Maraşta Haber
Maraşta Haber

Ducged, Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve THK ile Protokol

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türk Hava Kurumu ve Dünya Çocuk ve Gençlik Derneği işbirliği ile çocuklara Türk Hava Kurumu Tüzüğü çerçevesinde havacılığın tanıtımı, sevdirilmesi ve özendirilmesi amacı ile her türlü proje ve sosyal etkinliklerin gerçekleştirmesi yönünde karşılıklı protokol imzalandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Nesrin Afşar Çelik’in makamında gerçekleşen […]

Ducged, Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve THK ile Protokol

09 Temmuz 2014 - 18:46A+A-

Kahramanmaraş'ın güncel haberlerini Google News'ten takip edin !

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türk Hava Kurumu ve Dünya Çocuk ve Gençlik Derneği işbirliği ile çocuklara Türk Hava Kurumu Tüzüğü çerçevesinde havacılığın tanıtımı, sevdirilmesi ve özendirilmesi amacı ile her türlü proje ve sosyal etkinliklerin gerçekleştirmesi yönünde karşılıklı protokol imzalandı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Nesrin Afşar Çelik’in makamında gerçekleşen protokol törenine Çocuk Hizmetleri genel Müdürü Temindar Aytekin,THK Başkanı Osman Yıldırım ve Ducged Genel Başkanı Ercan Akpınar katıldılar.

Protokolün asıl amacının, Havacılığı tanıtmak ve sevdirmek için düzenlenen kurslara, koruma ve bakım altındaki gençlerin katılımını sağlamak amacı ile kursiyer sayısına göre uygun kontenjan ayırmak ve diğer kursiyerlerle aynı şartlarda eğitim almalarını sağlamak olduğu vurgulandı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Nesrin Afşar Çelik’in makamında imzalanan protokol aşağıdaki şekilde taraflarca imzalandı.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

ÇOCUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İLE

TÜRK HAVA KURUMU

VE

DÜNYA ÇOCUK VE GENÇLİK DERNEĞİ

ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

 

KONU VE AMAÇ

MADDE 1-

Bu Protokolün konusu ve amacı; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türk Hava Kurumu ve Dünya Çocuk ve Gençlik Derneği işbirliği ile çocuklara Türk Hava Kurumu Tüzüğü çerçevesinde havacılığın tanıtımı, sevdirilmesi ve özendirilmesi amacı ile her türlü proje ve sosyal etkinliklerin gerçekleştirmesidir.

DAYANAK

MADDE 2- 

Bu Protokol;

 

a)      633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

b)     2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu,

c)      5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu,

ç)  Türk Hava Kurumu Tüzüğü,

d)     Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ana Yönetmeliği (R.G.:10.04.2011/27901)

e)      Dünya Çocuk ve Gençlik Derneği Tüzüğü

 

hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

TARAFLAR VE TEBLİGAT ADRESLERİ

MADDE 3-

Bu Protokolün tarafları; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türk Hava Kurumu ve Dünya Çocuk ve Gençlik Derneği’dir. Protokolde yer alan hususların yerine getirilmesi, gerekli ihbar ve tebligatların yapılabilmesi için taraflar adres değişikliklerini 15 (on beş) gün içerisinde yazılı olarak karşı tarafa bildirmedikleri takdirde aşağıda yer alan adresleri yasal tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir.

 

a)      Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü;

Eskişehir Yolu Söğütözü Mah. 2177 Sokak No:10/A Kat:13 06510 Çankaya/ANKARA

 Tel: (0312) 705 52 55               Faks: (0312) 705 50 24

 

b)     Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı;

Atatürk Bulvarı No: 33 Opera /ANKARA

Tel : (0312) 303 72 00               Faks: (0312) 310 04 13

 

c)      Dünya Çocuk ve Gençlik Derneği;

Cihan Sk. 19/12  Sıhhıye/ANKARA

Tel: (0312 ) 427 29 99              Faks: (0312) 427 29 99

 

TANIMLAR ve KISALTMALAR

MADDE 4-

a)      Bakanlık              : Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nı,

b)     Genel Müdürlük : Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nü,

c)      THK                    : Türk Hava Kurumu’nu,

ç)   Vakıf                    : Türk Hava Kurumu Havacılık Vakfı’nı,

d)     Mütevelli Heyeti  : Türk Hava Kurumu Mütevelli Heyeti’ni,

e)      Dernek                 : Dünya Çocuk ve Gençlik Derneği’ni,

f)       Kuruluş              : Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı hizmet veren ve 2828                                      sayılı Kanunun 3.maddesi birinci fıkrasının (f) bendinde tanımlanan

sosyal hizmet kuruluşlarını,

ifade etmektedir.

 

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 5-

A) Genel Müdürlüğün Yükümlülükleri

a)      Protokolkapsamında faaliyetlerin gerçekleşmesinde mevzuat doğrultusunda THK’ ye ve Mütevelli Heyetine gerekli desteği vermek,

b)     THK tarafından düzenlenecek kurs ve faaliyetlere katılacak kişilerin nitelik ve niceliklerini belirlemek,

c)      THK’ye ait kurs ve faaliyetlerden yararlanacak koruma ve bakım altındaki çocuklar için gerekli Makam Olurlarını almak, yol giderlerini karşılamak ve çocuklarının katılımını sağlamak,

ç)  Derneğin faaliyet gösterdiği illerdeki kuruluşlarda görev yapan ve çocuklara model uçak kursları verebilecek niteliklere sahip öğretmenleri belirlemek, kurs verme konusunda rızası olan öğretmenleri Derneğe bildirmek,

d)     THK Üniversitesinde burslu okuyan koruma ve bakım altındaki çocukların eğitimlerini etkin bir şekilde sürdürebilmeleri için Mütevelli Heyeti ve THK Üniversitesi ile birlikte işbirliği içinde olmaktır.

 

B) THK’nin Yükümlülükleri

a)      Havacılığı tanıtmak ve sevdirmek için düzenlenen kurslara, koruma ve bakım altındaki gençlerin katılımını sağlamak amacı ile kursiyer sayısına göre uygun kontenjan ayırmak ve diğer kursiyerlerle aynı şartlarda eğitim almalarını sağlamak,

b)     THK şubeleri aracılığı ile Genel Müdürlüğün uygun göreceği kuruluşlarda Dernek tarafından kurulacak havacılık kulüplerine model uçak konusunda malzeme desteği vermek,

c)      THK tarafından her yıl düzenlenen IACE (Uluslararası Hava Öğrenci Mübadele) kapsamında yapılan sınavlara Genel Müdürlük tarafından belirlenen 16-20 yaş arası koruma ve bakım altındaki gençlerin katılımını sağlayarak, bunlardan en az 2 kişinin kontenjan dahilinde sözü edilen etkinlikten yararlanmasını sağlamak,

ç) Mütevelli Heyeti tarafından belirlenecek oranda koruma ve bakım altındaki başarılı öğrencilerin tam burslu olarak THK Üniversitesinde eğitim görmelerini sağlamak,

d)  THK tarafından düzenlenen kurs ve faaliyetlere katılacak çocukların nitelik ve niceliklerini belirlemek, Genel Müdürlüğe bildirmek,

e)      Belirlenen kontenjan doğrultusunda Genel Müdürlük tarafından bildirilen çocuk ve gençlerin etkinlik ve faaliyetlere katılımlarını sağlamak,

f)       THK Rehber Öğretmen Kurslarına kuruluşlarda görev yapan öğretmenlerden Genel Müdürlük tarafından belirlenenlerin ücretsiz katılımlarını sağlamak,

g)      Gerçekleştirilen bütün çalışmalarda, yapılacak etkinliklerin hiçbir kişi, kuruluş veya zümre lehine ya da aleyhine propaganda aracı olarak kullanılmamasına, özel hayatın gizliliğinin korunarak kişisel özgürlüklerin ve kişilik haklarının ihlal edilmemesine hassasiyet göstermektir.

C) Derneğin Yükümlülükleri

a)      Genel Müdürlük tarafından model uçak kursları verebilecek öğretmenlerin Türk Hava Kurumu Rehber Öğretmen Kurslarına katılımlarını sağlamak, eğitici eğitimi alan öğretmenlerin kuruluşlarda çocuklara yönelik kurs programları düzenlemelerini sağlamak, tüm bu etkinlikleri organize etmek ,

b)     Faaliyet gösterdiği illerde THK Şubesi ile işbirliği içerisinde kuruluşlarda havacılık kulüpleri kurmak; uygun yaştaki çocukların katılacağı model uçak kurslarını düzenlemek, koruma ve bakım altındaki çocukların “Genç Kanat Kulüpleri” ve faaliyetlerine katılımlarını sağlamak,

c)      Derneğin faaliyet gösterdiği illerde THK ile işbirliği içerisinde şenlikler düzenlemek, bu şenlikler için sponsor desteği bulmak ve THK’nin tanıtım ve faaliyetlerinin sergilenmesine yardımcı olmak,

ç)  Gerçekleştirilen bütün çalışmalarda, yapılacak etkinliklerin hiçbir kişi, kuruluş veya zümre     lehine ya da aleyhine propaganda aracı olarak kullanılmamasına, özel hayatın gizliliğinin            korunarak kişisel özgürlüklerin ve kişilik haklarının ihlal edilmemesine hassasiyet       göstermektir.

 

PROTOKOLÜN SÜRESİ, DEĞİŞİKLİK VE FESİH

MADDE 6-

a)      Protokolün süresi 3 (üç) yıldır. Süre bitiminde, aksi yazılı olarak beyan edilmediği takdirde Protokol 3 (üç) yıl daha uzatılmış sayılır.

b)     Tarafların karşılıklı mutabakatı ile Protokolde değişiklik veya ek yapılabilir.

c)      Taraflar Protokol hükümlerini yerine getirmediğinde diğer taraf tazminatsız olarak tek taraflı protokolü fesih edebilir.

ç) Protokolün feshi halinde, fesih tarihinden önce başlatılmış olan ortak  proje sonuçlanıncaya    kadar Protokol hükümleri sürdürülür.

 

ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

MADDE 7-

a)      Anlaşmazlıkların çözümünde iyi niyet esastır. Protokolün uygulanmasından kaynaklanan anlaşmazlıklar, Genel Müdürlük, THK Genel Merkezi ve Dernek Genel Merkezi tarafından belirlenecek ikişer kişiden oluşturulan bir komisyon tarafından çözülmeye çalışılır.

b)     Komisyon tarafından sorunun çözümlenememesi halinde Bakanlığın hakemliğine başvurulur.

 

DİĞER HUSUSLAR

MADDE 8-

Bu Protokolde yer almayan konular, yürürlükteki kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülür.

YÜRÜTME

MADDE 9-

Bu Protokol hükümlerini, Genel Müdürlük, THK ve Dernek birlikte yürütür.

 

 

YÜRÜRLÜK

MADDE 10-

Bu Protokol, 5 (beş) sayfa ve 10 (on) madde olup,  taraflarca imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Kahramanmaraş'ın güncel haberlerini Google News'ten takip edin !
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Belediye Başkanı Mahçiçek, LGS’de ilk 25’e giren öğrenci ve aileleriyle buluştu Belediye Başkanı Mahçiçek, LGS’de ilk 25...

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi’nde (LGS) derece ...

Sultangazi Spor Şenliği’nde gösteri maçını Ahmet Çakar yönetti Sultangazi Spor Şenliği’nde gösteri maçı...

Birçok sportif faaliyeti ilçe sakinleriyle buluşturan Sultangazi Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile bu yıl 11. Spo...

Aşırı takım sevgisi sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor Aşırı takım sevgisi sağlık sorunlarını b...

2014 Dünya Kupası sırasında Brezilyalı seyircilerle gerçekleştirilen araştırmada takımlarına aşırı bağlı taraftarların canlı maç izlerk...

Milli karateciler spor severlerle bir araya geldi Milli karateciler spor severlerle bir ar...

2020 Tokyo Olimpiyatları öncesinde müsabakalara hazırlanış aşamaları ve unutulmayan anıların konuşulduğu organizasyona katılan Kağıthan...


BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)

SON EKLENEN HABERLER
Özel Öğretim Kurumlar Yönetmenliği Toplantısı Yapıldı. Özel Öğretim Kurumlar Yön...

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Akif Bulut...

329. Fasl-ı muhabbet atışma dörtlükleri 329. Fasl-ı muhabbet atış...

1 Ömrümüz yeterse bahar var yaz var Ehli edebiyat kelam var ...

Döngele ÇPAL Yıl Sonu Resim Sergisi Döngele ÇPAL Yıl Sonu Res...

KAHRAMANMARAŞ Onikişubat Döngele Çok Programlı Anadolu Lises...

Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden Bilgi ve Kültür Yarışması Dulkadiroğlu İlçe Milli E...

Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Bilgi ve Kültür ...

Zekeriya Tanrıverdi İHO’ nu yaptığı sınava 500 öğrenci katıldı Zekeriya Tanrıverdi İHO&#...

Onikişubat Zekeriya Tanrıverdi İmam hatip Ortaokulu yönetimi...

Fevzi Küçük tarafından kurum yöneticilerine mevzuat bilgisi semineri verildi. Fevzi Küçük tarafından ku...

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün  “Öğ...

Zekeriya Tanrıverdi Kız İHO Sınavına Rekor Başvuru Yapıldı Zekeriya Tanrıverdi Kız İ...

KAHRAMANMARAŞ Onikişubat Zekeriya Tanrıverdi Kız İmam Hatip ...

Senem Ayşe Anaokulu Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Yaptı. Senem Ayşe Anaokulu Gelen...

Kahramanmaraş Onikişubat İlçesinin gözde okul öncesi okullar...

Mehmet Akif İnan İmam Hatip Ortaokulu’nda 4006 Bilim Fuarı Gerçekleştirildi Mehmet Akif İnan İmam Hat...

Mehmet Akif İnan İmam Hatip Ortaokulu’nda öğretmenler ...

Şehit Ahmet Gülbahar Ortaokulundan Görsel Sanatlar Sergisi Şehit Ahmet Gülbahar Orta...

Kahramanmaraş Onikisubat Şehit Ahmet Gülbahar Ortaokulu birb...

FOTO GALERİ
YAZARLAR HABERLERİ
VİDEO GALERİ