Maraşta Haber
Maraşta Haber

Kahramanmaraş’ta Öğrenme Şenliği Başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından farklı öğrenim ve yaş seviyesindeki bireylerin istihdam edilebilirliklerini ve sosyo-kültürel gelişimlerini sağlamak amacıyla ilki Eskişehir, Kocaeli, Bursa ve Konya’da gerçekleştirilen ‘Öğrenme Şenlikleri’ne Kahramanmaraş’ta katıldı. Kahramanmaraş’ta’ düzelecek, “Öğrenme Şenlikleri’nde her yaş ve kesimden insanların bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirmek, öğrenmeye erişimlerini arttırmak hedeflenmektedir.‘ Şenliğin başarılı olabilmesi için […]

Kahramanmaraş’ta Öğrenme Şenliği Başlıyor

02 Mart 2014 - 12:59A+A-

Kahramanmaraş'ın güncel haberlerini Google News'ten takip edin !

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından farklı öğrenim ve yaş seviyesindeki bireylerin istihdam edilebilirliklerini ve sosyo-kültürel gelişimlerini sağlamak amacıyla ilki Eskişehir, Kocaeli, Bursa ve Konya’da gerçekleştirilen ‘Öğrenme Şenlikleri’ne Kahramanmaraş’ta katıldı.

Kahramanmaraş’ta’ düzelecek, “Öğrenme Şenlikleri’nde her yaş ve kesimden insanların bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirmek, öğrenmeye erişimlerini arttırmak hedeflenmektedir.‘

Şenliğin başarılı olabilmesi için Valilikler koordinatörlüğünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilgili kurum, kuruluş, dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşlarının da katılımı ile organizasyon komiteleri oluşturulacak.

‘Öğrenme Şenlikleri’nin ilk tanıtım çalışması Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Dr. Erkan Bulgan başkanlığında, İl Milli Eğitim Müdürü Mesut Alkan, Şube Müdürü Hasan Gül ve paydaşların katılımı ile valilik toplantı salonunda gerçekleşti. Toplantıda ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerine etkinlikle ilgili bilgi verildi.

Vali Yardımcısı Dr. Erkan Bulgan; Milli Eğitim Bakanlığı’nca başlatılan  ‘Öğrenme Şenlikleri”’ uygulamasını Kahramanmaraş’ta da başlattıklarını, hayat boyu öğrenmenin keyifli ve yararlı bir şey olduğunu, bu çalışmayla her yaşta ki insanların yeni ve farklı şeyler öğrenerek toplumuna büyük katkıları olacağına dikkat çekti.

İl Milli Eğitim Müdürü Mesut Alkan yaptığı konuşmada”  Yetişkinler eğitimi Avrupa Ülkelerin de % 9 olduğu halde bizde ki oranın % 3 tür. Katıldığım bir eğitim toplantısında bir yabancı katılımcı şöyle demişti. ‘Hayat boyu öğrenmeyi teşvik eden bir dininiz var. Kur’an’ın ilk emrinde oku denilmektedir.’ Böyle bir dine sahip olmamıza rağmen bizde yetişkinler eğitimi çok düşük seviyededir. Beşikten mezara kadar ilim öğrenecek bir toplumuz, öğrenmenin yaşı yoktur. Hedef kitlemiz okulların dışında kalanlardır, Öğrenme Şenlikleri eğlenceli bir öğrenme modelidir.” Dedi.

Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Gül ise katılımcıları şenlikle ilgili bilgilendirdi. Toplantıda Milli Eğitim MEBBİS Yöneticisi Yakup Kaman tarafından Kahramanmaraş Öğrenme Şenliği ile ilgili sinevizyon eşliğinde bir sunu gerçekleştirildi.

IMG_9524

ÖĞRENME ŞENLİĞİNİN TANIMI

Öğrenme Şenliği, hayat boyu öğrenme faaliyetlerine katılımı arttırmayı hedefleyen, öğrenme fırsatları hakkında halkı bilgilendiren, eğlenerek öğrenmeyi teşvik eden, sanatsal ve kültürel gösteriler içeren programlı etkinlikler bütünüdür. Öğrenme Şenliği, bireylerde kendilerini geliştirme konusunda merak ve istek uyandırarak, öğrenmenin eğlenceli, kişiyi rehabilite eden yönünün fark edilmesini ve bireylerin öğrenme süreçlerine aktif olarak katılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Yetişkin öğreniminin kutlanması yeni bir kavram değildir. Öğrenme Şenlikleri, dünyanın çeşitli kentlerinde yıllardır başarı ile uygulanmakta olan ve hayat boyu öğrenme sürecine katkı sağlayan faaliyetlerdir. Dünyada ilk olarak 1967 yılında okuma-yazma haftası olarak kutlanmaya başlamış, daha sonra pek çok ülkede daha kapsamlı Öğrenme Şenlikleri düzenlenmeye başlamıştır.

Öğrenme şenliklerini diğer öğrenme faaliyetlerinden ayıran en önemli özellik, öğrenme süreçlerine aktif olarak katılım olanağı sunmasıdır. Bireysel gelişime yönelik merak ve istek uyandırma özelliği ile de yürütülen diğer hayat boyu öğrenme faaliyetlerinden daha etkili olmaktadır.

Öğrenme Şenliğini bir pazarlama kampanyası gibi algılamak doğru olur. Pazarlama, müşterilerin çıkarlarını yönetmedir.  Burada müşteriler, eğlenerek bilgi edinmek ve eğitilmek amacıyla faaliyetlere katılan ziyaretçiler, eğitim veren ve daha fazla kişiyi şenliğe çekmeyi hedefleyen kurumlar (Okullar, üniversiteler, dershaneler), nitelikli işgücü arayan işverenler ile bölgeyi bir cazibe merkezine dönüştürerek aileleri ve yatırımcıları bölgeyi çekmeyi hedefleyen siyasi ve idari otoritelerdir. Eğer bu dört paydaş grup şenliğin getirilerine inanırlarsa, hedef grupların tamamı olaya dâhil olacaktır.

IMG_9520

ÖĞRENME ŞENLİĞİ DÜZENLEME SEBEPLERİ

Hızla değişen toplumlarda hayat boyu öğrenme sosyal içerme ve işgücü piyasasına dâhil olabilme açısından çok önemlidir. Temel becerilere sahip olmak ve okuryazar olmak, iyi bir iş bulmak için yeterli değildir. Günümüzün esnek ve güvencesiz işgücü piyasasında ‘istihdam edilebilir’ konumda kalabilmek için eğitim ve öğretime sürekli ihtiyaç vardır.

Bireylerin sadece ülkesindeki değil, dünyadaki toplumsal gelişmelere ve değişime uyum sağlamalarına yardımcı olmak, ekonomik ve sosyal yaşama aktif katılımlarını kolaylaştırmak, yaşamlarını daha etkin bir biçimde düzene koyma ve denetleme yeteneklerini geliştirmek ve sosyal açıdan dışlanmalarını engellemek için Hayat Boyu Öğrenmeye ihtiyaç duyulmaktadır.

Eğitim ve öğretim sistemi hayat boyu öğrenmeyi desteklemek için öğrenenlere mümkün olduğunca yakın bir yerde organize olmalı ve hizmetleri yerel düzeyde sunmalıdır. Aynı zamanda kişisel gelişim, aktif vatandaşlık, sosyal içerme ve istihdam edilebilirlik amaçlarını gerçekleştirmeli ve öğrenmeye erişimi teşvik etmelidir.

Ülkemizde hayat boyu öğrenmeye katılım oranı oldukça düşüktür. Yüksek hedefleri olan Türkiye;  hayat boyu öğrenme kültürünü geliştirmek zorundadır. Hayat boyu öğrenmenin önündeki engelleri kaldırmak için yeni yollar aranmalı, öğrenmeye ve hayat boyu öğrenmeye karşı tutumların değişmesi sağlanmalıdır. Farklı hayat boyu öğrenme kurum ve örgütleri koordine edilmeli, mevcut koşulların değeri maksimize edilmeli, farklı kurumlar ve sektörlerle ortaklık ve işbirliği oluşturulmalıdır.

Ülkemizde, yetişkin eğitimi faaliyetleri ile birlikte bu eğitimlere erişimi artıracak, öğrenme olanaklarının yetişkinler için organize bir şekilde sunulduğu, düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. İşte bu noktada “öğrenme Şenlikleri” ihtiyaca cevap veren uygulamalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğrenme Şenlikleri, öğrenme profilini ve hayat boyu öğrenme alışkanlığı kazanımını destekleyen faaliyetlerdir.

Öğrenme şenlikleri, ortak çalışma kültürünün güçlendirilmesine ve eğitim faaliyetlerinin daha fazla tanıtılmasına yönelik ihtiyaca da cevap verebilir niteliktedir. Öğrenmeyi eğlenceli hale getirerek toplumun motive edilmesine katkı sağlamaktadır.

Öğrenme Şenliği düzenlendiği şehrin entelektüel seviyesini yükselten ve şehri çeşitli gruplar nezdinde cazibe merkezi haline getiren bir faaliyettir. Öğrenme Şenliğinin de katkısıyla şehrin üniversiteleri şehir dışından daha kaliteli öğrencileri çekecek, bilim ve sanat kuruluşları bu şehirleri tercih edecekler, şehrin sunduğu zengin kültür ortamı kaliteli işgücü açısından şehrin ‘yaşanılabilir’ olmasını sağlayacaktır. Bilgi, deneyim, kişisel deneme, oyunlar ve yaparak öğrenme şeklinde yoğun bir öğrenme ortamı hazırlamamız gerekir. Ancak böyle yapıldığında ziyaretçiler şenliğe katılacaklardır.

IMG_9560

ÖĞRENME ŞENLİĞİ UYGULAMASININ FAYDALARI

•             Hayat Boyu Öğrenmeye katılımı teşvik ederek “Türkiye genelinde Hayat Boyu Öğrenmeye katılım oranının artırılması” genel hedefine katkıda bulunur,

•             Topluma, var olan öğrenme fırsatlarına ilişkin bilgi sunulmasına olanak sağlar,

•             Mevcut hayat boyu öğrenme stratejilerinin geliştirilmesine destek verir,

•             Öğrenenlerin talepleri hakkında fikir sahibi olmaya katkı sağlar,

•             Yetişkinlerin öğrenme olanaklarına erişimi hususunda davranış geliştirilmesi, bu konudaki devlet politikalarının yönlendirilmesi, yetişkin eğitimi ve katılımın önündeki engeller gibi hususlarda farkındalığın artırılmasına katkı sağlar,

•             Ortak çalışma kültürünün teşvik edilmesine katkı sağlar. Kamu, yerel yönetim, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve firmalar arasında iş birliği ve koordinasyonun artırılmasına, ortaklar arasında işbirliği yolu ile yeni bakış açışı ve deneyimler kazanılmasına yardımcı olur,

•             Öğrenmenin sıkıcı bir süreç yerine ilgi çekici, eğlenceli ve kişiyi rehabilite eden bir süreç olduğu hususunda farkındalık oluşturulmasına katkı sağlar,

             Hayat Boyu Öğrenmeye katılım yoluyla bireylerin yeteneklerini keşfetmesini sağlayarak moral ve motivasyonunu üst düzeye çıkarmasına yardımcı olur,

•             Sosyal ve kültürel gelişimi destekler örneğin, öğrenme şenliğinin de katkısıyla şehrin üniversiteleri şehir dışından daha kaliteli öğrencileri çekebilir, bilim ve sanat kuruluşları bu şehirleri tercih edebilir, şehrin sunduğu zengin kültür ortamı kaliteli işgücü açısından şehrin ‘yaşanılabilir’ olmasını sağlar,

•             Politikacıların halkla olumlu ilişkiler kurmalarına katkı sağlar,

•             Kişilerde kendilerini geliştirme konusunda istek uyandırarak hayat boyu öğrenme konusunda farkındalık oluşturulmasına katkı sağlar,

•             Her yerde eğitim olgusunun vurgulanmasına ve Millî Eğitim Bakanlığı’nın vatandaşın her zaman yanında olduğunun hissettirilmesine katkı sağlar,

•             Toplumda eğitim kurumlarına olumlu bakış açısının güçlendirilmesine katkı sağlar.

IMG_9528 IMG_9530

IMG_9562

IMG_9532 IMG_9540 IMG_9555 IMG_9557 IMG_9559  IMG_9563 IMG_9566

ÖĞRENME ŞENLİĞİNİN TARAFLARI

•             Kamu ve özel sektöre ait eğitim kurumları (Okullar,  üniversiteler, halk eğitimi merkezleri, meslekî eğitim merkezleri, okul öncesi kurumları, mobil eğitim merkezleri vb.)

•             Yerel Yönetimler ve yerel düzeyde ilgili diğer tüm gruplar  (Belediyeler, il özel idareleri vb.)

•             Kamu ve özel sektöre ait yetişkin eğitimi ya da hayat boyu öğrenme merkezleri, yaşlı bakım merkezleri

•             Sivil toplum örgütleri, gönüllü kuruluşlar ve sosyal hizmet sunan diğer organizasyonlar

•             Ticaret Odaları, sanayi odaları, işveren organizasyonları vb.

•             Dinî kurum/kuruluşlar

•             Açık Öğretim kurum/kuruluşları

•             Kamu harici finansman sağlayabilecek kurumlar/kuruluşlar/vakıflar/ kulüpler/ dernekler ve diğer organizasyonlar

•             Sağlık kurumları/Hastaneler

•             Engelli Bireylere Yönelik kurum/kuruluşlar

•             Bölgesel kalkınma ajansları

•             Medya

•             Firmalar

•             Bilgi ve danışma merkezleri

•             Toplum temelli organizasyonlar

•             Kadın dernekleri

•             Sanatla ilgili kuruluşlar ve sanatçılar

•             Galeriler, müzeler, kütüphaneler, eğlence merkezleri, internet kulüpleri-kafeleri, tiyatrolar/sinemalar

•             Eğitim çevreleri, çeşitli alanlardan eğitimciler,

•             Bürokratlar (Bakanlar, Belediye Başkanları vb.)

•             Öğrenenler

 

 

 

 

Kahramanmaraş'ın güncel haberlerini Google News'ten takip edin !
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Sultangazi Spor Şenliği’nde gösteri maçını Ahmet Çakar yönetti Sultangazi Spor Şenliği’nde gösteri maçı...

Birçok sportif faaliyeti ilçe sakinleriyle buluşturan Sultangazi Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile bu yıl 11. Spo...

Aşırı takım sevgisi sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor Aşırı takım sevgisi sağlık sorunlarını b...

2014 Dünya Kupası sırasında Brezilyalı seyircilerle gerçekleştirilen araştırmada takımlarına aşırı bağlı taraftarların canlı maç izlerk...

Milli karateciler spor severlerle bir araya geldi Milli karateciler spor severlerle bir ar...

2020 Tokyo Olimpiyatları öncesinde müsabakalara hazırlanış aşamaları ve unutulmayan anıların konuşulduğu organizasyona katılan Kağıthan...

Ekim ayında en çok Galatasaray konuşuldu Ekim ayında en çok Galatasaray konuşuldu...

Geçtiğimiz ekim ayında Avrupa’nın devleriyle karşılaşan Galatasaray, sahasında konuk ettiği Real Madrid ve PSG maçlarından puansız ayrı...


BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)

SON EKLENEN HABERLER
Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, ÖDM’yi ziyaret etti Millî Eğitim Müdürü Yusuf...

Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman,  Müdür ...

Döngel Muhsin Yazıcıoğlu Ortaokulu birinciliklere doymuyor!!! Döngel Muhsin Yazıcıoğlu ...

Gençlik Spor Bakanlığının ve Kahramanmaraş İl Milli Eğitim M...

Prof. Dr. Ömer Özyılmaz’dan Eğitim Konferansı Prof. Dr. Ömer Özyılmaz’d...

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Cumhurbaşkanlığ...

Kadına Şiddet Konulu Fasl-I Muhabbet Şiir Seçkisi Kadına Şiddet Konulu Fasl...

( EV SAHİBİ ŞAİR İSMİHAN ERDOĞMUŞ) Medeniyetin adı severek p...

Kahramanmaraş’ta Yılın Öğretmeni Nurullah KILINÇ Seçildi Kahramanmaraş’ta Yılın Öğ...

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İlçesinde, Nuri Pakdil Bilim ve S...

Şehitler Ortaokulundan, “Benim Adım Öğretmen ” Klibi Şehitler Ortaokulundan, &...

Kahramanmaraş Onikişubat Şehitler Ortaokulu öğretmenleri 24 ...

MÜNACÂT MÜNACÂT

Ali Şâkir Ergin Hocama Hayatı doludizgin sürdük karanlıklara...

Deva Partisi Kadına Şiddete Hayır Dedi Deva Partisi Kadına Şidde...

DEVA PARTİSİ KAHRAMANMARAŞ TEŞKİLATI TUALLERLE ŞİDDETE ̶...

Çakıroğlu İlk ve Ortaokuluna Mont ve Bot Yardımı Çakıroğlu İlk ve Ortaokul...

Genel Merkezi Ankara da bulunan Kahramanmaraş Eğitim Vakfı, ...

Emektar Eğitim Yöneticileri Final’de Buluştu Emektar Eğitim Yöneticile...

Kahramanmaraş- Onikişubat İlçesi  Özel Final Temel Lisesi Mü...

FOTO GALERİ
YAZARLAR HABERLERİ
VİDEO GALERİ