Maraşta Haber
Maraşta Haber

Devlet Su İşleri (DSİ) 135 Mühendis Alacak ! Başvuru tarihi ve gerekli bilgiler

Devlet Su İşleri, KPSS P3 puan türünden asgari 70 puana sahip olanlar arasından 85’i İnşaat Mühendisi, 8’i Makine Mühendisi, 3’ü Maden Mühendisi, 17’si Harita Mühendisi, 5’i Ziraat Mühendisi, 13’ü Jeoloji Mühendisi, 2’si Elektrik Elektronik Mühendisi ve 2’si Jeofizik mühendisliği mezunu toplam 135 kişi alacak. Başvuru tarihleri: 1-10 Ekim 2014 tarihinde yapılacak ! İşte diğer gerekli bilgiler! […]

Devlet Su İşleri (DSİ) 135 Mühendis Alacak ! Başvuru tarihi ve gerekli bilgiler

28 Eylül 2014 - 0:12A+A-

Kahramanmaraş'ın güncel haberlerini Google News'ten takip edin !

Devlet Su İşleri, KPSS P3 puan türünden asgari 70 puana sahip olanlar arasından 85’i İnşaat Mühendisi, 8’i Makine Mühendisi, 3’ü Maden Mühendisi, 17’si Harita Mühendisi, 5’i Ziraat Mühendisi, 13’ü Jeoloji Mühendisi, 2’si Elektrik Elektronik Mühendisi ve 2’si Jeofizik mühendisliği mezunu toplam 135 kişi alacak. Başvuru tarihleri: 1-10 Ekim 2014 tarihinde yapılacak ! İşte diğer gerekli bilgiler!

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Kurumumuzun merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre istihdam edilmek üzere;

Aşağıda il, unvan ve sayıları belirtilen toplam 135 (yüz otuz beş) adet Mühendis kadrosuna, 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70 puana sahip olanlar arasından, “07/9/2014 tarih ve 29112 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan DSİ Mühendislik Atama ve Sınav Yönetmeliği” çerçevesinde yapılacak sözlü sınav neticesinde atama yapılacaktır.

1- ATAMA YAPILACAK İL, KADRO ADEDİ VE MEZUNİYET ŞARTI

ÜNİTESİ İNŞAAT MAKİNA MADEN HARİTA ZİRAAT JEOLOJİ ELEKTRİK ELEKTRONİK JEOFİZİK
ADANA 1
AFYONKARAHİSAR 1 1
AĞRI 1
ANKARA (MERKEZ) 8
ANTALYA (ELMALI) 1
ANTALYA (FİNİKE) 1
ARTVİN 1 2 1 1
AYDIN 4 1 1
BALIKESİR 2 1 1
BARTIN 1
BATMAN 1 1
BAYBURT 2
BİLECİK 1
BİTLİS 1
BURDUR 1
BURSA 3
ÇANKIRI 1
ÇORUM 1
DİYARBAKIR 1
EDİRNE 1 1 2 1
EDİRNE (İPSALA) 1
ERZİNCAN 1
ERZURUM 2 1 1 2
ESKİŞEHİR 2 1
GÜMÜŞHANE 1
HAKKARİ 1
HATAY 1 1
IĞDIR
İSPARTA 2 1
İZMİR 1
KAHRAMANMARAŞ 1 1 1
KAHRAMANMARAŞ (AFŞİN) 1 1
KARABÜK 1 1
KARS 5 2 2 1 1
KASTAMONU 4 1 1
KAYSERİ 1 1 1
KAYSERİ (YAHYALI) 1
KONYA 2 1
KÜTAHYA 1
MANİSA 2 1
MERSİN 1
MERSİN (SİLİFKE) 1
MUĞLA 1
MUŞ 2
SAKARYA 1
SİİRT 2
SİNOP 1
SİVAS 19. BÖLGE MD. 3 1
ŞANLIURFA 1 1 1
ŞANLIURFA (VİRANŞEHİR) 1 1
TRABZON 1 1 1
TUNCELİ 1 1
UŞAK 1
VAN 4 2 1
YOZGAT 1
ZONGULDAK 1
TOPLAM 85 8 3 17 5 13 2 2

2-ADAYLARDA ARANILAN ŞARTLAR

a)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b)Son müracaat tarihi itibarıyla (10 Ekim 2014) fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olma şartı aranacaktır.

c)2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70 puana sahip olmak.

d)Yurdun her yerinde ve arazi şartlarında görev yapabilecek sağlık şartlarını taşımak.

3-BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvurular, elektronik ortamda http://personelalimi.dsi.gov.tradresinde yer alan Devlet Su İşleri Sınav Başvuru Formu ‘ nun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar başvuru formunu imzalı olarak Genel Müdürlüğe göndereceklerinden birçıktı alınması zorunludur.

Her aday en fazla 10 adet tercihte bulunacaktır.

Başvurular sadece elektronik ortamda yapılacağından şahsen veya posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

4-BAŞVURU TARİHİ

Başvurular; 01 Ekim 2014 tarihinde başlayacak, 10 Ekim 2014 tarihinde de sona erecektir.

5-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilen adaylar arasından en yüksek KPSSP3 puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısının üç katı kadar aday (son sıradaki adayla eşit puan alanlar dahil) sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

6-SINAV TARİHİ VE YERİ

Sözlü sınava çağrılacak adayların; ad ve soyadları, sınav yeri, sınav tarihi ve saati ile ilgili bilgiler 13 Ekim 2014 tarihinde www.dsi.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

7-GİRİŞ SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar başvuruda bulunurken çıktısını aldıkları Devlet Su İşleri Sınav Başvuru Formunu imzalı olarak aşağıdaki belgelerle birlikte en geç 17 Ekim 2014 tarihinde Genel Müdürlük Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nda olacak şekilde posta ile (iadeli taahhütlü olarak) gönderecek veya Genel Müdürlük Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’na elden teslim edeceklerdir.

a)Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),

b)KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

c)Üç adet vesikalık fotoğraf.

Belgelerin posta ile gönderilmesi halinde, postadaki gecikmeler veya benzeri sebeplerle 17Ekim 2014 tarihi mesai bitiminden sonra Genel Müdürlük kayıtlarına geçen başvurular dikkate alınmayacaktır.

8-GİRİŞ SINAVI KONULARI

Giriş sınavı sözlü/uygulamalı olarak yapılacak olup sınavda adaylar;

a)Mesleki alan bilgisi ve Genel Müdürlüğün faaliyet alanları,

b)Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c)Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Genel yetenek ve genel kültür düzeyi,

d)Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak toplam yüz puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

9 – DEĞERLENDİRME

Sınav Komisyonun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak adayın sözlü sınav puanı tespit edilir.

Adayların, sözlü sınav puanı ile KPSSP3 puanının aritmetik ortalaması esas alınarak belirlenen başarı puanına göre nihai başarı listesi hazırlanır. Asıl ve yedek listelerde sıralama yapılırken, adayların başarı puanının eşit olması halinde, sözlü sınav puanı yüksek olan adaya, sözlü sınav puanının eşit olması durumunda ise KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

Giriş sınavı sonuçları, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle başarı puanına göre sıraya konularak, atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl ve yedek listeler belirlenecektir.

Giriş Sınavında başarılı olup göreve başlamayanlar ile göreve başlayanlardan çeşitli sebeplerle ayrılanların yerine sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren altı ay süreyle Giriş Sınavı yedek listesindeki başarı sırası dikkate alınarak atama yapılır.

10-SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

Başarı listesi www.dsi.gov.tr adresinde ilan edilecek olup ayrıca kişilere de yazılı tebligat yapılacaktır.

Adaylar, başarı listesinin ilan edilmesinden itibaren beş gün içinde Sınav Komisyonuna yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, Sınav Komisyonunca itiraz süresinin bitiminden itibaren yedi iş günü içinde incelenerek karara bağlanıp sonuç, adaya yazılı olarak bildirilir.

11-DİĞER HUSUSLAR

Asıl listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır.

Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine yedek listedeki adaylar sırasıyla ve aynı esaslara göre atanacaktır.

Atanılan yerde beş yıl süreyle çalışılması zorunludur.

Sınavı kazananlardan, Giriş Sınavı Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilecektir ve hiçbir hak talebi söz konusu olmayacaktır. Ayrıca gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İLAN OLUNUR.

Kahramanmaraş'ın güncel haberlerini Google News'ten takip edin !
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
23 Nisan 2017 Pazar  – Dolar, Euro, Altın Fiyatları, Altın Fiyatı 23 Nisan 2017 Pazar – Dolar, Euro...

Bugün 23 Nisan 2017 Pazar günü, Serbest piyasa ve bankalardaki en güncel döviz verileri, serbest piyasadaki altın fiyatları, borsa hiss...

14 Mart 2016 Pazartesi Döviz Kurları – Dolar, Euro, Altın Fiyatları, Altın Fiyatı 14 Mart 2016 Pazartesi Döviz Kurları ...

Bugün 14 Mart 2016 Pazartesi günü, Serbest piyasa ve bankalardaki en güncel döviz verileri, serbest piyasadaki altın fiyatları, borsa h...

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Puanları – 2015 Tercih Kılavuzu osym.gov.tr Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban ...

Maraşta Haber ekibi olarak siz değerli öğrenci arkadaşlarımız için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından osym.gov.tr&#...

Bahçe Tarımı Bölümü Taban Puanları – 2015 Tercih Kılavuzu osym.gov.tr Bahçe Tarımı Bölümü Taban Puanları ̵...

Maraşta Haber ekibi olarak siz değerli öğrenci arkadaşlarımız için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından osym.gov.tr&#...


BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)

SON EKLENEN HABERLER
ÖLÜM YIL DÖNÜMÜ! ÖLÜM YIL DÖNÜMÜ!

Rahmetli Barış Manço, ülkemizde 7’den 77’ye herkesin sevdiği...

Kahramanmaraş ÖDM’den SPSS Kullanım Kursu Kahramanmaraş ÖDM’d...

Kahramanmaraş Ölçme Değerlendirme Merkezinde öğretmenlerin i...

Kahramanmaraş’a Şiddetli Yağış Geliyor Kahramanmaraş’a Şid...

MGM’nin paylaştığı son hava durumu tahminlerine göre, ...

284. Fasl-ı muhabbet Atışma dörtlükleri 284. Fasl-ı muhabbet Atış...

1 Gönlü kocamandır, sevgiyle bakar Kötü söz söylemez, gönlün...

Piknik Alanlarındaki Tehlike Piknik Alanlarındaki Tehl...

Geçtiğimiz Cuma günü kahvaltı yaparken hanımefendi; “ Bey, b...

Bakan Kirişci, Heyecan Bahçesi’nde Gençlerle Buluştu Bakan Kirişci, Heyecan Ba...

Bir dizi ziyaret ve toplantı için Kahramanmaraş’a gelen Tarı...

Emniyet Personeline Aile İçi Ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Semineri Emniyet Personeline Aile ...

Aile İçi Ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi 2 R...

Şeref Kazancı Güven Tazeledi Şeref Kazancı Güven Tazel...

Kahramanmaraş Yeni Sanayi Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet...

Prof. Dr. Perihan Öztürk: Türkiye’de 600 cüzzamlı hasta var Prof. Dr. Perihan Öztürk:...

KSÜ Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı...

YAŞLILARA SAYGI  YAŞLILARA SAYGI 

Bir ayet-i kerimede:  “Kime uzun ömür verirsek biz onun geli...

FOTO GALERİ
YAZARLAR HABERLERİ
VİDEO GALERİ