Maraşta Haber
Maraşta Haber

AKP Onikişubat Aday Adayı Dr.Gökhan Gökşen’in Tanıtım Filmi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkan Aday Adayı Dr. Gökhan Gökşen seçim öncesi tanıtım filmi yayınladı ! 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerine az kaldığı bu günlerde, daha adaylıkları kesinleşmeyen AKP ilçe aday adayları seçim propagandalarını sürdürürken AKP Kahramanmaraş Onikşubat Belediye Başkan Aday Adayı Dr. Gökhan Gökşen, seçmenlerine seslendiği bir tanıtım filmi yayınladı […]

AKP Onikişubat Aday Adayı Dr.Gökhan Gökşen’in Tanıtım Filmi

04 Ocak 2014 - 22:03A+A-

Kahramanmaraş'ın güncel haberlerini Google News'ten takip edin !

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkan Aday Adayı Dr. Gökhan Gökşen seçim öncesi tanıtım filmi yayınladı !

30 Mart 2014 Yerel Seçimlerine az kaldığı bu günlerde, daha adaylıkları kesinleşmeyen AKP ilçe aday adayları seçim propagandalarını sürdürürken AKP Kahramanmaraş Onikşubat Belediye Başkan Aday Adayı Dr. Gökhan Gökşen, seçmenlerine seslendiği bir tanıtım filmi yayınladı !

İşte AKP Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkan Aday Adayı Gökşen’in Tanıtım Filmi !

 

Dr. Gökhan Gökşen Kimdir ?

14 Mart 1975 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. 1985 yılında Dumlupınar İlkokulu’ndan, 1991 yılında ise Kahramanmaraş Lisesi’nden dereceyle (2’inci olarak), 1998 yılında ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.

Mezun olduğu yıl Kahramanmaraş Yeni Sanayi Sağlık Ocağında başhekim olarak göreve başladı. Bu yıllarda sağlıkta yaşanan sorunlara çözüm üretilmesi gerektiği düşüncesiyle idealist bir hekim olarak Sağlık Ocağında bir takım projeler gerçekleşti ve projeleri örnek alınarak farklı bölgelerde de uygulandı.

Sanayi Sitesinde, özellikle esnaf ve aynı zaman da bazı sivil toplum örgütleri tarafından kısa sürede çalışmaları dikkat çekti.  2002 yılında Türkiye sağlık sisteminde bir ilkin uygulanmasını sağladı. SSK’lı hastalara Sağlık Ocağında hizmet verilmesini 2002 yılında ilk kez kendi başhekimliğini yaptığı sağlık Ocağında gerçekleştirdi. 1 yıl sonra tüm Türkiye’de bu sistem uygulanmaya başlayacaktı. Bu çalışma sırasında yerelde yaşananların genelin bir parçası olduğunu, yerelde üretilecek çözümlerinde genelin çözümü olduğunu anladı ve anlattı.

Sağlık Ocağına Sanayi esnafı tarafından yeni bir hizmet binası yapılmasını, Sağlık Ocağının laboratuar ve röntgen cihazlarıyla donatılmasını sağladı.

2003 yılında Sağlık Ocağında Sigara Bırakma polikliniği açtı. Kahramanmaraş’ın ilk sigara bırakma polikliniği olarak hizmet vermeye başladı. İl genelinde başlattığı eğitim ve resmi kurumlarda Tütün Kontrolü çalışmalarıyla 3.000 dolayında insanın bu bağımlılıktan kurtulmasını sağladı. Bu yıllarda sağlık gündeminde olmayan bu konu ileriki yıllarda ülkenin önemli sağlık çalışmaları arasında yer aldı. Sağlık Bakanlığının Tütün Kontrol yasası hazırlık gruplarında ve  SSK’lı hastaların Sağlık Ocaklarında hizmet alması çalışmalarında görüşleriyle yer aldı.

Örnek bir sağlık ocağı oluşturma için çalışmalar yaptı. 2002 yılında Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılamak için Türkiye’de ilk kez İşçi sağlığı merkezi oluşturulması için çalışmalar yaptı.

Sivil Toplum Kuruluşlarının amaçlarına yönelik, modern yöntemlerle çalıştırıldığında topluma yapacağı katkıları bu yıllarda gözleme imkânı buldu.

Kamu personelinin verimliliğinin artırılması için 2003 yılında merkezde çalışan yardımcı sağlık personeliyle birebir görüşme yoluyla hazırlayarak Kahramanmaraş valiliği ve Sağlık Bakanlığına sunduğu bir rapor ve çözüm çalışmaları Kahramanmaraş Sağlık Personelinin sonraki 5 yıllık sürede verim artışını sağladığı müşahede edilmiştir.

1998-2003 yılları arasında Yeni Sanayi Sağlık Ocağında çalıştığı dönem içerisinde yaptığı sağlık yönetimi ve koruyucu sağlık hizmetleri çalışmalarının, Kahramanmaraş’ta İl Sağlık Müdürlüğü tarafından diğer Sağlık Ocaklarında da uygulanması için çalışmalar yaptı.

Bu yıllarda yaklaşık 20.000 kişinin çalıştığı Sanayi Sitesine sağlık ve sosyal güvenlik kurumlarında yaşanan sorunlara fikirleriyle, ekip anlayışı, Sivil Toplum Kuruluşlarının konuyu sahiplenmesi, kamu kuruluşlarının çözümün bir parçası olmasını sağlayarak, doğru teşhisler ve çözüm önerileri ürettiği bir dönem oldu. Ve bu çalışmalar kamuoyu nezdinde tanınmasını da sağladı.

2004 yılında Askerlik nedeniyle Kahramanmaraş’tan ayrıldı. Askerliğini Erzincan’da İşyeri hekimi olarak yaptı. Burada da işçi sağlığı yönünde çalışmalarını devam ettirme imkânı buldu.

2005 yılında Kahramanmaraş’a döndüğünde SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devredilme çalışmaları yapılmaktaydı. Kahramanmaraş’ta SSK hastanesi Yenişehir Devlet hastanesine dönüştürülüyordu. Sağlık Bakanlığı ve SSK yapısını tanıdığı için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bu hastanede göreve başlaması uygun görüldü.

Acil Servis sorumlu hekimi olarak göreve başladı. Aynı zamanda hastanelerde yeni uygulanan döner sermaye komisyon üyesi olarak görevlendirildi. Hastane acilinin yeni bir acil servis binasına kavuşmasını, personel verimliğini artırarak daha güler yüzlü hizmet verilmesini kısa sürede sağladı. Görev yaptığı zaman zarfında 8 Tabip, 12 hemşire, 5 sağlık memurunun vardiyalı çalışması ile yılda 200.000 acil hastanın hizmet aldığı bir servis haline geldi.

Bu sırada Döner sermaye yönetmeliği ve uygulamalarıyla ilgili yaptığı çalışmalarla sağlık performans yönetmeliğinin amaca uygun kullanılmasını sağladı. Personel memnuniyetiyle beraber hasta memnuniyetinde de ciddi artış sağlandığı gözlemlendi.

Koruyucu sağlık hizmetleri olmadan sağlıklı bir toplum olunamayacağına olan inancı nedeniyle, 2005-2007 yıllarında acil serviste hekim olarak yıllık 20.000 dolayında hasta bakıp, sorumlu hekimlik görevini yerine getirirken aynı zamanda Sağlık Müdürlüğünde en önemli projelerin koordinatörü ve bizzat uygulayıcısı olarak gece – gündüz gönüllü olarak çalıştı.

Bu yıllarda; Sağlık Bakanlığı’nın sağlıkta dönüşüm projesinin temeli olan “Çocuğun Psiko-sosyal Gelişimini Destekleme Projesi “,“Sağlık için, sağlıklı süt için” ,İyotlu Tuz kullanımı, Bebek Dostu İl Projesi, “Genişletilmiş Bağışıklama Projesi” gibi projelerin İl Koordinatörü ve Eğitici Eğitmeni olarak görev aldı.

Bu çalışmaları İl Valiliği tarafından takdir belgeleriyle onurlandırılmıştır. Bu süre içerisinde özgün projelerin sahada çalışarak tespit edileceğine olan inancı ve hekimlik mesleğiyle halka daha yakın olacağı düşüncesiyle bu yıllarda kendisine teklif edilen idari görevleri kabul etmedi.

Ülkesine başka alanlarda hizmet etmeye başladı.

2008 yılında Kahramanmaraş’ta yaşayan Abdallarla ilgili sosyal çalışmalara başladı. 3.500 civarında yerleşik abdalın yaşadığı Kahramanmaraş’ta birebir yaptığı çalışmalarla Abdal vatandaşlarımızın sorunları ve çözüm projeleri üzerine çalışmalar başlattı.

Kahramanmaraş tarihinde önemli bir yer tutan Abdal Halil Ağa olayının Türkiye’nin bütünleşmesine olan katkısını tespit edince onun hayatını anlatan “Beyaz Sessizlik” isminde sosyal-antropolojik tarihi bir kitap yazdı. Bu kitap Kahramanmaraş’ın kurtuluş tarihini ve kurtuluş ruhunu anlatmasının yanında Abdal topluluğunun ne kadar içimizden, bizden olduğunu anlatmasıyla da halkta büyük bir ilgiye mazhar oldu.

Abdal Halil Ağa olayı nedeniyle Kahramanmaraş’ta Abdalların aidiyet hissinin yüksek olması da bu eserin yayınlanmasında önemli bir etkendi. Bu kitap sonrası Abdal gençlerle birlikte kendi imkânlarıyla bir davul grubu kurdum. Amacı gençler vasıtasıyla ailelerine ve yeni yetişen çocuklara istihdam sağlama ve sosyal konularda yardımcı olabilmekti. Bu çalışma Kahramanmaraş’ın 2008 yılında en önemli faaliyetleri arasında yer aldı. 86 kişinin sahnede yer aldığı bu sahne gösterisini binlerce insan izleme imkânı buldu. TRT ve Kanaltürk başta olmak üzere Abdal Halil Ağa ile ilgili belgesellerin çekilmesine vesile oldu. Abdal Halil Ağa olayı roman açılıma büyük katkı sağlayacak önemli bir harç olacaktır. Kahramanmaraşlı Abdalların bu açılıma dâhil edilmesiyle alınacak yol tahmin edilemeyecek kadar önemlidir. Yaklaşık 4 yıldır süren çalışmalarıyla hemen hepsiyle tek tek tanışma imkânı bulduğu gibi sosyal araştırmaları nedeniyle hassasiyetleri, sorunları, beklentileri ve çözümleri konusunda geniş bir bilgi birikimi edindi.

2008 yılı sonrası AB sürecinde fonlardan daha fazla pay alınabilmesi için yaklaşık 3 ay süren “Proje Geliştirme Eğitimi” aldı. AB fonlarının takibi yerelde kullanım imkânları, fonların sivil toplum kuruluşlarına aktarımı konularında katıldığı bu eğitimin büyük faydasını gördü. Bu eğitimde edindiği deneyimleri daha sonra pek çok STK’nın fonlardan faydalanması amacıyla kullandı. Bu çalışmalar proje mantığını anlamasına, STK’ların ne kadar önemli rol oynayabileceği noktasında aydınlanmama yardımcı oldu. Beraberinde STK’lar tarafından çalışmalarına destek almaya da başladı.

Kahramanmaraş’ta STK’ların temsilcileriyle seçilen Kent konseyinde Yönetim Kurulu üyesi olarak halen görev yapmaktadır. Turizmi tanıtım ve kültür çalışma grubun ve Çevre Sağlık Çalışma gruplarının başkanlığını yürütmektedir.

Kahramanmaraş’ta Turizm alanında kaynakların ülke ekonomisine kazandırılması için Haksen il başkanı olarak “termal sağlık turizmi “konulu bir panel düzenledi. Bu panelde Prof. Dr. Vural KAVUNCU panelist olarak katıldı. Afyon Üniversitesinde afyon ilinde yapılan örnek termal sağlık turizmi tesislerinin ilimize tanıtılması amaçlandı. Başta milletvekillerimiz olmak üzere, işadamlarımız ve yerel turizmciler bu panele iştirak ettiler panel sonuç bildirgesi ilimizde yapılabilecek çalışmalara bilimsel veri niteliğindeydi.

Ülkemizde milli birlik ve beraberliği artırmak için başlatılan çalışmalara tarihi ve kültürel katkı sağlamak amacıyla özel yaptığı araştırmaları zaman zaman medya yoluyla ve makalelerle paylaşma imkânı buldu. Kültürel ve tarihi kökleri olan sorunların görmezden gelinmesiyle ve yanlış çözüm önerileri nedeni ile ülkemizin yaşadığı başta terör olmak üzere sosyal ve ekonomik sorunlar ortadadır.

İstiklal savaşını birlikte yapmış insanların birlik ve beraberlik içerisinde olması gerekirken zaman içerisinde ortaya çıkan ayrılıkların temelinin yine Osmanlının son dönemi ve Türkiye’nin kuruluş yıllarında aramak gerektiğine inanıyor. Bu amaçla tartışmasız herkesin kabul edeceği saf ruhla emek veren sivil insanların hatırlanması için “12 Şubat- İstiklal savaşı Kahramanlarını Anma Günü” imza kampanyası başlattı. 12 Şubat Kahramanmaraş’ın Kurtuluş Günü olan aslında İstiklal Savaşının ilk zaferinin kazanıldığı gün olan bu zafer gününün anma gününde kahramanlarımızın hatırlanmasını talep edildi. Bu imza kampanyasına 15.000 imza toplayarak son yıllarda yapılan en büyük imza kampanyasını gerçekleştirdi. Bu kampanyaya 120 Sivil Toplum kuruluşu imza attı. İl Genel Meclisi resmi bir karar alarak bu projeye destek verdi. Türkiye’nin de en önemli kültürel zenginliklerinden biri olduğuna inandığı 12 Şubat’ın mutlaka aynı coşkuyla yaşatılması ve tanıtılması gerekmektedir.

Bu çalışma aynı zamanda Kahramanmaraş’ın yerli turist potansiyeline ve doğru tanıtımına da büyük katkı sağlayacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığının ders kitaplarında ve etkinliklerin ülke genelinde yapılmasıyla Türkiye’de halen devam eden pek çok suni tartışma gerçek zeminde tartışılacaktır.

Kurulacak İstiklal Savaşı müzeleri tarihimizin korunmasını sağlarken gelecek nesillere de birlik ruhunu yerleştirecektir.

12 Şubat 2010 günü Kahramanmaraş’ta yayımlanan bütün gazeteler imza kampanyasını desteklediklerini belirten manşetler yayımladı.

31 Ekim 2010’da Sütçü İmam Olayının olduğu günün Kahramanmaraş’ta ilk kez anılması için etkinlikler düzenledi. Kahramanmaraş Sütçü İmam isminin değiştirilmesi taleplerinin kamuoyunda tartışıldığı günlerde yaptığı bu yapıcı etkinlik yersiz tartışmaların bitmesine neden oldu. İl dışından eğitimcilerinde katıldığı bu etkinlik büyük ilgi ve alaka gördü.

Milli Birlik projesinin konuşulduğu günümüzde sosyolojik ve tarihi bilgi birikimi yanında güncel projeler üreterek katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Kahramanmaraş’ın tanıtımı için KAFSAD( Kahramanmaraş Fotoğraf ve Sinema Sanatçıları Derneği) içerisinde sinema alanında çalışmalar yapmaktadır. Bu amaçla İlimizde uzun metraj bir sinema filmi çekilmesi için profesyonel ekipleri zaman zaman davet ederek çalışmalar yaptı. Ulusal yayın yapan dizilerde “Kahramanmaraş” adının geçmesi için ziyaretler yaptı. Ünlü oyuncuları ilimizde misafir etti. Profesyonel yapımcılar tarafından Kahramanmaraş’la ilgili sinema senaryolarının yazılmasına öncülük etti. TRT,CNN, Kanaltürk vb. ulusak kanallarda İlimizle ilgili programlar yapılmasını sağladı. Bu çalışmaları halen devam etmektedir. Çünkü Kahramanmaraş’ın tanıtımında yaşanan eksiklikler zaman zaman ülke genelinde sorunlara yol açmaktadır. Bu çalışmalar İlimizin ekonomisine de iç turizmi artırarak katkı yapacaktır. Özellikle televizyon dizilerinin yöresel ekonomiye sağladığı katkı Mardin’de, Kapadokya’da vb. rahatlıkla müşahede edilmektedir.

Olaylara tepkisel değil çözümsel yaklaşmak gerektiğine inanarak bu çalışmaları yaptı. En son Alevi dernekleri tarafından düzenlenen 1978 Maraş Olaylarını anma etkinliği haklılığımı göstermektedir. Aynı ülkede yaşayan insanların provokasyonlara açık etkinliklerle değil; sanatsal, bilimsel toplantılarla birlik ve beraberliğimizi pekiştirecek şekilde düzenlenen etkinliklerle bir araya gelmelidir.

Ünlü dizi Kurtlar Vadisi dizisinin oyuncusu Kazım Çarman’ı bu amaçla 1978 Maraş Olayları sonrası çocuk yaşta ayrıldığı ilimize 2009 yılında bizzat davet etti. Davullarla karşılanan oyuncunun İlimize 30 yıl sonra gelmesi medyada da geniş yer buldu. Kültürel ve sanatsal çalışmaların ülkeye, birlik ve beraberlik ruhuna yapacağı katkıları gösterme açısından önemli bir örnektir.

Hekimlerle ilgili çalışmalarının gördüğü ilgi dolayısıyla TTB Kahramanmaraş Tabip Odası Genel Sekreteri olarak seçildi ve bu görevi halen yürütmektedir.

KSÜ Sosyal Bilimler Fakültesi’nde İşletme alanında Yüksek lisans eğitimi aldı.

Kahramanmaraş’ta bulunan bütün STK’ların katıldığı bir seçimle Kahramanmaraş Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi olarak seçildi. Turizm, tanıtım, çevre ve sağlık komisyonları başkanı olarak göreve devam etmektedir. 2012 yılında İl Sağlık Müdür Yardımcısı iken Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Taşınma Koordinatörü olarak Şehir Hastanesini yeni binasına taşıdı.

Halen Şehir Hastanesine Ek Bina  Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Başhekim Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Doktor Gökhan Gökşen evli ve 2 çocuk babasıdır.

Kahramanmaraş'ın güncel haberlerini Google News'ten takip edin !
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Belediye Başkanı Mahçiçek, LGS’de ilk 25’e giren öğrenci ve aileleriyle buluştu Belediye Başkanı Mahçiçek, LGS’de ilk 25...

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi’nde (LGS) derece ...

Sultangazi Spor Şenliği’nde gösteri maçını Ahmet Çakar yönetti Sultangazi Spor Şenliği’nde gösteri maçı...

Birçok sportif faaliyeti ilçe sakinleriyle buluşturan Sultangazi Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile bu yıl 11. Spo...

Aşırı takım sevgisi sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor Aşırı takım sevgisi sağlık sorunlarını b...

2014 Dünya Kupası sırasında Brezilyalı seyircilerle gerçekleştirilen araştırmada takımlarına aşırı bağlı taraftarların canlı maç izlerk...

Milli karateciler spor severlerle bir araya geldi Milli karateciler spor severlerle bir ar...

2020 Tokyo Olimpiyatları öncesinde müsabakalara hazırlanış aşamaları ve unutulmayan anıların konuşulduğu organizasyona katılan Kağıthan...


BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)

SON EKLENEN HABERLER
“Cumhuriyet’e Doğru” tiyatro oyununa Kahramanmaraşlılar davet edildi “Cumhuriyet’e...

Bora Severcan’ın yazdığı ve yönettiği, Do. Dr.İbrahim ...

316. Fasl-ı muhabbet Atışma dörtlükleri. 316. Fasl-ı muhabbet Atış...

1 Vatanım kutsaldır taşıysa altın Tarih kokan toprak, hazine...

Onikişubat ilçe milli eğitim müdürü Enver  Gökşen için veda yemeği Onikişubat ilçe milli eği...

Kahramanmaraş Onikişubat ilçe milli eğitim müdürü Enver  Gök...

Satrançta Aziz Sancar Anadolu Lisesine 2.lil ve 4. lük ödülü Satrançta Aziz Sancar Ana...

Onikişubat Aziz Sancar Anadolu Lisesi öğrencileri, Gençlik S...

Nuri Pakdil Ortaokulunda Şair –Yazar Kadriye KIRDÖK’le söyleşi gerçekleştirdi. . Nuri Pakdil Ortaokulunda ...

Kahramanmaraş Onikişubat Nuri Pakdil Ortaokulunda “İçimizden...

Necip Fazıl Koleji ev sahipliğinde Enver Gökşen’ le Özel Okul İdarecilerinin veda yemeği. Necip Fazıl Koleji ev sah...

Kahramanmaraş Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökş...

Sevim Şirikçi MTAL’den Resim Sergisi Sevim Şirikçi MTAL’...

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesi Sevim Şirikçi Mesleki ve T...

Kahramanmaraş ‘ta Özel Öğretim Kurumlarına Yönelik Seminer Kahramanmaraş ‘ta Ö...

Kahramanmaraş Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafın...

Kahramanmaraş – Dulkadiroğlu İlçesinde okul müdürü görevden uzaklaştırıldı. Kahramanmaraş – Dul...

Dulkadiroğlu ilçesinde bir ilkokulda görev yapan kadın öğret...

315. Fasl-ı muhabbet atışma dörtlükleri 315. Fasl-ı muhabbet atış...

1 Hayat güzel ömür kısa kardeşim Rızık için etme tasa kardeş...

FOTO GALERİ
YAZARLAR HABERLERİ
VİDEO GALERİ