Maraşta Haber
Maraşta Haber

Milletvekili Sıtkı Güvenç : Artık Kahramanmaraş Büyükşehir Hayırlı Olsun

Güvenç,”Buyuksehir yasasını TBMM’de sabahlara kadar çalışarak çıkardık. Artık Kahramanmaraş Büyükşehir, hayırlı olsun. Her şey daha güzel olacak” dedi.   Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Sıtkı Güvenç Büyükşehir Yasasının Meclisten geçmesi itibarıyla bir açıklama yaparak, hayırlı olsun dileklerini iletti. Güvenç, yaptığı açıklamada: “Yeni büyükşehir kanunuyla birlikte mevcut ilçe belediyelerine ilaveten Kahramanmaraş merkezde Dulkadiroğlu ve 12 Şubat belediyeleri olmak üzere 2 ilçe belediyesi kurulurken belde belediyeleri kapatılmaktadır. Büyükşehir kanunu […]

Milletvekili Sıtkı Güvenç : Artık Kahramanmaraş Büyükşehir Hayırlı Olsun

13 Kasım 2012 - 18:43A+A-

Kahramanmaraş'ın güncel haberlerini Google News'ten takip edin !

Güvenç,”Buyuksehir yasasını TBMM’de sabahlara kadar çalışarak çıkardık. Artık Kahramanmaraş Büyükşehir, hayırlı olsun. Her şey daha güzel olacak” dedi.

 

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Sıtkı Güvenç Büyükşehir Yasasının Meclisten geçmesi itibarıyla bir açıklama yaparak, hayırlı olsun dileklerini iletti. Güvenç, yaptığı açıklamada: “Yeni büyükşehir kanunuyla birlikte mevcut ilçe belediyelerine ilaveten Kahramanmaraş merkezde Dulkadiroğlu ve 12 Şubat belediyeleri olmak üzere 2 ilçe belediyesi kurulurken belde belediyeleri kapatılmaktadır. Büyükşehir kanunu bir ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır. Cumhuriyetin kuruluşundan beri var olan hatta varlığını Osmanlı döneminden beri devam ettiren köylerimizin problemleri tam olarak halledilememiş. Ak Parti iktidarı öncesinde Köylerimize Rahmetli Menderes ve Özal zamanında bir nebze hizmet getirilmiştir. İl ve ilçe merkezlerine çok yakın mesafedeki köylerimize bile elektrik Özal zamanında getirilmiştir; ancak Ak Parti İktidarından sonra köylere hizmetin getirilmesinde ve İnsana hizmet odaklı yerel yönetim anlayışının kurumsallaşmasında önemli adımlar atılmıştır. 2004 yerel seçimleri ile Ülke genelinde modern kentleşmenin önü açılmıştır. Bu süreçte yerel yönetimlerde oluşan yüksek beklenti ve seçimlerde sağlanan büyük başarı 2004 ve 2005 yıllarında gerçekleştirilen yasal düzenlemelerle desteklenerek yerelleşme yönünde büyük bir ivmenin kazanılması sağlanmıştır. Ak Parti; iktidarı boyunca köylerimizi,  şehirdeki imkânlara kavuşturmak için büyük gayretler sarf etmiştir. Köydes projesiyle köyler desteklenmiş, özel idare köye hizmet götürme birlikleri üzerinden köylerimizin yol, su, kanalizasyon, parke gibi ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmıştır.

Büyükşehir kanunuyla birlikte köylerimizin şehrin her türlü imkânlarına kavuşacağı köylü şehirli ayrımının da ortadan kalkacağı muhakkaktır.

Kapatılan belediyelerin gerekli ödenekleri cari giderlerine harcamakta, hizmet için belediye başkanlarımız zorlanmakta, sürekli yeni kaynaklar aramakta adeta hizmet için çırpınmaktaydılar. Hizmet için borçlanmakta, gün geçtikçe de belediye borçları artmaktaydı. Kasaba belediyelerine gelen ödenekler direk halka hizmet olarak yansıtılsaydı belki de bu gün beldelerimizin birçok problemi halledilmiş olacaktı. Ayrıca Kaynakların yetersizliğinden dolayı kasaba belediyelerimizde nitelikli eleman da çalıştırılamamaktaydı. Bu da hizmetin kalitesini düşürüyordu.

Daha önce özel idare sadece kırsal kesime, belediyeler de kendi sınırları içinde imar planlaması yaparken, ili total değerlendirecek bir kurum yoktu. Bu da ilde bir bütünlüğün sağlanmasını engelliyordu. Artık büyük şehir, ili bir bütün olarak değerlendirecek ve imarda bir bütünlük sağlanacak. Bu son derece önemli bir düzenlemedir.

Bu kanunla birlikte kaynaklar daha etkin ve etkili kullanılacaktır. Yeni kurulan büyükşehir belediyesi ile birlikte ilçelerimiz de adeta büyük ilçe belediyesi olacak ve nitelikli eleman, mimar, inşaat mühendisi, şehir planlamacısı, gibi nitelikli elemanlar çalıştıracak, buda hizmette kaliteyi getirdiği gibi kaynakların daha doğru kullanımını da sağlayacaktır.

Bu kanun vatandaş memnuniyeti artırmayı, vatandaşın yönetime katılımını sağlamayı öngörmektedir. Bu yeni anlayışla kamu yönetimi; etkinliği, verimliliği ve vatandaşın artan beklentilerini karşılamak durumundadır.

Ayrıca köylerimizin etkin bir şekilde hizmet alması için belediyelerin yatırım bütçelerinin %10’unu 10 yıl süre ile köylerin alt yapılarına ayırmak zorundadırlar. Büyükşehir bütçe payları ciddi şekilde artmaktadır. Büyükşehir içinde tahsil edilen vergiden aktarılan %5 bütçe payı, bu kanunla % 6 ya çıkarılmıştır. Daha önce hiç alamadığımız vergiden aktarılan bütçe payını Kahramanmaraş olarak %6 oranından alacağız. Paydan aktarılan bu ödenek de ilimiz için büyük bir kazanç olacak. Ayrıca, asıl önemli olan husus ilçe belediyelerine ve büyükşehirlere verilen % 2.5 genel bütçe payının % 4.5’e çıkarılmasıdır. Bununla ilimizin geliri ciddi anlamda artacaktır. Mevcut durumda toplam pay 251.761.211 TL iken, büyükşehir Kanunu ile bu pay 349.420.791 TL ye çıkacaktır.

 

 

 

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KANUNUNDA YER ALAN BAZI DÜZENLEMELERİ ŞÖYLE SIRALAYABİLİRİZ.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE KURULACAK OLAN YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME BAŞKANLIĞI HİZMET KALİTESİNİ ARTIRACAK

 

 

Sayın Başbakanımızın Diyarbakır’ı ziyaretinde belediye başkanı: “Çöpleri toplayamam” diyemeyecek, hizmetleri aksatamayacak. Valilere verilen yetkiyle Vali söz konusu hizmetin ildeki diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilmesini isteyebileceği gibi yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı aracılığıyla da yerine getirebilecek.

 

 Merkezi idare tarafından yapılan her türlü yardım ve desteğin koordinasyonu, denetimi ve izlenmesi ve acil durumlarda bizzat yerine getirilmesi yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı tarafından sağlanacak. İldeki kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülmesi gereken yatırım ve hizmetlerin aksadığının ve bu durumun halkın sağlığı, huzur ve esenliği ile kamu düzeni ve güvenliğini olumsuz etkilediğinin vali veya ilgili bakanlığınca tespit edilmesi durumunda, vali uygun süre vererek hizmet ve yatırımın gerçekleştirilmesini isteyecek. Hizmet ve yatırımın verilen sürede gerçekleşmemesi halinde, vali söz konusu yatırım ve hizmetin ildeki diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilmesini isteyebileceği gibi yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı aracılığıyla da yerine getirebilecek. Yapılan veya yapılacak harcamalar karşılığı tutarlar ilgili kurumun pay ve ödeneklerinden tahsis yapan kurum tarafından kesilerek İçişleri Bakanlığına veya hizmeti yerine getiren diğer kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecek.

 

TİP MİMARİ PROJELER BAŞVURU SAHİPLERİNE ÜCRETSİZ VERİLEBİLECEK.

 

Mahalleye dönüşen köylerde yapılar için ruhsatlandırma kolaylığı getirilecek, yapılar için geleneksel mimaride proje üretilecek ve bu projeler köylülere ücretsiz verilecektir. Köylerdeki evler hayvancılık tesisleri, bakkal, fırın, kahve gibi işyerlerine ruhsat verilecektir. Köylerde ki yapı stoku ruhsatlı hale getirilecektir. Senelerdir köylerdeki evinin başına yıkılması korkusu yaşayan vatandaşlarımız rahat uyku uyuyacaktır.

 

 

 

 

 

KÖY KORUCULARI GÖREVLERİNE DEVAM EDECEK

 

Bu Kanun ile tüzel kişiliği kaldırılan köylerde görev yapan geçici ve gönüllü köy korucuları halen görev yaptıkları yerlerde görev yapmaya devam edecekler. Bunlar 18.3.1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanunu ve diğer mevzuatta kendileri için öngörülen haklardan aynı şekilde yararlanmaya devam Edecekler ve bu yerler için ihtiyaç olması halinde aynı usulle yeni görevlendirmeler yapılabilecek.

JEOTERMAL KAYNAKLARIN RUHSAT İŞLEMLERİ VALİLİKLERE DEVREDİLİYOR.

 

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa göre verilen jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sular ruhsatına ilişkin yetki ve görevler, il özel idarelerinin tüzel kişiliğinin kaldırıldığı illerde valiliklerce yürütülecek.

 

SPORA DESTEK

 

Büyükşehir Belediyeleri Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verebilecek, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapabilecek ve gerekli desteği sağlayabilecek. Her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenleyebilecek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilecek.

 

TAŞIMACILIKTA DÜZENLEMEYLE ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ KURULACAK.

 

Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerindeki her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun görevlendireceği ilgili odanın temsilcisinin katılacağı Ulaşım Koordinasyon Merkezi kurulacak. İlçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılabilecek. Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili üye olarak belirlenmeyen ulaşım sektörü ile ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından ihtisas meslek odalarının temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınacak.

ORMAN KÖYLERİNIN HAKLARI DEVAM EDECEK.

Mevzuatla orman köyleri ve orman köylüsüne tanınan hak, sorumluluk ve imtiyazlar orman köyü iken mahalleye dönüşen yerler için devam edecek. İlçe belediyesine katılarak mahalleye dönüşen köy, köy bağlısı ve belediyelerce kullanılan mera, yaylak, kışlak gibi yerlerden bu mahalle sakinleri ve varsa diğer hak sahipleri yararlanmaya devam edecek.

 

SAĞLIK TESİSİ, KONUKEVİ, İBADETHANE AÇABİLECEK.

Büyükşehir Belediyeleri sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilecek ve işletebilecek. Bununla beraber ibadethanelerin yapımı bakımı, onarımını yapabilecek. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konuk evleri açmak zorunda olacak, diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konuk evleri açabilecekler.

 

 

 

MUHTARLAR GÖREVLERİNE DEVAM EDECEK

 

Köydeki vatandaş sadece muhtara, il genel meclisine oy verirken şimdi büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlıklara oy verecektir. Köylerin mahalleye dönüşmesi yerinde bir karar olmuştur. Köy muhtarlıkları Mahalle muhtarlıklarına dönüşmüştür. Böylece Muhtarlıklar kaybetmeyecek, aksine büyümüş olacaklardır. Bu şekilde köylerin daha iyi hizmet alması sağlanacaktır. Ayrıca artık köydeki vatandaş hizmetin takibini yapabilecektir. Köylere yatırım İçin kanun ayrıca mecburiyet getirmiştir. Köylerde Belediye vergi ve harçları 5 yıl süre ile alınmayacak. Yine köylerde su ücreti 5 yıl süre ile en düşük su tarifesinin dörtte birini geçemeyecek.

 

 

ÇALIŞANLAR MAĞDUR EDİLMEYECEK.

Kanuna göre tüzel kişilikleri kaldırılan belediye ve köylerin personeli il özel idarelerinin personeli Komisyon kararıyla ilgisine göre Bakanlıklara, büyükşehir belediyesi, bağlı kuruluşu veya ilçe belediyesine devredilecek. Bu devir işlemleri ilk mahalli idareler genel seçimi itibarı ile uygulamaya konulacak. Personel nakledildiği kurumda göreve başlayıncaya kadar eski kurumunda çalışmaya devam edecek, bu personelin her türlü mali ve sosyal hakları çalıştıkları kurum tarafından karşılanacak.

Bu kanunun temel amaçları Türkiye de demokrasiyi hem ülke bazında hem de yerel düzeyde güçlendirmek, belediye hizmetlerinde verimliliği sağlamak ve belediyelerin daha iyi hizmet vermesini sağlamaktır. Ak Parti Ülkemizde birçok alanda büyük reformlar gerçekleştirdi ve gerçekleştirmeye devam ediyor. Büyükşehir belediye kanunu da bu reformlardan biridir. Bu kanunla belediye hizmetlerinde çağ atlanacaktır. Bu kanunla köyler kalkınacak köyler zenginleşecektir. Tüm Kahramanmaraş’ımıza ve Ülkemize hayırlı uğurlu olsun.

Kahramanmaraş'ın güncel haberlerini Google News'ten takip edin !
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin’in Gurur Günü Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin&...

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin, Memleketi Andırın’ da bu yıl 21.si düzenlenen ‘Kardelenler Kita...

İbrahim Çalık Anadolu Lisesi’nde Anlamlı Etkinlik İbrahim Çalık Anadolu Lisesi’nde A...

Onikişubat İlçesi İbrahim Çalık Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen bir etkinlikte Peygamberimiz Hz. Muhammed’in hicri takvime g...

Dulkadiroğlu İlçesinde Kontrollü Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor Dulkadiroğlu İlçesinde Kontrollü Yıkım Ç...

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Dulkadiroğlu ilçesinde ağır hasar almış binaların yıkım çalışmaları kontrollü bir şeki...

Kahramanmaraş ÖDM’ de zümre öğretmenler çalıştayı yapıldı Kahramanmaraş ÖDM’ de zümre öğretm...

Kahramanmaraş Ölçme Değerlendirme Merkezinde İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman’ın başkanlığında, Şube Müdürü Ahmet Akküncü, Ö...


BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)

SON EKLENEN HABERLER
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Kızılay’ı Arasında Protokol İmzalandı İl Milli Eğitim Müdürlüğü...

Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Kahramanmaraş Kı...

Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin’in Gurur Günü Kahramanmaraş Milletvekil...

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin, ...

Andırın’da 6 bin 500 kitap kardelenlerle buluştu Andırın’da 6 bin 50...

Kahramanmaraş Andırınlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği&...

Dulkadiroğlu RAM’dan “İyi Oluşun Beş Hali” Semineri Dulkadiroğlu RAM’da...

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Rehberlik Araştırma Merkezince dü...

İbrahim Çalık Anadolu Lisesi’nde Anlamlı Etkinlik İbrahim Çalık Anadolu Lis...

Onikişubat İlçesi İbrahim Çalık Anadolu Lisesi tarafından dü...

Dulkadiroğlu İlçesinde Kontrollü Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor Dulkadiroğlu İlçesinde Ko...

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Dulkadiroğl...

Kahramanmaraş ÖDM’ de zümre öğretmenler çalıştayı yapıldı Kahramanmaraş ÖDM’ ...

Kahramanmaraş Ölçme Değerlendirme Merkezinde İl Milli Eğitim...

Başkan Mahçiçek, Expo 2023 Alanında Muhtarları Ağırladı Başkan Mahçiçek, Expo 202...

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Expo 2023 Sergi...

HBÖ -Halk Eğitimi Müdürler Toplantısı Andırın’da Yapıldı HBÖ -Halk Eğitimi Müdürle...

Kahramanmaraş İl Hayat Boyu Öğrenme Halk Eğitimi Merkezleri ...

İl Millî Eğitim Müdürü Kahraman, Göksun İlçesinde İl Millî Eğitim Müdürü Ka...

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, birlikt...

FOTO GALERİ
YAZARLAR HABERLERİ
VİDEO GALERİ