Maraşta Haber
Maraşta Haber

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısı Yapıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. 10 Eylül 2014 Çarşamba günü saat 14.00’de Büyükşehir Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen Meclis Toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Meclis Toplantısı’nda yeter çoğunluğu sağlandığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Ağustos Ayı toplantısına ait tutanak özetinin oylanmasına geçti. Daha sonra gündem […]

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısı Yapıldı

10 Eylül 2014 - 17:47A+A-

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi.

10 Eylül 2014 Çarşamba günü saat 14.00’de Büyükşehir Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen Meclis Toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Meclis Toplantısı’nda yeter çoğunluğu sağlandığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Ağustos Ayı toplantısına ait tutanak özetinin oylanmasına geçti.

Daha sonra gündem dışı gelen maddelerin gündeme kabulü için oylama yapıldı ve gündem dışı gelen maddeler gündeme ilave edildi.

Gündemin 1. Maddesinde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Dulkadiroğlu Belediyesi 3266 ada 9 parsel 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,  İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 2.maddesinde Fen İşleri Dairesi Başkanlığının; Her derecedeki Devlet Okullarının inşaat, bakım ve onarımları ile sağlık yatırım projelerinin gerçekleşmesi için yapılacak yatırım harcamaları konusunda Valilik ile protokol imzalanmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 3. Maddesinde Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının; Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planın karara bağlanması ile ilgili teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 4.maddesinde Fen İşleri Dairesi Başkanlığının; Onikuşubat İlçesi Aksu Mahallesi 7186 numaralı adadaki alanın Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Depolama Sahası olarak kullanılması ile ilgili teklifi Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havale edildi.

Gündemin 5.maddesinde Fen İşleri Dairesi Başkanlığının; Onikuşubat İlçesi Aksu Mahallesi (7186/1), (189/1) (112/2), (112/3), (112/33), (112/34), (112/35), (112/36), (112/37), (112/39) numaralı parsellerdeki alanın Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Depolama Sahası olarak kullanılması ile ilgili teklifi Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havale edildi.

Gündemin 6.maddesinde Fen İşleri Dairesi Başkanlığının; Dulkadiroğlu İlçesi, Yusuf Hacılı Mahallesindeki (718-719-720) numaralı parsellerdeki alanın Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Depolama Sahası olarak kullanılması ile ilgili teklifi Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havale edildi.

Gündemin 7.maddesinde Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının; ödenek aktarımı ile ilgili teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 8.maddesinde Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının; Elbistan İlçe Mezbahanesinin tekrar Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilmesi ile ilgili teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündem dışı gelen maddelere geçildi.

Gündem dışı gelen 9. Maddede Zabıta Dairesi Başkanlığının, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifi Hukuk Komisyonu’na havale edildi.

Gündem dışı gelen 10. Maddede Emlak İstimlâk Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir ve Türkoğlu İlçe Belediyesine devir edilen mülga Kılılı Belediye Binasının; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Türkoğlu Meslek Yüksek Okuluna tahsis talebi ile ilgili teklifi oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem dışı gelen 11. Maddede İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, yeni kadro ihdası ile ilgili teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündem dışı gelen 12.maddede İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Onikişubat İlçesi, Üngüt mah. 5727 ada parsele ilişkin uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edildi.

Gündem dışı gelen 13. Maddede İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Dulkadiroğlu İlçesi, Yenişehir mah. 4085 ada 21 parsele ilişkin uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edildi.

Gündem dışı gelen 14. Maddede İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Onikişubat Belediyesi, Fatih Mah. 723 ada 23 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklif İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edildi.

Gündem dışı gelen 15. Maddede İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Onikişubat Belediyesi, 808 ada 2 parsel 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edildi.

Gündem dışı gelen 16.maddede İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Onikişubat Belediyesi, Klavuzlu mah.1768 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi  İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edildi.

Gündem dışı gelen 17. Maddede İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Onikişubat İlçesi, Pirireis Mah. Kılavuzlu sulama kanalı güzergâhında nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edildi.

Gündem dışı gelen 18. Maddede İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Onikişubat Belediyesi,  Akçakoyunlu Mah. 102 ada 7 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi  İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edildi.

Gündem dış gelen 19. Maddede İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Dulkadiroğlu İlçesi, Ferhuş Mah. 520 ada 5 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edildi.

Gündem dışı gelen 20. Maddede İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Onikişubat Belediyesi, 1452 ada 5 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edildi.

Gündem dışı gelen 21. Maddede İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Onikişubat Belediyesi, Pınarbaşı Mah 7822 ada 1 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edildi.

Gündem dışı gelen 22. Maddede İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Onikişubat Belediyesi, Üngüt mah.944-842-843-844-845-846 parseller ile 5697 ada 1,2 parseller, 6168 ada 10 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edildi.

Gündem dışı gelen 23. Maddede İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Onikişubat İlçesi, Hayrullah mah. 7072 ada 1 nolu parsele ilişkin uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edildi.

Daha sonra süre uzatımı konusunda gelen teklifler ;

1-        İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Onikişubat Belediyesi 4598 ada 1 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

2-        İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Onikişubat Belediyesi 7686 ada 1 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

3-        İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Onikişubat Belediyesi 4972 ada 3 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

4-        İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Onikişubat Belediyesi 4071 parselde 1/5000 ölçekli uygulama nazım imar planı değişikliği ilgili yazısı,

5-        İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Onikişubat Belediyesi 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 149, numaralı parselde 1/5000 ölçekli uygulama nazım imar planı değişikliği ilgili yazısı,

6-        İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Onikişubat Belediyesi 4687 ada 1 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısı ,

7-        İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Onikişubat Belediyesi 266 ada 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili yazısı ,

8-        İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Onikişubat Belediyesi Pınarbaşı Mahallesi, 3856 numaralı parsel ve 3902 numaralı parselin bir kısmında nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

9-        İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Onikişubat İlçesi Pınarbaşı Mahallesi 2868, 998 ve 1002 numaralı parseller ile muhtelif parsellere ilişkin nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

10-     İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  Onikişubat Belediyesi 5756 ada 8 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısı ,

11-    İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Afşin Belediyesi 784 ada 77 parsel 785 ada 1 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

12-    İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Onikişubat Belediyesi 1173 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

13-    İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Dulkadiroğlu Belediyesi Şeyhadil Mah. 416 ada 93 parselde 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

14-    İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Onikişubat Belediyesi 2790 ada 2 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

15-    İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Onikişubat Belediyesi 584 parsel 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

16-    İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Onikişubat Belediyesi 192 adada 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

17-    İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Dulkadiroğlu Belediyesi 599 ada 101 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

18-    İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Onikişubat Belediyesi 6458, 6459 ve 6460 adalarda 1/100 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

19-    İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Onikişubat Belediyesi 4940 ada 6 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

20-    İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Dulkadiroğlu İlçesi 1346 ada 113, 114 ve 115 numaralı parseller, nazım ve uygulama imar planı değişliği ile ilgili yazısı,

21-    İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Onikişubat Belediyesi Cancık Mevkiinde 1/1000 ölçekli uygulama planı değişikliği ile ilgili yazısı,

22-    İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Onikişubat Belediyesi Kılavuzlu mevkiinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısı komple süre uzatımı oybirliği ile oylandı ve kabul edildi.

Raporların görüşülmesi konusunda ise;

1-        Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının; Belediye Meclislerince Grup ve Miktarları Belirlenebilen Vergi ve Harçları ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

2-        İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Onikişubat Belediyesi 196 adada 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Raporu oybirliği ile kabul edildi.

3-        İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Onikişubat Belediyesi 5821 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 parseller ve 5822 ada 1,2,3,4,5,6 parsellerde  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Raporu oybirliği ile kabul edildi

4-        İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Onikişubat Belediyesi 6417 adada 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

5-        İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Dulkadiroğlu Belediyesi 416 ada 106 ve 107 numaralı parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ilgili Raporu oybirliği ile kabul edildi

6-        İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Onikişubat Belediyesi 4786 ada 15 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

7-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Onikişubat Belediyesi 1064 ada 15 parsel 1/5.000 nazım imar planı değişikliği ile İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu oybirliği ile kabul edildi.

8-        İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Dulkadiroğlu İlçesi Ferhuş Mahallesi 1201 parsel sayılı taşınmazın imar planındaki fonksiyonun değişikliği ile ilgili Raporu oybirliği ile kabul edildi.

9-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Onikişubat Belediyesi 196 ada 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu oybirliği ile kabul edildi.

10-     İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Onikişubat Belediyesi 1163 ada 1,2,3,4,5 ve 14 parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu oybirliği ile kabul edildi.

11-     İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Onikişubat Belediyesi 168 ada 9 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu oybirliği ile kabul edildi.

12-     İtfaiye Dairesi Başkanlığının, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu oybirliği ile kabul edildi.

13-     İtfaiye Dairesi Başkanlığının, AKMOD ve Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu oybirliği ile kabul edildi.

14-     Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu oybirliği ile kabul edildi.

15-     İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu oybirliği ile kabul edildi.

16-     Fen İşleri Dairesi Başkanlığının Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu oybirliği ile kabul edildi.

17-     Özel Kalem Müdürlüğünün, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu oybirliği ile kabul edildi.

18-     Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığının, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu oybirliği ile kabul edildi.

19-     İlimizde yaşayan Suriyeli Sığınmacılar ile ilgili son zamanlarda yaşanan olumsuzluklar ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu oybirliği ile kabul edildi.

20-     İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Onikişubat ilçesi, Atatürk Bulvarı ve Boğazkesen Caddesi kesişimin de ki Ulu Camii önü kavşak düzenleme çalışmaları ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu oybirliği ile kabul edildi.

Raporların görüşülerek oylanmasının ardından söz alan Nurhak Belediye Başkanı Ahmet Akkuş, özellikle imar planı konusunda gelen tekliflerin slayt olarak gösterilmesinin daha uygun olacağı görüşünü belirtti.

Bunun üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, bunun halledilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını istedi.

Nurhak Meclis üyelerinin Nurhak’ta yaşanan kanalizasyon ve ulaşım konularında sıkıntıların yaşandığını ifade etmeleri üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç: “Kanalizasyon konusunda KASKİ ile görüştük ve bahse konu 600 metrelik kanalizasyon için ihaleye çıktıklarını ve çalışmalara en kısa sürede başlayacaklarını beyan ettiler.

Ulaşım konusuna gelince de Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığımızın kooperatifle yaptığı görüşmelerden olumlu bir sonuç alınamadı. Ben de bunun üzerine Ulaşım Hizmetleri Müdürümüze talimat verdim. 30 Mart seçimlerinden önce hangi güzergahlarda hangi otobüsler çalışıyorsa aynı şekilde devam etsinler diye talimat verdim. Ancak kapanan belediyelerden bize gelen otobüslerin trafiğe çıkamayacak durumda olduğunu ilettiler. En kısa sürede o bölgelere otobüs seferleri koyacağız. Gerekirse o bölgelerde oturan insanlardan şoförleri görevlendireceğiz ki akşam gittiğinde evinde yatsın sabah tekrar seferlere başlasın. Bu konuda çalışmaları en kısa sürede neticelendireceğiz.

Meclisimizin Eylül ayı oturumu burada sona ermiş bulunmaktadır. Bir sonraki Meclis toplantımızın 15 Ekim2014 Çarşamba günü saat 14.00’te tekrar toplanmak üzere toplantımızı kapatıyorum” diye konuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Pi Sayısı Nedir, Pi Günü Tarihi? Pi Sayısı Nedir, Pi Günü Tarihi?

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. 10 Eylül 2014 Çarşamba günü saat 14.00’de Büyük...

“Hani Bizim Mahzunimiz” “Hani Bizim Mahzunimiz”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. 10 Eylül 2014 Çarşamba günü saat 14.00’de Büyük...

BİLSEK’te Sinan EL Yeniden Başkan BİLSEK’te Sinan EL Yeniden Başkan

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. 10 Eylül 2014 Çarşamba günü saat 14.00’de Büyük...

Chocolate slim yorum ve fiyat bilgisi Chocolate slim yorum ve fiyat bilgisi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. 10 Eylül 2014 Çarşamba günü saat 14.00’de Büyük...


BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)

SON EKLENEN HABERLER
AHMET ALAK VEFAT ETTİ AHMET ALAK VEFAT ETTİ

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Yıllarca İnşaat ...

İYİ PARTİ ELBİSTAN ADAYI BELLİ OLDU! İYİ PARTİ ELBİSTAN ADAYI ...

İYİ Parti Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi Belediye Başkan a...

Ali Köfte, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Oldu Ali Köfte, AK Parti Oniki...

Fırat Görgel’in belediye başkanlığı adaylığı için ayrı...

BİR ANNENİN MEKTUBU (Kızım Dilara’ya) BİR ANNENİN MEKTUBU (Kızı...

BİR ANNENİN MEKTUBU (Kızım Dilara’ya) Öğretmen olmak için gi...

Onikişubat Barbaros İlkokulunda Karne Töreni Onikişubat Barbaros İlkok...

2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanması ...

Dulkadiroğlu 12 Şubat İlkokulunda Karne Töreni Dulkadiroğlu 12 Şubat İlk...

Kahramanmaraş’ta 2018-2019 eğitim öğretim yılının biri...

KMBGC’DEN KERVANCIOĞLU’NA   ZİYARET KMBGC’DEN KERVANCIOĞLU’NA...

Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti (KMBGC) Başkan...

Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) tanıtıldı Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM)...

Kahramanmaraş Çocuk İzlem Merkezi Yapısı Ve İşleyiş Hakkında...

Çantam Kolumda Alışveriş Yolunda Çantam Kolumda Alışveriş ...

Çevreye duyarlı nesiller yetiştirmek ve toplum bilinci kazan...

KEÇE TASARIM ÜRÜNLERİ SERGİLENDİ KEÇE TASARIM ÜRÜNLERİ SER...

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sürdürülen Ke...

FOTO GALERİ
YAZARLAR HABERLERİ
VİDEO GALERİ