Maraşta Haber
Maraşta Haber
alt
Dr.Mehmet Güneş Kimdir?
Mail : mehmetgunes@marastahaber.com

Dr.Mehmet Güneş TÜM YAZILARI
“GÜL”E ARZ-I HÂL – III “GÜL”E ARZ-I HÂL – III

Şekvâ değildir kastımız “Gül”e; bu elfâza cür’et ve cesâretimiz, “Gül”ün gölgesinden uzaklaşıp, O’nun gurbetine düşen; biz firârî, “biz günahkâr, âsi mücrim” ümmetin;  nedâmet, hasret ve muhabbet Hisleriyle iç içe girmiş düşüncelerinin, hicran dolu gönüllerimizden dile dökülen ve hiç hak etmediğimizi çok iyi bildiğimiz, şefkat ve şefâat talebimizin; bir arz-...

“GÜL”E ARZ-I HÂL – I “GÜL”E ARZ-I HÂL – I

Kâinâtın Solmayan Gülü’nün dünyayı teşrif buyurduğu Rebîülevvel Ayında, Efendimiz Aleyhisselâtü Vesselâm’a Yeryüzünde açılan gül yaprakları adedince salât ü selâm gönderiyor Âcizâne ve fakirâne olarak hâl-i pür melâlimizi ve şefâat talebimizi “Âlemlere Rahmet” olan “Hâtemü’l-Enbiyâ”ya  arz-ı hâl ediyoruz:Ey Âlemlere Rahmet olan Efendim!.. Müslümanların çok ç...

TÜRKÜLERİMİZ – VII  / YEMEN TÜRKÜLERİ – 2  TÜRKÜLERİMİZ – VII  / YEMEN TÜRKÜLERİ – 2 

 -Yemen çöllerine “can eken”Mehmetçiklerimizin  ve Yemen’den dönebilen dedelerimizin azîz hâtırâsına Fâtihalarla-   Yemen; Arabistan Yarımadası’nın güneybatı ucunda bulunan, Kızıldeniz’e ve Hint Okyanusu’nun Aden Körfezi’ne kıyısı olan, Bâbü’l-Mendep Boğazı ile Afrika kıtasından ayrılan bir ülkedir.   Osmanlı’nın Yemen’e hükümrân olma amacı; burasının hem si...

TÜRKÜLERİMİZ  – VI (YEMEN TÜRKÜLERİ -1) TÜRKÜLERİMİZ  – VI (YEMEN TÜRKÜLERİ -1)

Gazâ meydanlarından inşâ ettiğimiz medeniyete; hükümrân olduğumuz denizlerden serhat boylarına kadar kitâbesi okunmayı bekleyen, binlerce yıllık tarihimizden yankılanan ve Türk milletinin duygu ve düşüncelerine tercüman olan türkülerimiz içinde “Yemen türküleri” diye bilinen ağıtlarımızın ayrı bir yeri vardır.  Yemen türküleri; ayrılık, gözyaşı, gurbet, hasr...

12 EYLÜL VE ONLAR 12 EYLÜL VE ONLAR

Her eylül geldiğinde, hazandaki hüzün iklimi gönülleri doldururken; bizlere “Eylülden değil, Ocak’tan yâdiğâr olan” ve 80 öncesinin çok zor şartlarında, Çanakkale’deki Âsım’ın Nesli’nin torunları olarak mecbur kaldıkları çok çetin bir mücâdeleyi kanlarıyla yazıp, canlarıyla mühürleyerek son bağımsız Türk Devleti olan aziz Türkiye’mizin, o günkü A...

TÜRKÜLERİMİZ – V TÜRKÜLERİMİZ – V

Çin Seddi’nden Viyana kapılarına, Moskova steplerinden Yemen’e kadar uzanan çok geniş bir coğrafyada duyulan; Altay Dağları’nın derin vadilerinden seslenip, nazlı Tuna’nın suladığı topraklarda yankılanan, vatan kıldığımız diyarların dört bir yerinden ve binlerce yıllık tarihimizin derinliklerinden çağlayan türkülerimiz içinde “Rumeli / Balkan Türküleri”nin ç...

TÜRKÜLERİMİZ – IV TÜRKÜLERİMİZ – IV

“Uluğ Türkistan”dan Anadolu’ya geldiğimiz günden beri, gurbet sözü hep hüzün vermiştir bize… Yıllar yılı “sıla”, deyince,  Ötüken’den esen yellerle gönül tellerimizi titreten hasret dolu duygular gelip oturmuştur yüreğimize… Çünkü “gurbet”; “Ata yurdumuz”dan ayrılırken dûçâr olduğumuz ve asırlardan beri hiç dindiremediğimiz hazin bir melâl ve târifsiz bir sı...

TÜRKÜLERİMİZ – III TÜRKÜLERİMİZ – III

Dostluğun, sevginin ve aşkın mad-deye müncer olduğu günümüzde, sadâkatin, hasbîliğin, fedâkârlığın ve ferâgatin menfaat denizinde boğulmaya yüz tuttuğu dünyamızda bugün her zamankinden çok daha fazla türkülerimizin ruhunu idrâk etmek ve sözlerinin sırrına ermek mecbûriyetinde değil miyiz? Zâten çok kıymetli bir millî kültür hazinesi olan, çok etkili bir ifâd...

TÜRKÜLERİMİZ – II TÜRKÜLERİMİZ – II

Türkü; önceleri Türk kelimesinin “î” âidiyet ekini alarak “Türkî” şeklinde telaffuz edilmesinden sonra, bu söz zaman içinde lisânımızın söyleyiş güzelliğine uymuş, “i” harfinin küçük ünlü uyumunca hançerimizde biçimlenip yuvarlaklaşarak “ü” hâline gelmesiyle Türkiye Türkçesinde “Türkü” şeklinde telaffuz edilmiş ve dilimizi mesken tutmuş olan turkuaz bir sevd...

TÜRKÜLERİMİZ – I TÜRKÜLERİMİZ – I

“…Dedem diyor ki, geçmiş zamanların birinde, bir han başka bir hânı tutsak almış. Bu han tutsağına: “Eğer istersen benim kölem olarak yanımda kalır, uzun zaman yaşayabilirsin. İstemezsen en büyük arzunu yerine getirir, sonra da seni öldürürüm.” demiş. Tutsak hdüşünüp cevap vermiş: “Köle olarak yaşamak istemiyorum, beni öldür daha iyi. Ancak, öldürmeden önce ...

KERBELÂ’YI ANLAMAK VE HÜSEYNÎ DURUŞ KERBELÂ’YI ANLAMAK VE HÜSEYNÎ DURUŞ

İslâm tarihinin en acı hâdiselerinden birisinin yaşandığı Kerbelâ fâciası; Muharrem ayının onuncu gününde, yâni Yevm-i Âşûrâ’da meydana gelmiş, âşûre kazanlarına şeker atılsa da, Müslüman yüreklerin acısı XIV asırdır hiç dinmemiştir. “10 Muharrem 61 (10 Ekim 680)” tarihinde Kerbelâ sahrâsında; Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)’in “Cennet gençlerinin efendileri”[...

  ABDURRAHİM KARAKOÇ   ABDURRAHİM KARAKOÇ

TÜRK ŞİİRİNİN VE İDEÂLİZMİN SON EFSÂNESİ ABDURRAHİM KARAKOÇ     Hayâtını Î’lâ-yı Kelîmetullah için Nizâm-ı Âlem Ülküsü’ne adayan;  7 Haziran 2012 günü  Âlem-i Cemâl’e vuslat için Hakk’a yürüyen îman, ihlâs, ahlâk,  fazîlet, karakter, ideâlizm ve mücâdele timsâli olan; Kıble yürekli, “Gül” gönüllü, Hilâl bakışlı ve Tûran düşünceli Abdurrahim Karakoç Ağabeyimi...

Gün Akşama Yaslandı Gün Akşama Yaslandı

Seneler peş peşe gazel dökünce, Yol kısaldı, gün akşama yaslandı. Gurup ufuklara kandil yakınca, Yol kısaldı, gün akşama yaslandı. Gelen şafak değil, beyhûde kanma, Semânın rengine sakın aldanma, Gece, ak saçları karartır sanma, Yol kısaldı, gün akşama yaslandı. Zaman; ikindinin zevâl deminde, Tükenen bir ömrün son döneminde, Bitmeyen işlerin hesap ceminde, ...

Millî Şuurun ve İdealizmin Şahikalaştığı Gün:  “3 MAYIS 1944” Millî Şuurun ve İdealizmin Şahikalaştığı Gün: “3 MAYIS 1944”

3 Mayıs 1944; millî şuurun ve ideâlizmin şâhikalaştığı, millî kültürümüze ve Türk kimliğine sâhip çıkmak için Ülkü Devlerinin mücâdele bayrağını yükselttiği çok önemli bir gün ve Türk milliyetçilerinin her türlü baskı ve dayatmaya rağmen kıyâma durduğu şanlı bir tarihtir. 3 Mayıs 1944; millî değerlerin yıkılmak istendiği, Türk Dünyası’yla alâkalı görüş bildi...

MÜNACÂT MÜNACÂT

Ali Şâkir Ergin Hocama Hayatı doludizgin sürdük karanlıklara, Süveydâlar, simsiyah geceden daha kara, Yâ Rabbî! İmdâd eyle bilcümle günahkâra,              Gâfiliz, isyankârız; kulluktan atma bizi;          Pişmânız, tövbekârız; nâra dağlatma bizi!..   Nefs atı şâha kalkmış, biz âmâde olmuşuz, Ölümsüz sevdâlardan hep âzâde olmuşuz, Gönüller çö...

HOŞ GELDİN YÂ ŞEHR-İ RAMAZAN – II HOŞ GELDİN YÂ ŞEHR-İ RAMAZAN – II

Hoş geldin Yâ Şehr-i Ramazan, fakat hoş bulmadın bizi… Bu Ramazanda da, kanadı kırık coğrafyamızda yine yalnızız, yine yorgunuz, yine yürekten vurgunuz… Çünkü her yanda; umutları, hayâlleri, ideâlleri, istikbâlleri çalınan; hür irâdeleri, her türlü hakları, demokrasi talepleri ellerinden alınan; çağdaş putların, Nemrutların, Tagutların insafına âmâde kılınan...

  HOŞ GELDİN YÂ ŞEHR-İ RAMAZAN – I   HOŞ GELDİN YÂ ŞEHR-İ RAMAZAN – I

“Müjde mü’minler size, ihsân-ı Rahmân’dır gelen. Şânına tazim için bu mâh-ı gufrândır gelen. O’ndadır feyz-i hidâyet, O’ndadır afv ü kerem. Kadrini bil mevsimi inzâl-i Kur’ân’dır gelen.”[1]                     * * * Hoş geldin Yâ Şehr-i Ramazan!.. Hoş geldin ey vahyin nâzil olduğu mübârek Kur’ân ayı. Hoş geldin ey ‘bir ömre bedel bir gece’ye ev sahibi [&hell...

“Çanakkale”, “Gül” Kokulu Bir “Elif” Kıyâmıdır “Çanakkale”, “Gül” Kokulu Bir “Elif” Kıyâmıdır

Eskilerin; “İhtiyar dünya kuruldu kurulalı şu ‘Boğaz Harbi’nin eşi benzeri hiç görülmedi!” dediği Çanakkale muharebeleri; İslâm’ın varlık-yokluk mücâdelesini veren Mehmetçiklerimizin, Boğaz’ı geçmek isteyen Haçlıların son teknolojiye sahip donanmalarını ve yedi düvelden oluşan ordularını; her türlü yokluğa, yoksulluğa, silah ve mühimmat eksikliğine rağmen; A...

FOTO GALERİ
YAZARLAR HABERLERİ
VİDEO GALERİ