Maraşta Haber
Maraşta Haber

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi 9 Aralık’ta Toplandı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 9 Aralık 2014 Salı günü saat 13.00’de toplandı. Eski tutanak özetinin oybirliği ile kabul edilmesinin ardından gündem maddelerine geçildi. Gündemin 1. Maddesinde Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığının araç alınması ile ilgili teklifi oybirliği ile kabul edildi. Gündemin 2. Maddesinde  Emlak İstimlâk Dairesi Başkanlığının Dulkadiroğlu İlçesi, Budaklı Mah. […]

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi 9 Aralık’ta Toplandı

09 Aralık 2014 - 20:10A+A-

Kahramanmaraş'ın güncel haberlerini Google News'ten takip edin !

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 9 Aralık 2014 Salı günü saat 13.00’de toplandı.

Eski tutanak özetinin oybirliği ile kabul edilmesinin ardından gündem maddelerine geçildi.

Gündemin 1. Maddesinde Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığının araç alınması ile ilgili teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 2. Maddesinde  Emlak İstimlâk Dairesi Başkanlığının Dulkadiroğlu İlçesi, Budaklı Mah. 124 ada 1289 nolu, 147 ada 1 nolu, Ulutaş Mah. 101 ada 713 nolu ve Kılağlı Mah. 136 ada 446 nolu Mera ve Yaylak vasıflı taşınmazlar üzerinde gerçekleştirilmesi planlanan Yedi Kuyular Kayak ve Kamp Merkezi Alanı projesi için yatırımın kamu yatırımı olduğuna dair karar alınması ile ilgili teklifi oybriliği ile kabul edildi.

Gündemin 3. Maddesinde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Onikişubat İlçesi Kılavuzlu Mah. 4950 ada 4, 5, 6 ve 20 parsel kuzeyinde 1/5.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile ilgili teklifi  İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Gündemin  4.maddesinde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Türkoğlu İlçesi Cumhuriyet Mah. 461 ada 1 ve 2 parseller ile 463 ada 3 parsele ilişkin 1/5.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile ilgili teklifi  İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Gündemin  5.maddesinde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Onikişubat İlçesi Hayrullah Mah. 4491 ada 46 ve 50 parsellerde 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Gündemin  6.maddesinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının Dolu kadrolarda derece/ kademelerde düzenlemeler yapılması ile ilgili teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin  7.maddesinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının Geçici Statüdeki İşçi Personelin 2015 yılı içerisinde 5 ay 29 gün çalıştırılması ile ilgili teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 8.maddesinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 2015 Mali Yılı içerisinde İtfaiye ve Zabıta personeline ödenecek aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretinin belirlenmesi ile ilgili teklifi. Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 9.maddesinde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının Andırın İlçesi sınırlarında bulunan muhtelif mesire alanlarının bakım, onarım, peyzaj, temizlik ve her türlü işletme hakkının devri ve kiralanması konusunda Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ile protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 10. Maddesinde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının Türkoğlu İlçesi sınırlarında bulunan muhtelif mesire alanlarının bakım, onarım, peyzaj, temizlik ve her türlü işletme hakkının devri ve kiralanması konusunda Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ile protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 11.maddesinde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının Çamlık Mesire Alanı, Pınarbaşı Mesire Alanı, Çamlık Kent Ormanı, Malik Ejder Mesire Alanı, Menzelet Piknik ve Mesire Alanı, Kahramanlar Kent Ormanının devralınması ve kiralanması konusunda Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ile protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 12.maddesinde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının; Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü çalışmalarında kullanmak üzere İş Makinesi alınması ile ilgili teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündeme ilave edilen  13.maddede Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 7 adet araç alınması ile ilgili teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündeme ilave edilen  14. Maddede Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının Kafum Fuar Merkezi içerisinde bulunan büfenin, AKBEL A.Ş’ ye 12-21 Aralık 2014 tarihleri arasında yapılacak Kitap ve Kültür Fuarı süresince işletme hakkının bedelli olarak kiralanması ile ilgili teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündeme ilave edilen 15. Maddede Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğüne tahsis edilen servis aracı protokolünün yenilenmesi ile ilgili teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündeme ilave edilen  16.maddede İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan “Harita ve CBS Şube Müdürlüğü”nün isminin “Harita Şube Müdürlüğü” olarak değiştirilmesi ile ilgili teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündeme ilave edilen  17.maddede Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile yapılacak Kimlik Paylaşım Sistemi için protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündeme ilave edilen 18.maddede Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 2015 yılı Meclis çalışma takvimi ile ilgili teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündeme ilave edilen  19.maddede İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının Teftiş Kurulu Yönetmeliği ile ilgili teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündeme ilave edilen  20.maddede İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Onikişubat  İlçesi Karamanlı Mah. 7037 ada 5 ve 6 parsellerde 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1.000 ölçekli değişikliği ile ilgili teklifi. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Gündeme ilave edilen  21.maddesinde                İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Onikişubat  İlçesi Ağcalı rekreasyon alanı 1238 ada 15,17,18,19,20,28 ve 29 nolu parseller,1243 ada 16,17,18,30 nolu parseller, 5498 ada 1 ve 2 nolu parseller, 1099 ada 73 parselden 1/5.000 ölçekli nazım umar planı değişikliği ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Gündeme ilave edilen  22. Maddede İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Kahramanmaraş 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı Plan Notlarında düzenleme yapılması ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Gündeme ilave edilen  23.maddede İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Onikişubat İlçesi Şehit Evliya Mah. 1013 ada 127 parsel 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Gündeme ilave edilen  24.maddede İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Dulkadiroğlu ilçesi Divanlı Mah. 903 ada 18 parsel 1/5.000 ölçekli nazım imar planı teklifi  İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Gündeme ilave edilen  25.maddede İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Onikişubat İlçesi Karamanlı Mah. 5769 ada 2 parsel 1/1.000 ölçekli uygulamalı imar planı değişikliği ile ilgili teklifi  İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Gündeme ilave edilen  26.maddesinde                İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Dulkadiroğlu ilçesi Ferhuş Mah. 125 ada 3 parsel ile sağındaki tescil harici alana ilişkin 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Gündeme ilave edilen  27.maddesinde                İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Dulkadiroğlu ilçesi Yenişehir Mah. 596 ada 21 parsele ilişkin 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Gündeme ilave edilen  28.maddesinde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mah. 1852 ada 6 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Gündeme ilave edilen  29.maddesinde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Kale Mah. 138 ada 20 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Gündeme ilave edilen  30.maddesinde                İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Gaziosmanpaşa Mah. park alanı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Gündeme ilave edilen  31.maddesinde                İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Dulkadiroğlu ilçesi Fevzipaşa Mah. 941 ada 9,14 ve 8 parsellerde 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Gündeme ilave edilen 32.maddesinde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Dulkadiroğlu ilçesi Gazipaşa Mah. 975 ada 82 parsel 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama planı değişikliği ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Gündeme ilave edilen 33.maddesinde Emlak İstimlâk Dairesi Başkanlığının  Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait olan İl Özel İdaresi 6. Kat 46 nolu bağımsız bölümün, Kahramanmaraş Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğüne kiralanması ile ilgili teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündeme ilave edilen 34.maddesinde Emlak İstimlâk Dairesi Başkanlığının; Hayrullah Mah. 4466 ada 14 nolu parsel ile Üngüt Mah. 6024 ada 2 parselde bulunan taşınmazların satış kararı alınması ile ilgili teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündeme ilave edilen 35.maddesinde Emlak İstimlâk Dairesi Başkanlığının; Muhtelif işyerinin kiraya verilmesi ile ilgili teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Gündeme ilave edilen 36.maddesinde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Türkoğlu İlçesi Fatih Mah. 838 ada 2 ve 3 parseller ( eski 838 ada 1 nolu parsel) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Gündeme ilave edilen 37.maddesinde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Dulkadiroğlu İlçesi Ferhuş Mah. 126 ada 1 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklif  İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Gündeme ilave edilen 38.maddesinde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Dulkadiroğlu İlçesi Ferhuş Mah. 598 ada 1 nolu parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi  İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Gündeme ilave edilen 39.maddesinde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Türkoğlu İlçesi Fatih Mah. 780 ada 1 parselde 1/1000 ölçekli uyguluma imar planı değişikliği ile ilgili teklif  İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Gündeme ilave edilen 40.maddede İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Göksun İlçesi Cumhuriyet Mah. 128 ada 80 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi  İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Gündeme ilave edilen  41.maddesinde                İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Göksun İlçesi Cumhuriyet Mah. 128 ada 25, 118, 119, ve 144 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi  İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Gündeme ilave edilen  42.maddesinde                İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Dulkadiroğlu İlçesi Sümer Mah. 604, 5688, 5689, 5690, 5691, ve 5682 adalar batısı 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Gündeme ilave edilen  43.maddesinde                İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Sümbüllü deresinden açılacak yola ilişkin 18.08.2014 onanlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına itiraz ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Gündeme ilave edilen  44.maddesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Onikişubat İlçesi Ilıca Mah. 1/1000 ölçekli revizyon imar planı talebi ile ilgili teklifi  İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Gündeme ilave edilen  45.maddesinde                Meclis Başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için 2015 yılı ödenecek tutarın belirlenmesi ile ilgili teklif oybirliği ile kabul edildi.

Gündeme ilave edilen  46.maddesinde Dulkadiroğlu İlçesi Ballıca ve Aslanbey mahallerinin bir kısmını kapsayan sınırlar içerisinde yaklaşık 150 hektar alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişkilği teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyona havale edildi.

Gündeme ilave edilen  47.maddesinde                Cenaze Nakil ve Yıkama Aracı alımı ile ilgili teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündem maddelerin görüşülmesinin arından  Dulkadiroğlu İlçesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı notu değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun Raporu oybirliği ile kabul edildi.

Meclis Toplantısının sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, bir önceki mecliste Meclis Üyesi Kadir Tanış’ın sunduğu teklifin kendilerine havale edildiğini ve bu teklifi olumlu bulduklarını ifade ederek; “İnşaatı devam eden Kültürpark’ın aslında ismi Kültürpark’tı. Ancak MHP Meclis Üyesi Kadir tanış Bey’in teklifi üzerine  daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu şu günlerde bu teklifi değerlendireceğiz ve Kültürpark hizmete açıldığında gerekli isim değişikliğini yapacağız. Bu arada Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde şehit olan askerlerimize de Cenab-ı haktan rahmet kederli ailelerine de sabır ve başsağlığı diliyorum” dedi.

Bunun üzerine söz alan MHP Meclis Üyesi Kadir Tanış, bu anlamlı yaklaşımından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç’a teşekkür etti.

Başkan Erkoç, meclisin birinci oturumunun sona erdiğini ve ikinci oturumun 12 Aralık 2014 Cuma günü saat 14.00’te devam edeceğini belirtti. Başkan Erkoç 12 Aralık 2014 Cuma günü saat 10.00 açılacak olan 1. Kitap ve Kültür Fuarı’na tüm meclis üyelerini davet etti.

Kahramanmaraş'ın güncel haberlerini Google News'ten takip edin !
Etiketler : |
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Sultangazi Spor Şenliği’nde gösteri maçını Ahmet Çakar yönetti Sultangazi Spor Şenliği’nde gösteri maçı...

Birçok sportif faaliyeti ilçe sakinleriyle buluşturan Sultangazi Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile bu yıl 11. Spo...

Aşırı takım sevgisi sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor Aşırı takım sevgisi sağlık sorunlarını b...

2014 Dünya Kupası sırasında Brezilyalı seyircilerle gerçekleştirilen araştırmada takımlarına aşırı bağlı taraftarların canlı maç izlerk...

Milli karateciler spor severlerle bir araya geldi Milli karateciler spor severlerle bir ar...

2020 Tokyo Olimpiyatları öncesinde müsabakalara hazırlanış aşamaları ve unutulmayan anıların konuşulduğu organizasyona katılan Kağıthan...

Ekim ayında en çok Galatasaray konuşuldu Ekim ayında en çok Galatasaray konuşuldu...

Geçtiğimiz ekim ayında Avrupa’nın devleriyle karşılaşan Galatasaray, sahasında konuk ettiği Real Madrid ve PSG maçlarından puansız ayrı...


BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)

SON EKLENEN HABERLER
Senem Ayşe Anaokulu Öğrencilerine “Dondurma Şöleni” Senem Ayşe Anaokulu Öğren...

Kahramanmaraş Onikişubat İlçesi Senem Ayşe Anaokulunda öğren...

“Bana Bir Lider Anlat Çocuk “ “Bana Bir Lider Anl...

Kahramanmaraş’ın Ekinözü İlçesinde ki İlkadım Anaokulu...

Akşemseddin İHO ve Kız Anadolu İHL’nin Tanıtım toplantısı yapıldı Akşemseddin İHO ve Kız An...

Kahramanmaraş Onikişubat Akşemseddin İmam Hatip Ortaokulu ve...

İl Millî Eğitim Müdürlüğü  (PIRLS) kapsamında değerlendirme uygulaması düzenledi. İl Millî Eğitim Müdürlüğü...

Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme ...

Biriz Edebiyat Cemalettin Gündoğan İle Fasl-ı Muhabbet Grup Atışması 40 Final Biriz Edebiyat Cemalettin...

BİRİZ EDEBİYAT CEMALETTİN GÜNDOĞAN İLE FASL_I MUHABBET 226.G...

4. Sınıf Düzeyinde 7, 8, 9 ve 10. Tema/Ünite Çalışma Fasikülleri Yayımlandı 4. Sınıf Düzeyinde 7, 8, ...

Millî Eğitim Bakanlığının, uzaktan eğitim sürecinde öğrencil...

Hacı Murat Devrek’in Mutlu Günü Hacı Murat Devrek’in Mutl...

Covid 19 nedeniyle 12 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 17.30...

İSLAMDA ZİNA HARAMDIR(şiir) İSLAMDA ZİNA HARAMDIR(şii...

Zinanın haramlığı müminlerce bilinir.  Nikâhsız birleşmeye İ...

DİNSİZLİK DE BİR DİNDİR DİNSİZLİK DE BİR DİNDİR...

Hâbil/Kâbil’le başlar, bu yolun başlangıcı Dinsizlik de bir ...

Kahramanmaraş MADO Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Tanıtım Toplantısı Kahramanmaraş MADO Akdeni...

Kahramanmaraş’ın gözde okullarından Kahramanmaraş MADO...

FOTO GALERİ
YAZARLAR HABERLERİ
VİDEO GALERİ