Maraşta Haber
Maraşta Haber
alt
Dr.Mehmet Güneş Kimdir?
Mail : mehmetgunes@marastahaber.com

Dr.Mehmet Güneş TÜM YAZILARI
Gurbette Bayram – Dr. Mehmet Güneş Gurbette Bayram – Dr. Mehmet Güneş

Hasret şâha kalkar, gözler nemlenir, Yürekte sızıdır gurbette bayram… Efkâr ateşinde hüzün demlenir, Hicrânın közüdür gurbette bayram…     Her bayram sabahı artar kederim, Bir gariplik çöker, bin âh ederim, İfâdeye sığmaz düşüncelerim, Bitmeyen dizidir gurbette bayram…     Mâtemlerin mekân tuttuğu yerde, Hayâlin sılaya gittiği yerde, Tâka...

 ANNELERİMİZ  ANNELERİMİZ

Vatan gibi kutsal, ekmek gibi mübârek, Türkçe gibi nezih, su gibi aziz, gün ışığı gibi tertemiz, gökyüzü kadar engin bir yüreğin sâhibi olan siz, annelerimiz…   İnsanlığın neş’e ve saâdet güneşi, muhabbet ve merhametin sönmez ateşi, yuvamızın tüten ocağı, hânemizin şefkat kucağı, evimizin sevgi çerâğı, âilemizin hayat menbağı, “ateşi”, “suyu”, hav...

BİR CUMHURİYET OSMANLISI: EROL GÜNGÖR BİR CUMHURİYET OSMANLISI: EROL GÜNGÖR

İLMİYLE ÂMİL, ÎMANIYLA KÂMİL YERİ DOLMAYAN BİR BÜYÜK ÂLİM, GERÇEK BİR MÜTEFEKKİR VE “ALTIN BEYİNLİ” BİR MİLLÎ MÜRŞİD, BİR CUMHURİYET OSMANLISI: EROL GÜNGÖR   O; sosyal hâdiselere ilmî bir pencereden bakmış, önyargılara, tabulara ve ideolojik dayatmalara hiçbir zaman iltifat etmemiş, ‘İlâhî kurallar dışında tartışılmayacak hiç bir mesele yoktur’ düşüncesiyle ...

GÖZYAŞI   RAHMETTİR GÖZYAŞI   RAHMETTİR

Hakk’ın sevdasıyla yanan kalplerimiz, gözlerimizin okyanusunda serinler. Bu serinliğin hazzını yaşayabilen insanların gönül diliyle terennüm edilen her kelime; göz pınarlarında ifadesini bulurken gözler terler ve gözyaşı olarak yanaklarda gamzeleşir.   İç âlemimizde şâhikalaşan duyguların, gözlerden inciler halinde süzülmesini ifâde etmeye bilmem ki kel...

HOŞ GELDİN YÂ ŞEHR-İ RAMAZAN – II HOŞ GELDİN YÂ ŞEHR-İ RAMAZAN – II

Hoş geldin Yâ Şehr-i Ramazan, fakat hoş bulmadın bizi… Bu Ramazanda da, kanadı kırık coğrafyamızda yine yalnızız, yine yorgunuz, yine yürekten vurgunuz… Çünkü her yanda; umutları, hayâlleri, ideâlleri, istikbâlleri çalınan; hür irâdeleri, her türlü hakları, demokrasi talepleri ellerinden alınan; çağdaş putların, Nemrutların, Tagutların insafına âmâde kılınan...

  HOŞ GELDİN YÂ ŞEHR-İ RAMAZAN – I   HOŞ GELDİN YÂ ŞEHR-İ RAMAZAN – I

“Müjde mü’minler size, ihsân-ı Rahmân’dır gelen. Şânına tazim için bu mâh-ı gufrândır gelen. O’ndadır feyz-i hidâyet, O’ndadır afv ü kerem. Kadrini bil mevsimi inzâl-i Kur’ân’dır gelen.”[1]                     * * * Hoş geldin Yâ Şehr-i Ramazan!.. Hoş geldin ey vahyin nâzil olduğu mübârek Kur’ân ayı. Hoş geldin ey ‘bir ömre bedel bir gece’ye ev sahibi [&hell...

KIBLE YÜREKLİ, “GÜL” GÖNÜLLÜ MUHSİN BAŞKAN KIBLE YÜREKLİ, “GÜL” GÖNÜLLÜ MUHSİN BAŞKAN

KIBLE YÜREKLİ, “GÜL” GÖNÜLLÜ, HİLÂL BAKIŞLI, HAMZA DURUŞLU, TURAN DÜŞÜNCELİ BİR GÜZEL İNSAN: MUHSİN BAŞKAN   Şeyh Edebâli’nin dediği gibi; “İnsanlar vardır; şafak vaktinde doğup, akşam ezânında ölürler.” İnsanlar; kendilerine tahsis edilen sayılı nefesleri tamamladıktan sonra, bu dünya gurbetinden aslî vatanlarına doğru yol alırlar.  “İki kapılı bir han” den...

ÇANAKKALE DİRİLİŞİ ÇANAKKALE DİRİLİŞİ

DÜNYA TARİHİNİN DÖNÜM NOKTASI: ÇANAKKALE DİRİLİŞİ   Ecdâdımızın; “İhtiyar dünya kuruldu kurulalı şu ‘Boğaz Harbi’nin eşi menendi hiç görülmedi!” dediği, âlimlerin de, “Dünya tarihinin dönüm noktası” diye nitelediği  Çanakkale muharebeleri; İslâm’ın varlık-yokluk mücâdelesini veren Türk Milleti’nin, Boğaz’ı geçmek isteyen Haçlıların son teknolojiye sahip dona...

HÜSEYİN ARAS HÜSEYİN ARAS

“ÜLKÜ DENEN NAZLI GELİN”E SEVDÂLI BİR GÜZEL İNSAN: HÜSEYİN ARAS   Gönül hânemize yine bir hazan rüzgârı esti… Ölüm, her zaman olduğu gibi yine “erken gelen” yakıcı bir nefesti… Mart ayazında kalplerimiz bir kere daha üşüdü ve yeniden buz kesti… Kûs-i rıhlet çalınca, sararan yapraklar birer birer düştü dalından… Ve “Kubbe-i Hadrâ”dan feyz alan bir [&hell...

14 MART TIP BAYRAMI 14 MART TIP BAYRAMI

Cenâb-ı Allah’ın bizlere bahşettiği en kıymetli hazînelerden ve en büyük nîmetlerden birisi de hiç şüphesiz sağlıktır. En büyük ihsân olan sağlık; kıymeti ancak kaybedildiği zaman anlaşılabilen paha biçilmez bir taçtır. Bu mevzûda Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.); “Sağlık, vücutları sağlam olanların başına konmuş bir taçtır, onu yalnız hastaların gözü görür.” ...

Mİ’RAC GECESİ Mİ’RAC GECESİ

Mİ’RAC GECESİ’nin; Kendi mi’râcını hakkıyla ihyâ edemeyen Müslümanların şuurlanmasına, İslâm Âlemi’nin ümmet olma idrâki içinde hareket ederek bir daha kıyâma durmasına, Hilâl’in insanlık ufkuna bütün haşmeti ve bedir güzelliğiyle yeniden doğmasına, “Gül” kokulu baharları yeşertmek için rahmet yüklü bulutların yüreklere yağmasına Göz bebeklerimizdeki sancını...

“GÜL”Ü ANLAMAK “GÜL”Ü ANLAMAK

Hayatın semâvî renklerinin solduğu, “eşyânın hakîkati”nin maddeye müncer olduğu, ruhlara katmer siyahı gecelerin dolduğu ve mânânın anlamının kaybolduğu bir devirde yaşıyoruz. Öyle bir devir ki; ilmin hakîkati ve hakîkat ilmi vahyin nefesiyle dirilmiyor, varlığın hikmeti ve zamanın kıymeti yeterince bilinmiyor, “zübde-i âlem” olan insanın “zâtı” “hoşça” sesl...

GEL “EY SEVGİLİ!..    EN SEVGİLİ!..” GEL “EY SEVGİLİ!..    EN SEVGİLİ!..”

Câhiliyye Devri’ndeki karanlıkların bağrına güneş olup doğduğun gibi gel…   Gel, Ey “Âlemlere Rahmet” Olan Resûller Resûlü!.. Günah prizmalarında kırılan îmânın zayıflayan ışığını, gurûbu olmayan İslâm Güneşi’yle yeniden nurlandırmak için gel…   Gel, Ey Gül Mushaflı Sevdâmızın Sembolü!.. Küfrün katran siyahı gecelerinde yolunu şaşıran, ...

“ÇEMENLER BERBAD KUŞLAR HEM FERYAD” “ÇEMENLER BERBAD KUŞLAR HEM FERYAD”

Akşamla beraber gün batımında, Duygular içime dâvetsiz gelir… Bir sevdâ yeşerir hasret kınında, Gurbet türküleri göğe yükselir…   Turkuaz düşlerim sınır ötesi, Yâd eller araya duvar koysa da… Türkistan ufkunda gönlümün sesi, Haritalar bizi ayrı saysa da…   Uzak diyarlarda kalan yârânlar, Kesretten vahdete yol bulamadık…...

   BİR OSMANLI ÇELEBİSİ    BİR OSMANLI ÇELEBİSİ

2 Şubat 1999 günü kaleme aldığım ve Türk Yurdu Dergisi’nde yayınlanan BARIŞ MANÇO’yla ilgili bu yazıyı; vefatının 22.  sene-i devriyesinde bu güzel insanı bir kere daha Fâtihalarla yâd etmek için arz ediyorum.     O, hep bizim türkülerimizi söyledi. Bizi anlatır, bizim gibi anlatır, bizi “Biz” yapan bizim kültür değerlerimizi çok faklı ve çok latîf […...

Gönül Semâmızdan Bir Yıldız Daha Kaydı -2- Gönül Semâmızdan Bir Yıldız Daha Kaydı -2-

GÖNÜL SEMÂMIZDAN BİR YILDIZ DAHA KAYDI  AHMET TEVFİK OZAN HAKK’A YÜRÜDÜ  -2- 1.Bölümün devamı: O;  İslâm, îman, ihsan ve vatan aşkıyla yürürken istikametini hiçbir zaman bozmayan,   Allah (c.c.) için yola çıkıp iktidar olmaya çalışırken, kendi nefsinin iktidarı peşinde koşmayan, Taş Medrese’de bile nefis şeytanının tuzağına düşmeyen, özü, sözü, hâli, kâli, y...

Gönül Semâmızdan Bir Yıldız Daha Kaydı  -1- Gönül Semâmızdan Bir Yıldız Daha Kaydı -1-

GÖNÜL SEMÂMIZDAN BİR YILDIZ DAHA KAYDI  AHMET TEVFİK OZAN HAKK’A YÜRÜDÜ  -1-   “Bir merhaleden güneşle deryâ görünür, Bir merhaleden her iki dünya görünür, Son merhale bir fasl-ı hazandır ki sürer; Geçmiş gelecek, cümlesi rü’yâ görünür.”[1] İnsan; “yetîm-i akran” olmanın ne demek olduğunu,  gün akşama yaslanınca çok daha iyi anlıyor.   “Hayata berâber başlad...

  ŞEHİT NEJDET KOÇAK   ŞEHİT NEJDET KOÇAK

41 YIL ÖNCE UÇMAĞA VARAN VE KERKÜK’TE DALGALANAN BİR BAYRAK:                                     O erler ki, gönül fezâsındalar, Toprakta sürünme ezâsındalar. Yıldızları tesbih tesbih çeker de, Namazda arka saf hizâsındalar. İçine nefs sızan ibâdetlerin, Birbiri ardınca kazâsındalar. Günü her dem […]...

FOTO GALERİ
YAZARLAR HABERLERİ
VİDEO GALERİ