Okulları Ziyaret Ediyor Onikişubat Kaymakamı Keçe...

Onikişubat Kaymakamı Serkan KEÇELİ, yeni eğitim-öğretim döne...

FOTO GALERİ
YAZARLAR HABERLERİ
VİDEO GALERİ