Maraşta Haber
Maraşta Haber

Kahramanmaraş’ta İlkokuma-Yazma Öğrenimi Semineri Yapılıyor

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Eğitim Denetmeni Fevzi Küçük tarafından İlkokul müdür ve 1. Sınıfı okutan öğretmenlere başarıya katkı amaçlı, ilkokuma-yazma öğrenimi semineri yapılmaktadır. Eğitim Denetmeni Fevzi Küçük tarafından farklı günlerde merkez ilçe,  merkeze bağlı köy ve kasabalarda bulunan İlkokul yönetici ve 1. sınıfı okutan öğretmenlere il genelinde başarıyı arttırmak ve ilkokuma-yazmaya sağlıklı ve yöntemli […]

Kahramanmaraş’ta İlkokuma-Yazma Öğrenimi Semineri Yapılıyor

23 Eylül 2013 - 12:35A+A-

Kahramanmaraş'ın güncel haberlerini Google News'ten takip edin !

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Eğitim Denetmeni Fevzi Küçük tarafından İlkokul müdür ve 1. Sınıfı okutan öğretmenlere başarıya katkı amaçlı, ilkokuma-yazma öğrenimi semineri yapılmaktadır.

Eğitim Denetmeni Fevzi Küçük tarafından farklı günlerde merkez ilçe,  merkeze bağlı köy ve kasabalarda bulunan İlkokul yönetici ve 1. sınıfı okutan öğretmenlere il genelinde başarıyı arttırmak ve ilkokuma-yazmaya sağlıklı ve yöntemli bir şekilde geçmek düşüncesiyle İl Denetmenleri başkanlığınca uygulamaya konulan  İlkokuma-Yazma Öğrenimi Semineri tüm hızıyla devam ediyor. Seminerde sunu eşliğinde aşağısa ki konular anlatılıyor, srular cevaplandırılıyor.

 

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi
AMAÇLAR:

Öğrenci, öğretmen ve okul ilişkisini güçlendirmek,

Eğitim sürecinde öğretmenlerin ve okulun rolünü daha etkin kılmak,

Ülke çapında müfredatın eş zamanlı uygulanmasını sağlamak,

Sınav kaygısını sürece yayarak azaltmak,

Öğretmenin meslekî performansını artırmak,

Okul dışı eğitim kurumlarına yönelik ihtiyacı azaltmak,

Öğretim programlarının uygulanmasını ve öğrenci kazanımlarını objektif bir şekilde izlemek ve değerlendirmek,

Başarı değerlendirmesini sürece yaymak,

Telafi imkânı sağlayarak tek sınavdan kaynaklanan olumsuzlukları azaltmak,

Orta ve uzun vadede öğrencinin ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerini değerlendirmek,

Öğrencilerin okula devamsızlığını en aza indirmek,

 

SÖZÜN ANLATTIĞI

Okumayı bırakan ve öğrenme heyecanını kaybeden bir öğretmenin mesleğini bırakması gerekir.

NASIL ÖĞRENİRİZ?

Beş Duyunun Öğrenmedeki Önemi

1.Görme Duyusu: %75

2.İşitme Duyusu: %13

3.Dokunma Duyusu: %6

4.Koklama Duyusu: %3

5.Tat Alma Duyusu: %3

ARAŞTIRMA:

Öğrenciler;

Duyduklarının %20 sini,

Gördüklerinin %30 unu,

Görüp duyduklarının %50 sini,

Hem görüp, hem işitip, hem de söylediklerinin %80 nini,

Hem görüp, hem işitip, hem söyleyip, hem de dokunduklarının %90 nını, hatırlamaktadırlar.

TÜRKÇE (1-5) ÖĞRENME ALANLARI:

1. Dinleme

2. Konuşma

3. Okuma

4. Yazma

5. Görsel Okuma, Görsel Sunu

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ:

Ses Temelli, Cümle Yöntemi

% 20-30         % 70-80

Ses Temelli Cümle Yöntemi:

Öğrenme Alanları

Dinleme

Konuşma

Okuma

Yazma

Görsel Okuma, Görsel Sunu

 

Ses Temelli Cümle Yöntemi’nin İlkeleri

Öğrencinin ön bilgilerinden hareket edilmelidir.

Özellikle ve öncelikle anlamlı heceler elde edilmelidir.

Kısa sürede cümlelere ulaşılmalıdır.

İmkânlar ölçüsünde görsellere başvurulmalıdır.

Somut ögelerden yararlanmaya ağırlık verilmelidir.

Hece tablosu kullanılmamalıdır.

Öğrenilenlerin kalıcılığı sağlanmalıdır.

 

Ses Temelli Cümle Yöntemi’nin Aşamaları

İlk okuma-yazmaya hazırlık

İlk okuma-yazmaya başlama ve ilerleme

Okuryazarlığa ulaşma

DİKKAT !!!

İlk okuma-yazma çalışmalarında dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu birlikte ele alınmalıdır.

Bütün çalışmalar, Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın 1.sınıf düzeyindeki kazanımların gerçekleştirilmesine yönelik düzenlenmelidir.

Bitişik Eğik Yazı

a. Araştırmalara göre bitişik eğik yazı öğrencinin zihinsel gelişimine ve dikkatini geliştirmesine katkı sağlamaktadır.

b. Bitişik eğik yazıdaki süreklilik ile düşüncedeki süreklilik örtüşmekte ve birbirini desteklemektedir.

c. Araştırmalar okul çağı çocuklarının kalemi ellerine ilk aldıklarında eğik ve dairesel çizgiler çizdikleri göstermektedir.

d. Bitişik eğik yazının akıcı ve kesintisiz olması, soldan sağa doğru yazı yönünü destekleyici olmaktadır.

e. Bitişik eğik yazı, geri dönüşlere izin vermemektedir. Bu durum yazının akıcı ve doğru yönde gelişimini sağlamaktadır .

f. Bitişik eğik yazı, harflerin doğru yazımını desteklediğinden harflerin yazılış yönlerini karıştırma sorunu ortadan kalkmaktadır.

g. Bitişik eğik yazıda harfler birbirine bağlandığından kelimeler bütün olarak yazılmaktadır. Bu durum öğrencinin kelimeleri tanımasını kolaylaştırmaktadır.

h. Bitişik eğik yazı dik temel yazıya göre daha hızlı yazılmakta ve yazma çalışmalarını kolaylaştırmaktadır.

ı. Bitişik eğik yazının estetik görünümü, öğrencilerin estetik bir bakış açısı geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.

i. Bitişik eğik yazı öğrencilerin parmak ve el kasları için uygundur

İLK OKUMA-YAZMAYA BAŞLAMA VE İLERLEME

Sesi Hissetme ve Tanıma

Sesi/Harfi Okuma ve Yazma

Ses/Harf Grupları

1. Grup : e, l, a, t

2. Grup : i, n, o, r, m

3. Grup : u, k, ı, y, s, d

4. Grup : ö, b, ü, ş, z, ç

5. Grup : g, c, p, h

6. Grup : ğ, v, f, j

Hece, Kelime ve Cümle Oluşturma

1. Verilen ilk iki sesin/harfin ardından bunlarla ilgili hecelere ulaşılmalıdır.

2. Verilen her yeni ses/harf, önceki öğrenilenlerle ilişkilendirilmeli yeni heceler ve kelimeler oluşturulmalıdır.

3. Elde edilen kelime ve cümlelerin anlamları üzerinde durulmalıdır.

4. Öğrenciler, kelime ve cümle oluşturmaya özendirilmelidir. Oluşturulan kelime, cümleler okunmalı ve yazılmalıdır.

Metin Oluşturma

a. Öğrenilen kelimelerden ve cümlelerden yararlanılarak metin oluşturulmalıdır.

b. Öğrencilerin metinleri doğru yazmalarına özen gösterilmelidir.

c. Öğrenciler yazılarını dört çizgi üç aralıktan oluşan satır çizgilerine yazmalıdırlar. Ayrıca kendi oluşturdukları farklı metinleri okumaları teşvik edilmelidir.

UYGULAMALAR

  “ e ” Sesinin Kazandırılması

1.Sesi Hissetme ve Tanıma,

Bunun için tanıtılacak ses ile ilgili aşağıdaki etkinlikler yaptırılmalıdır.

Canlandırma, tekerleme, şarkı, öykü vb. etkinliklerle “e” sesi hissettirilmelidir.

NOT:

Sesli harflerin tanıtılmasında kullanılan kelimelerde harfin aşamalı olarak başta, ortada ve sonda olduğunu vurgulayan örnekler seçilmelidir (Bütün sesli harflerin tanıtılmasında uygulanacaktır.).

 

UYGULAMALAR

l ” Sesinin Kazandırılması

Sesi Hissetme ve Tanıma

Canlandırma, tekerleme, şarkı, öykü vb. etkinliklerle “ l ” sesi hissettirilmelidir.

Örneğin:

Öğrencilerin bildiği bir şarkının melodisini “lal la lal la lal …” şeklinde söyleyebilirsiniz.

Söylenen kelimelerden, öğrencilerin içinde “ l ” sesinin geçtiği kelimeleri belirlemeleri ve başka örnekler vermeleri istenmelidir.

NOT

Sessiz harflerin tanıtılmasında kullanılan kelimelerde harfin aşamalı olarak sonda, ortada ve başta olduğu örnekler seçilmelidir.

Örneğin: “kol, gül, bal, zil, elma, kelebek, gelin, kale, limon, lale” vb.

(Bütün sessiz harflerin tanıtılmasında bu yöntem uygulanmalıdır

Sesten/Harften Hece ve Kelime Oluşturma

Önce “e ” ve ardından “ l ” sesleri yan yana getirilerek birlikte okunur.

“el” nasıl okunacağı önce öğrencilere sorulmalı, öğrenci denemelerinden sonra öğretmen örnek okuma yapmalı ve öğrencilere okutmalı.

KELİME ÜRETME

Bu süreçte şu işlemler yapılmalıdır:

1. el ” kelimesi gösterilerek okumaları istenir.

2. e ” sesi gösterilerek okumaları istenir.

3. Önce “ el ” sonra “ e ” sesi aralarında boşluk bırakılmaksızın yazılır.  “ele

Öğretmen, oluşan yeni kelimeyi hecelemeden okur. Arkasından öğrencilerin de oluşan bu yeni kelimeyi hecelemeden birkaç kez okumalarını ister. Not: Bu çalışma; ala, ata, ete, oto, ili,… vb. yeni ulaşılan bütün kelimeler için geçerlidir.

CÜMLE OLUŞTURMA

Elde edilen kelimelerden yararlanılarak cümle oluşturulabilir ve öğrencilereokutturulabilir. Cümleler oluşturulurken görsellerden yararlanılmalıdır.

Örneğin:    el ele.

Önemli; Kelime, cümle ve metinlerin okunması ve yazılması sırasında, ses ve hece vurgusu yapmadan, yani hecelemeden kelime bir bütün olarak okunmalıdır. Heceler renkli yazılmamalı, hecelerin altı çizilmeden, üstü kapatılmadan göz sıçramaları cümlenin kelimeleri üzerinde hareket etmelidir.

AÇIK HECEYE ULAŞMA

ele ” kelimesinden yararlanarak “le” hecesine ulaşmak için;

1. “ ele ” kelimesini tahtaya yazınız. Öğrencilerinizin de kelimeyi defterlerine yazmalarını isteyiniz.

2. “ ele ” kelimesini okumalarını isteyiniz.

3. “ ele ” kelimesindeki heceler vurgulu okunarak öğrencilerin bu heceleri hissetmelerini sağlayınız.

4. “ ele ” kelimesini “e” açıkta kalacak şekilde “ le ” hecesinin üstü kapatılarak okumalarını isteyiniz.

5. “ ele ” kelimesinde “ e ” nin üstünü kapatarak “ le ” hecesinin nasıl okunabileceğini sorunuz. Okuma denemelerinin ardından sizden sonra“ le ”hecesini tekrar etmelerini isteyerek birlikte okuyunuz.

6. Farklı metinlerde bu hecenin geçtiği yerleri belirlemelerini, göstermelerini ve okumalarını isteyiniz. “ele”     “ala,  ata, ete, ili, unu”

NOT: Ulaşılan açık heceler, soyut, anlamsız, resmedilemez, canlandırılamaz olduğundan öğretmeye uğraşılmamalı, yeni kelimelerin türetilmesinde kullanılmalı, süreç içerisinde farklı kelimelerde kullanım sıklığı da dikkate alınarak öğrencilerin öğrenmesine yardımcı olunmalıdır.

NOT

Büyük harfler özel adlarla birlikte verilmelidir

Örneğin

Ela, Lale, Ata, Talat  vb…

METİN OLUŞTURMA

İlk iki sesin tanıtımının ardından “e, l” cümle ve metin oluşturma çalışmalarına başlanmalı, son sesin bitimine kadar bu süreç devam etmelidir.

Örneğin; el, ele, al, ala, ela, lale

El ele. Ela Lale el ele. Ela lale al. Lale, lale al..

Ela (top) elle. Lale (tavşan) elle. Talat (top) at.

METİN Ela

Ela lale el ele

Ela lale al.

Lale, lale al.

Oluşturulan metinlerin cümleleri, daha önce öğrencilerle birlikte ulaşılan kelime ve cümlelerden olmasına dikkat edilmelidir.

Heceler renkli mi, yoksa tek renk mi?

Ela lale al.              Ela lale al.

Lale, lale al.            Lale, lale al.

Ela Lale el ele.        Ela Lale el ele.

Talat tatilini anlat.

Talat tatilini anlat

 

Amacımız Başarıya Katkı Sağlamak

TEŞEKKÜRLER

 Fevzi KÜÇÜK

Eğitim Denetmeni

 

 IMG_4881

IMG_4896

IMG_4887 IMG_4888 IMG_4891 IMG_4893  IMG_4900 IMG_4902 IMG_4905

 

 

 

 

Kahramanmaraş'ın güncel haberlerini Google News'ten takip edin !
Etiketler : |
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Belediye Başkanı Mahçiçek, LGS’de ilk 25’e giren öğrenci ve aileleriyle buluştu Belediye Başkanı Mahçiçek, LGS’de ilk 25...

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi’nde (LGS) derece ...

Sultangazi Spor Şenliği’nde gösteri maçını Ahmet Çakar yönetti Sultangazi Spor Şenliği’nde gösteri maçı...

Birçok sportif faaliyeti ilçe sakinleriyle buluşturan Sultangazi Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile bu yıl 11. Spo...

Aşırı takım sevgisi sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor Aşırı takım sevgisi sağlık sorunlarını b...

2014 Dünya Kupası sırasında Brezilyalı seyircilerle gerçekleştirilen araştırmada takımlarına aşırı bağlı taraftarların canlı maç izlerk...

Milli karateciler spor severlerle bir araya geldi Milli karateciler spor severlerle bir ar...

2020 Tokyo Olimpiyatları öncesinde müsabakalara hazırlanış aşamaları ve unutulmayan anıların konuşulduğu organizasyona katılan Kağıthan...


BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)

SON EKLENEN HABERLER
Can Dostlar! Can Dostlar!

Günümüzde belediyelerin sokak hayvanlarının popülasyonlarını...

Özel Öğretim Kurumlar Yönetmenliği Toplantısı Yapıldı. Özel Öğretim Kurumlar Yön...

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Akif Bulut...

329. Fasl-ı muhabbet atışma dörtlükleri 329. Fasl-ı muhabbet atış...

1 Ömrümüz yeterse bahar var yaz var Ehli edebiyat kelam var ...

Döngele ÇPAL Yıl Sonu Resim Sergisi Döngele ÇPAL Yıl Sonu Res...

KAHRAMANMARAŞ Onikişubat Döngele Çok Programlı Anadolu Lises...

Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden  Bilgi ve Kültür Yarışması Dulkadiroğlu İlçe Milli E...

Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Bilgi ve Kültür ...

Zekeriya Tanrıverdi İHO’ nu yaptığı sınava 500 öğrenci katıldı Zekeriya Tanrıverdi İHO&#...

Onikişubat Zekeriya Tanrıverdi İmam hatip Ortaokulu yönetimi...

Fevzi Küçük tarafından kurum yöneticilerine mevzuat bilgisi semineri verildi. Fevzi Küçük tarafından ku...

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün  “Öğ...

Zekeriya Tanrıverdi Kız İHO Sınavına Rekor Başvuru Yapıldı Zekeriya Tanrıverdi Kız İ...

KAHRAMANMARAŞ Onikişubat Zekeriya Tanrıverdi Kız İmam Hatip ...

Senem Ayşe Anaokulu Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Yaptı. Senem Ayşe Anaokulu Gelen...

Kahramanmaraş Onikişubat İlçesinin gözde okul öncesi okullar...

Mehmet Akif İnan İmam Hatip Ortaokulu’nda 4006 Bilim Fuarı Gerçekleştirildi Mehmet Akif İnan İmam Hat...

Mehmet Akif İnan İmam Hatip Ortaokulu’nda öğretmenler ...

FOTO GALERİ
YAZARLAR HABERLERİ
VİDEO GALERİ