Maraşta Haber
Maraşta Haber
alt
Dr.Mehmet Güneş Kimdir?
Mail : mehmetgunes@marastahaber.com

Dr.Mehmet Güneş TÜM YAZILARI
Gün Akşama Yaslandı Gün Akşama Yaslandı

Seneler peş peşe gazel dökünce, Yol kısaldı, gün akşama yaslandı. Gurup ufuklara kandil yakınca, Yol kısaldı, gün akşama yaslandı. Gelen şafak değil, beyhûde kanma, Semânın rengine sakın aldanma, Gece, ak saçları karartır sanma, Yol kısaldı, gün akşama yaslandı. Zaman; ikindinin zevâl deminde, Tükenen bir ömrün son döneminde, Bitmeyen işlerin hesap ceminde, ...

Millî Şuurun ve İdealizmin Şahikalaştığı Gün:  “3 MAYIS 1944” Millî Şuurun ve İdealizmin Şahikalaştığı Gün: “3 MAYIS 1944”

3 Mayıs 1944; millî şuurun ve ideâlizmin şâhikalaştığı, millî kültürümüze ve Türk kimliğine sâhip çıkmak için Ülkü Devlerinin mücâdele bayrağını yükselttiği çok önemli bir gün ve Türk milliyetçilerinin her türlü baskı ve dayatmaya rağmen kıyâma durduğu şanlı bir tarihtir. 3 Mayıs 1944; millî değerlerin yıkılmak istendiği, Türk Dünyası’yla alâkalı görüş bildi...

MÜNACÂT MÜNACÂT

Ali Şâkir Ergin Hocama Hayatı doludizgin sürdük karanlıklara, Süveydâlar, simsiyah geceden daha kara, Yâ Rabbî! İmdâd eyle bilcümle günahkâra,              Gâfiliz, isyankârız; kulluktan atma bizi;          Pişmânız, tövbekârız; nâra dağlatma bizi!..   Nefs atı şâha kalkmış, biz âmâde olmuşuz, Ölümsüz sevdâlardan hep âzâde olmuşuz, Gönüller çö...

HOŞ GELDİN YÂ ŞEHR-İ RAMAZAN – II HOŞ GELDİN YÂ ŞEHR-İ RAMAZAN – II

Hoş geldin Yâ Şehr-i Ramazan, fakat hoş bulmadın bizi… Bu Ramazanda da, kanadı kırık coğrafyamızda yine yalnızız, yine yorgunuz, yine yürekten vurgunuz… Çünkü her yanda; umutları, hayâlleri, ideâlleri, istikbâlleri çalınan; hür irâdeleri, her türlü hakları, demokrasi talepleri ellerinden alınan; çağdaş putların, Nemrutların, Tagutların insafına âmâde kılınan...

  HOŞ GELDİN YÂ ŞEHR-İ RAMAZAN – I   HOŞ GELDİN YÂ ŞEHR-İ RAMAZAN – I

“Müjde mü’minler size, ihsân-ı Rahmân’dır gelen. Şânına tazim için bu mâh-ı gufrândır gelen. O’ndadır feyz-i hidâyet, O’ndadır afv ü kerem. Kadrini bil mevsimi inzâl-i Kur’ân’dır gelen.”[1]                     * * * Hoş geldin Yâ Şehr-i Ramazan!.. Hoş geldin ey vahyin nâzil olduğu mübârek Kur’ân ayı. Hoş geldin ey ‘bir ömre bedel bir gece’ye ev sahibi [&hell...

“Çanakkale”, “Gül” Kokulu Bir “Elif” Kıyâmıdır “Çanakkale”, “Gül” Kokulu Bir “Elif” Kıyâmıdır

Eskilerin; “İhtiyar dünya kuruldu kurulalı şu ‘Boğaz Harbi’nin eşi benzeri hiç görülmedi!” dediği Çanakkale muharebeleri; İslâm’ın varlık-yokluk mücâdelesini veren Mehmetçiklerimizin, Boğaz’ı geçmek isteyen Haçlıların son teknolojiye sahip donanmalarını ve yedi düvelden oluşan ordularını; her türlü yokluğa, yoksulluğa, silah ve mühimmat eksikliğine rağmen; A...

           EFENDİM            EFENDİM

“Gül” sevdâsı özge candır, candan öte cân Efendim. Cânım cânâna kurbandır, cânıma cânân Efendim.   “Ol” hükmüne “Gül”dür fermân, “Gül”dür cümle derde dermân, Zâtı nurdur, hâli nûrân; “Ahlâkı Kur’ân” Efendim.   “Gül”den gelir bize himmet; şâd ü handân olur ümmet, Şânı “Âlemlere rahmet”; beyânı Furkân Efendim.   Emrolundu “Gül”e biât, “Gül”e bes...

    ONLAR     ONLAR

Mazlum ve mahzun bir nesil Hayatlarını dâvâları için sebîl ettiler. Tarihteki isimsiz kahramanları temsil ettiler.  İnançlarbağlı, Tûran illerine sevdalıydılar. “Türkiye” denince kalpleri bir başka çarpardı. Yüreklerinde hep vatan ve bayrak aşkı vardı. Türk’e muhabbeti İslâm’a hürmet bildiler. Gönül mîmarlarının rahlesinde gerçek aşkı buldular. Ve her zaman ...

DUA DUA

“GÜNAHSIZ DİLLE”[1] YAPILAN DUÂLARDA BULUŞMAK NİYÂZIYLA                                                               HAYIRLI CUMALAR DİLİYORUM. Duâ, kulun; hâlini Allah(c.c.)’a arzetmesi; acziyetini, günâhlarını, isyanlarını ve pişmanlıklarını Kâdir-i Mutlak Olan Âlemlerin Rabb’ine “korku ve ümit”[2]  içinde îtiraf edip, yalnız O’ndan yardım dilemesi ve yal...

SILA-İ RAHÎM (YENİ) SILA-İ RAHÎM (YENİ)

SILA-İ RAHÎM[1]* Gurbet var alınyazımda, Sıla tütüyor gözümde, Hasret yüklü her sözümde; Yarpız[2] kokar buram buram, Deşildikçe azar yaram.   Bir türkü gelir dilime, Hicrân olur her kelime, Vuslat çıkar mı yoluma? Bir gün buluşuruk[3] zahar,[4]               Tama[5] sılayı rahîm var.   Oğuzların bir koluyum, Yedi Uyurlar[6]  iliyim, Özbeöz Türkmen...

BEN BİR BABA TANIMIŞTIM BEN BİR BABA TANIMIŞTIM

Altınoluk Dergisi’nin 2005 yılı Haziran sayısında yayınlanan ve Hac yolunda Hakk’a yürüyen rahmetli babam Celâl Güneş’i (1917 – 1987) anlattığım BEN BİR BABA TANIMIŞTIM başlıklı yazımı; Rahmet-i Rahmân’a yolcu ettiğimiz babalarımızı Fâtihalarla, hayatta olanları da hayırlı ömür, sağlık, âfiyet ve hüsn-i hâtime duâ ve niyazlarıyl...

  ABDURRAHİM KARAKOÇ   ABDURRAHİM KARAKOÇ

TÜRK ŞİİRİNİN VE İDEÂLİZMİN SON EFSÂNESİ ABDURRAHİM KARAKOÇ     Hayâtını Î’lâ-yı Kelîmetullah için Nizâm-ı Âlem Ülküsü’ne adayan;  7 Haziran 2012 günü  Âlem-i Cemâl’e vuslat için Hakk’a yürüyen îman, ihlâs, ahlâk,  fazîlet, karakter, ideâlizm ve mücâdele timsâli olan; Kıble yürekli, “Gül” gönüllü, Hilâl bakışlı ve Tûran düşünceli Abdurrahim Karakoç Ağabeyimi...

27 MAYIS GÜN SAZAK VE ÜLKÜCÜ ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ 27 MAYIS GÜN SAZAK VE ÜLKÜCÜ ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ

RUHİ KILIÇKIRAN’DAN, FIRAT ÇAKIROĞLU’NA ALLAH(C.C.)’IN RAHMETİ HER DÂİM ÜZERLERİNE OLSUN, MEKÂNLARI CENNET-İ FİRDEVS, RUHLARI ŞÂD OLSUN… 27 Mayıs 1980 günü şehit edilen GÜN SAZAK BEY’in; dünya zahmetinden Hakk’ın rahmetine vuslatının 41. yılında onu minnet ve hürmetle anıyor, hasretle arıyor, Yüce Allah’tan; mekânını...

Gurbette Bayram – Dr. Mehmet Güneş Gurbette Bayram – Dr. Mehmet Güneş

Hasret şâha kalkar, gözler nemlenir, Yürekte sızıdır gurbette bayram… Efkâr ateşinde hüzün demlenir, Hicrânın közüdür gurbette bayram…     Her bayram sabahı artar kederim, Bir gariplik çöker, bin âh ederim, İfâdeye sığmaz düşüncelerim, Bitmeyen dizidir gurbette bayram…     Mâtemlerin mekân tuttuğu yerde, Hayâlin sılaya gittiği yerde, Tâka...

 ANNELERİMİZ  ANNELERİMİZ

Vatan gibi kutsal, ekmek gibi mübârek, Türkçe gibi nezih, su gibi aziz, gün ışığı gibi tertemiz, gökyüzü kadar engin bir yüreğin sâhibi olan siz, annelerimiz…   İnsanlığın neş’e ve saâdet güneşi, muhabbet ve merhametin sönmez ateşi, yuvamızın tüten ocağı, hânemizin şefkat kucağı, evimizin sevgi çerâğı, âilemizin hayat menbağı, “ateşi”, “suyu”, hav...

BİR CUMHURİYET OSMANLISI: EROL GÜNGÖR BİR CUMHURİYET OSMANLISI: EROL GÜNGÖR

İLMİYLE ÂMİL, ÎMANIYLA KÂMİL YERİ DOLMAYAN BİR BÜYÜK ÂLİM, GERÇEK BİR MÜTEFEKKİR VE “ALTIN BEYİNLİ” BİR MİLLÎ MÜRŞİD, BİR CUMHURİYET OSMANLISI: EROL GÜNGÖR   O; sosyal hâdiselere ilmî bir pencereden bakmış, önyargılara, tabulara ve ideolojik dayatmalara hiçbir zaman iltifat etmemiş, ‘İlâhî kurallar dışında tartışılmayacak hiç bir mesele yoktur’ düşüncesiyle ...

GÖZYAŞI   RAHMETTİR GÖZYAŞI   RAHMETTİR

Hakk’ın sevdasıyla yanan kalplerimiz, gözlerimizin okyanusunda serinler. Bu serinliğin hazzını yaşayabilen insanların gönül diliyle terennüm edilen her kelime; göz pınarlarında ifadesini bulurken gözler terler ve gözyaşı olarak yanaklarda gamzeleşir.   İç âlemimizde şâhikalaşan duyguların, gözlerden inciler halinde süzülmesini ifâde etmeye bilmem ki kel...

KIBLE YÜREKLİ, “GÜL” GÖNÜLLÜ MUHSİN BAŞKAN KIBLE YÜREKLİ, “GÜL” GÖNÜLLÜ MUHSİN BAŞKAN

KIBLE YÜREKLİ, “GÜL” GÖNÜLLÜ, HİLÂL BAKIŞLI, HAMZA DURUŞLU, TURAN DÜŞÜNCELİ BİR GÜZEL İNSAN: MUHSİN BAŞKAN   Şeyh Edebâli’nin dediği gibi; “İnsanlar vardır; şafak vaktinde doğup, akşam ezânında ölürler.” İnsanlar; kendilerine tahsis edilen sayılı nefesleri tamamladıktan sonra, bu dünya gurbetinden aslî vatanlarına doğru yol alırlar.  “İki kapılı bir han” den...

FOTO GALERİ
YAZARLAR HABERLERİ
VİDEO GALERİ