Maraşta Haber
Maraşta Haber

Eyy BİRSEN

Her insanın gençlik döneminde bir aşk hikâyesi olmuştur. İşte bu yazımda, masallar ülkesinde yaşamış bir gencin gençlik döneminde başından geçen, bizlere de hayat dersi vereceğini düşündüğüm bir hikâyeden söz edeceğim. Hikâye şöyle: Balta girmemiş ormanların arasında olan bir ülkede yaşayan insanları, bozulmamış kendi kültür ve kuralları ile yöneten kabile reisleri dönem dönem yönetiyorlarmış. Her gelen […]

Eyy BİRSEN

18 Haziran 2014 - 20:27A+A-

Kahramanmaraş'ın güncel haberlerini Google News'ten takip edin !

Her insanın gençlik döneminde bir aşk hikâyesi olmuştur. İşte bu yazımda, masallar ülkesinde yaşamış bir gencin gençlik döneminde başından geçen, bizlere de hayat dersi vereceğini düşündüğüm bir hikâyeden söz edeceğim. Hikâye şöyle:

Balta girmemiş ormanların arasında olan bir ülkede yaşayan insanları, bozulmamış kendi kültür ve kuralları ile yöneten kabile reisleri dönem dönem yönetiyorlarmış. Her gelen reis, vaat ettiklerine tam uymadığı gibi kendi riyasetinin devamı için de, her canlının neslini devam ettirmekte aldığı tedbirler gibi tedbirler alıyor, buna göre mevcut kuralları kaldırıyor ve yönetimine uygun yeni kurallar getiriyormuş. Getirilen kurallar yalnızca kendi ve çevresindekileri ihya edecek kurallar olduğu için, yönetilen kabile halkına ise eziyet olarak yansıyormuş. Dili tatlı olan ve güzel laflar eden reisler, riyasetini devam ettirdikleri halde bazıları da bir dönemle işi bitiriyorlarmış. İşte günün birinde temelden; ahlâk, etik, tecrübe, bilgi ve sorun giderici-çözüm üretici gibi yönetim literatüründe; Hak, hukuk, ahret, inanç ve tevazu gibi teoloji literatüründe ve diğer saygı duyulan ve toplumda değer verilen/saygı duyulan mefhumları öğrenerek gelen bir reis adayı çevresiyle birlikte kabileye yapacakları hizmet ve yenilikleri açıklamışlar. Kabilenin verdiği destekle yönetime gelmişler ve sözlerinde durarak o güne kadar, kabile için yapılmayanları yapmaya başlamışlar. Kabileye yapılan hizmet ve yatırımlardan dolayı genelde her kesim takdir de ediyormuş. Böylelikle refaha ulaşan kabilenin çoğunluğu memnun kalmışlar. Memnun kalmayanlar da olmuş tabii. Memnun kalmayanların büyük çoğunluğunu farklı düşünceye sahip ve fanatizmin etkisinde kalanlar oluşturuyorlarmış. Ancak belli bir zaman sonra çevresindeki halka gittikçe genişlemeye başlamış ve memnun kalmayanların sesleri daha az duyulmaya başlamış veya çevredekiMedydenilen farklı ses cihazlarıyla bastırılmaya başlanmış. Yönetimi istemeyenlerden kötü niyetli olanlar bazen şenlik olsun diye gençleri tahrik edip sabi çocukları öne sürerek olaylar çıkarıp çocukların ölümlerine sebep oluyor ve sonrasında da ölümleri gerekçe gösterip çıkardığı olaylarda:“Yönetime her itiraz eden öldürülecek mi?”;”Ekmek almaya giden çocuklar sağ salim evlerine dönemeyecekler mi?diye slogan atıyorlarmış. Daha önceki ve o anda yapılmakta olan faydalı hizmetleri destekledikleri halde zamanla, doğru bulmadıklarına itirazlarını dile getirmek isteyenlere halkadaki insanlar:Ama ülkemize yapılan hizmetleri de görmeniz lazımdiye telkinde bulunuyorlarmış.

Yine ufak tefek yol bulunmadığı sıkıntılı dönemlerde de itirazcılara:Siz ülkede yol yok/ yolsuzluk ülkede canımıza tak ettidiyorsunuz amaSiz de tren hattındaki birbirini kesmeyecek raylara sevgi gösteriyorsunuzdenilerek istasyon istasyon gezdirilmeye başlanıyormuş.Yoruldum, ben bu istasyon cezasını hak etmedimdiyenlere de tren rayından ayrıl, çünkü o tren rayları hiçbir zaman birbiriyle kesişmeyecek şekilde paraleldir; o yoldan ayrıl ve sıkıntıdan kurtul; ayrılmazsan da bir daha sana hiç bir rahatlık/imkân verilmez, verilenler de geri alınır. Çünkü en ücradaki istasyon değil kayadan oyulmuş duraklarınıza bile girilecek” denilerek baskı uygulanmaya başlanmış. Artık her itiraz eden kabile insanları, dışarıdan destekli ve kabileye hainlik yapıyor diye kabile üyeleri yaftalanmaya başlanmış. Ele alınan  büyük hayvan boynuzu bile itiraz sesi duyulur diye; megafon gibi ses çıkaran boru şeklindeki hayvan boynuzları ya insanların  elinden alınıyor veya o boynuzu temin etmede yardımcı olanlar da aynı kefeye konulup cezalandırma yoluna gidilir olmuş. Aykırı seslerin kısılması/kesilmesi için, bazen deAloooo” diye bağırılıyor imiş.  

Kabileden bazıları kendi dillerindeki karşılığı ile onlara:Hak, hukuk, inanç, sevgi ve seçilirken sarf edilen kelimelerle vaatlerde bulundunuz” diyerek sesini yükseltmek istemişlerse de kabile reisine sesini duyurmada başarılı olamamışlar. Nihayetinde kendisi de insan olan kabile reisleri ve halkadaki yakınları yalnız kalma endişesi ile, kendilerinden uzaklaşanları geri kazanmak için görevlilere:Size kumpıs(kendi dillerinde ne demekse) yapıldı” dedirterek nanik yaptırılıyormuş. İtira ettiği halde bir sonuca varamayan arkadaşının çırpınışlarına acıyan biri kendisine bir hikâye anlatmış. Anlattığı hikâye kısaca şöyle imiş:  

Kabileden kural tanımayan bazıları, bir kadını dağa kaldırıp eziyet etmişler. Belli bir zaman sonra Kabilenin koruyucuları kadını onlardan kurtarmışlar ve gel şuraya otur anam diyerek yer gösterince, biçare mağdure, ağlayarak isyan etmiş ve “o kelimeyi(anam), sakın kullanmayın, zaten o kelimeyi diyerek hep bana kötülük yaptılar” demiş.” Hikâyeyi anlatan ayrıca “Bu dünya böyledir, kim neyi çok söylerse nerdeyse tam tersini yapar.”demiş.

Bu kabile yönetimindeki ülkede riyasete çok yakın Birsen adında bir güzel varmış ki onu gören mutlaka âşık olmak istiyormuş. O da güzelliğine ve riyasete yakınlığının tadını çıkarıyormuş. Bir tanesi varmış ki çok sevmek istemiş ve yüzden Birsen adlı güzelin her hareketini/her sözünü dikkatle takip ediyormuş. Zaman zaman kabile yönetimi gibi, söylediklerine uymayan hâl ve hareketlerine şahit olunca çok sevmek istediği halde maalesef o güzele talip olamamış ve onun yönetimine girememiş. Ama dile getirdiği mefhumların yüzüne aksetmiş olan güzelliği karşısında eline kabilede yetişen iri bir kuş tüyü ile bir kaya üzerine sevgiyle sitem karışımı bir şiir yazmış. Ben bu kaya yüzündeki şiiri sizle paylaşmayı düşündüğümde, bazı dostlarım bana, Birsen’in bu sitem karşısında kapris yapabileceğini veistasyon istasyon gezdirilmeyle karşılaşabileceğimi” îma ettiler. Bileti elinde biri olarak

Hak şerleri hayr’eyler/Zannetme ki gayr’eyler

Ârif anı seyreyler/Mevlâ’m görelim neyler

Neylerse güzel eyler.

Şiirini tekrar edip, İbrahim Hakkı hazretlerini rahmetle anıyor ve Allah’a sığınıyorum. Evet, aziz dostlarım bakalım ne yazılmış bu mağaradaki kaya yüzeyine, birlikte okumaya ne dersiniz.

Selam ve dua ile…

 

BİRSEN’E SİTEM

 

Her genç gibi bir güzeli aradım

Kanım kaynamadı sana Ey Birsen.

Sevip âşık olmak idi muradım

Kanım kaynamadı sana Eyy Birsen.

 

Tarih boyu nice âşık görüldü

Mecnun sevdi çöle sürüldü

Ferhat’ın azmiyle dağlar yarıldı

Kanım kaynamadı sana Eyy Birsen.

 

İlk etapta saftın, riyâ mı yaptın

İşvelerin ile gönlümü yaktın

Tanımasam daha, ne yapacaktın

Kanım kaynamadı sana Eyy Birsen.

 

Önce bana dindar gibi göründün

Tevazuda, ilmihalde derindin

İşin bitti öz kendine büründün

Kanım kaynamadı sana Eyy Birsen.

 

Dindar idin güyâ, hukuk ne oldu

Seçerken adayı, ölçün ne oldu

Hak gaspı yaşayan, saçını yoldu

Kanım kaynamadı sana Eyy Birsen.

 

Ey Birsen, seni sevmek isterdim

Sevebilsem seni övmek isterdim

Kıyabilsem keşke, dövmek isterdim

Kanım kaynamadı sana Eyy Birsen.

 

Gerdan kırma Birsen, tav olmam sana

Güzel yüzün yaksa, kav olmam sana

Doğru seçim yok, sı-nav olmam sana

Kanım kaynamadı sana Eyy Birsen.

 

Birsen, bugün pasverenin çok olur

Nice vaz geçilmez, yer yeksan olur

Hesap döner kalabalık yok olur

Kanım kaynamadı sana Eyy Birsen.

 

Müslüman içinde hizip oluştu

Siyasete girdin çizik oluştu

Haklar yendi mağdur-ezik oluştu

Kanım kaynamadı sana Eyy Birsen.

 

Mütedeyyin dedin niye ben değil

Ahlâklıyı övdün, niye sen değil

Ellerin içinde gerçek sen değil

Kanım kaynamadı sana Eyy Birsen.

 

İlk bana değil de İlksana baktım

Seven çok olmuştu dışarı attın

Yanında değildim, o yüzden sattın

Kanım kaynamadı sana Eyy Birsen.

 

Yönetimin değerini bilenler

Sana biat edip pâye alanlar

Kul hakkı denince nice yalanlar

Kanım kaynamadı sana Eyy Birsen.

 

Birsen, bu dünya olur mu hiç yâr

Eli boş gidilir ellerde ne var

Kul hakkı edermiş âhireti dar

Kanım kaynamadı sana Eyy Birsen.

 

Biz ve öteki diyerek saflara böldün

Ötekiler hukuk derken haline güldün

Şimdi paralel-miş ayracı buldun

Kanım kaynamadı sana Ey Birsen.

 

Adaletin yakınında bulundun

Ahlâk-etik arkasından dolandın

Liyâkat-kariyer derken yalandın

Kanım kaynamadı sana Ey Birsen.

 

Usûl böyle Birsen, hep bakılırsın

Neden böyle iptale takılırsın

Çok seçersen Birsen, evde kalırsın

Kanım kaynamadı sana Eyy Birsen.

 

Geçen sene, sevdim dedin getirdin

Bir senede ise işin bitirdin

Sevmişlerdi, nerelere götürdün

Kanım kaynamadı sana Eyy Birsen.

 

Birsen biliyorsun, ben bir Behlül’üm

İmkân verilirse coşan bülbülüm

Unutma güzelim, ölüm var ölüm!

Kanım kaynamadı sana Ey Birsen.

 

                        19.06.2014

Not: Birsen’i seven arkadaş/dost/kardeşlerimizin tepkilerini saygıyla karşılayacağım. M.Z.

Kahramanmaraş'ın güncel haberlerini Google News'ten takip edin !
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Sultangazi Spor Şenliği’nde gösteri maçını Ahmet Çakar yönetti Sultangazi Spor Şenliği’nde gösteri maçı...

Birçok sportif faaliyeti ilçe sakinleriyle buluşturan Sultangazi Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile bu yıl 11. Spo...

Aşırı takım sevgisi sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor Aşırı takım sevgisi sağlık sorunlarını b...

2014 Dünya Kupası sırasında Brezilyalı seyircilerle gerçekleştirilen araştırmada takımlarına aşırı bağlı taraftarların canlı maç izlerk...

Milli karateciler spor severlerle bir araya geldi Milli karateciler spor severlerle bir ar...

2020 Tokyo Olimpiyatları öncesinde müsabakalara hazırlanış aşamaları ve unutulmayan anıların konuşulduğu organizasyona katılan Kağıthan...

Ekim ayında en çok Galatasaray konuşuldu Ekim ayında en çok Galatasaray konuşuldu...

Geçtiğimiz ekim ayında Avrupa’nın devleriyle karşılaşan Galatasaray, sahasında konuk ettiği Real Madrid ve PSG maçlarından puansız ayrı...


BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(1 Yorum)
SON EKLENEN HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Memurlarla İlgili Genelge Cumhurbaşkanı ErdoğanR...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN, COVID-19 Kapsamında Kamu...

BİR RÜYAM VAR BENİM… BİR RÜYAM VAR BENİM…

Biz bu Ülkenin Zencileriyiz…Beyazlara Selam olsun.. ABD deki...

KABİNE TOPLANTISI’NDA ALINAN YENİ KARARLAR KABİNE TOPLANTISI’NDA ALI...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık bir aydır, normalleşmeye ili...

28 Mayıs 2020 Türkiye Koronavirüs vaka, ölüm ve iyileşen hasta açıklandı! 28 Mayıs 2020 Türkiye Kor...

Sağlık Bakanlığı, 28 Mayıs 2020 Perşembe günü Türkiye’...

Erdoğan, Yeni Normalleşen Türkiye için Koronavirüs Tedbirlerini Açıkladı! Erdoğan, Yeni Normalleşen...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı ardınd...

Nurgül Kaynar Yüce İle Fasl-ı Muhabbet Grup Atışması-47 (Sezon Finali) Nurgül Kaynar Yüce İle Fa...

#SezonFinali   Kanayan yaraya merhem sürelim Dostlar ba...

265 özel gereksinimli öğrencinin velilerine telefonla konuk olundu 265 özel gereksinimli öğr...

Tüm dünyayı saran Covid 19 salgın hastalığı ülkemizi de etki...

Onikişubat İlçesinde, 46 Camide Cuma Namazı Kılınabilecek Onikişubat İlçesinde, 46 ...

Normalleşme süreci kapsamında, İçişleri Bakanlığı, 81 il val...

İDEAL EĞİTİMCİ BÖYLE OLUR İDEAL EĞİTİMCİ BÖYLE OLUR...

OKUL MÜDÜRÜMÜZDEN ÖRNEK DAVRANIŞ Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ...

Koronavirüs’te en son durum Koronavirüs’te en s...

Sağlık Bakanı  Dr.Fahrettin Koca ,Twitter hesabından paylaşt...

FOTO GALERİ
YAZARLAR HABERLERİ
VİDEO GALERİ