Maraşta Haber
Maraşta Haber

Aday Öğretmenlik Süreci Tamamlandı.

Bu sene il defa uygulamaya konulan, Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatındaki görevlere aday olarak atanan Devlet memurlarının yetiştirilmeleri ve aslî memurluğa geçirilmeleriyle ilgili esas ve usulleri düzenleyen Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik doğrultusunda 6 aydan beri ilimizde aday öğretmenlik süreci çalışmalarını devam ettiren aday öğretmenlerin son seminer çalışması Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesinde […]

Aday Öğretmenlik Süreci Tamamlandı.

14 Ağustos 2016 - 23:01A+A-

Bu sene il defa uygulamaya konulan, Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatındaki görevlere aday olarak atanan Devlet memurlarının yetiştirilmeleri ve aslî memurluğa geçirilmeleriyle ilgili esas ve usulleri düzenleyen Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik doğrultusunda 6 aydan beri ilimizde aday öğretmenlik süreci çalışmalarını devam ettiren aday öğretmenlerin son seminer çalışması Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesinde yapılarak süreç sona erdi. Aday öğretmenler hummalı bir çalışma sonunda tatile merhaba dedi.

Habere Ait Fotoğrafları Görmek için Tıklayın

Onikişubat Kahramanmaraş Anadolu Lisesi salonunda Onikişubat ve Dulkadiroğlu İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinde görevli bir grup aday öğretmene İngilizce (Formatör) öğretmeni Miray Özsu tarafından “Etkili İletişim ve Sınıf Yönetimi” alanında bilgiler verildi. Bu seminerlerle Kahramanmaraş İlinde Adaylık süreci sona erdi. Aday öğretmenler 15 Ağustos tarihinde ilişkilerini keserek atamaları yapılan il ve okullarında görevlerine başlayacaklar.

İngilizce (Formatör) öğretmeni Miray Özsu aday öğretmenlere seminerinde okullarda oynanacak şu oyunları uygulamalı olarak anlattı.

AHENK ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ

MÜZİK EŞLİĞİNDE FARKLI SELAMLAŞMALAR

Çocuklar müzik eşliğinde odada serbestçe dolaşırlar. Lider müziği kestiğinde hemen yanındakiyle farklı şekilde selamlaşılır. Tokalaşma, el içlerini birbirine vurma, kafa sallama şeklinde olabilir. Drama çalışması bitince değişik selamlaşma çalışmaları beraberce hatırlanır, ne hissedildiği hakkında konuşulur.

PARMAK YAKALAMA

Amaç: Katılımcıların dikkatinin toparlanması ve grup içi dinamiklerin pekiştirilmesi

Sayı: Herhangi

Süre: 10 dakika

Katılımcılar büyük bir daire halinde ayakta dururlar. Sağ ellerini işaret parmakları dik olarak havada tutarlar. Sol elleri ise açık bir şekilde yanlarındaki katılımcının işaret parmağının üstüne gelecek şekilde havada tutulur. Oyunu yöneten kişi üçe kadar sayınca tüm katılımcılar sağ ellerini yanlarındaki katılımcıya yakalatmadan indirirken sol elleri ile diğer yanlarındaki katılımcının parmağını yakalamaya çalışır. Sağ parmağı yakalanan katılımcılar (kendileri yanlarındaki parmağı yakalamış olsalar bile) oyundan çıkarlar. Oyun üç kişi kalıncaya kadar devam eder.

AYNA OL

Hafif bir müzik açılır ve karşılıklı durulur. Lider ne yaparsa diğeri de aynı hareketi yapmaya çalışır. Belli bir süre sonra lider değiştirilerek çocuğun lider olmasına olanak sağlanır.Diğer kişinin, liderin yaptığı hareketin tam tersini yapması istenerek oyun farklı hale getirilebilir.

EL AYNASI/ KOLOMBIYA HİPNOZU

Lider grup üyelerinin ikişer ikişer eşlemelerini ister. Eşleşen üyeler ayakta oldukları halde bir üyenin sağ ya da sol eli tıpkı bir ayna vazifesi görür. Diğer eş yüzünü uzaktan aynada görüyormuşçasına tutar. Ayna olan eş aynasını istediği biçimde hareket etmeye başlar, diğer eş ise yüzünün aynadaki görüntüsünü kaybetmemek için uğraşır. Bir süre sonra üyeler yer değiştirerek tekrar oynanır.

GÜVEN OYUNU

Lider grup üyelerinin ikişer ikişer eşlemelerini ister. Oyun için alan sınırları belirlernir. Eşleşen üyelerin biri gözünü kapatır. Diğeri eşinin sırtına elini koyar, sağ omuza dokunmak sağa döndürür, sol omuza dokunmak sola döndürür, enseeye soğru dokunmak düz gitmesini sağlar. İkişerleri olarak alanda dolaşan gruplar birbine çarpmamayı hedefler. Bir süre sonra üyeler yer değiştirerek tekrar oynanır.

TUZ BUZ

Herkes bir numara alır. (grup baştan sayarak herkesin numarası belirlenebilir.)İki elle bacaklara vurulur iki el çırpma, iki parmak şıklatma. Parmak şıklatmanın birincisinde kendi numaran, ikincisinde bir başkasının numarası söylenir. Numarası söylenen oyuna devam eder. Seri olunur. Takılan ya da yanlış söyleyen ya da çıkmış birinin numarasını söyleyen oyundan çıkar. Son iki kişi oyunu Tuz-Buz şeklinde sürdürerek birinci belli olana kadar devam eder. Bir kişi tuz diğeri buz diyecektir. (Örnek: iki el bacaklara vuruldu, iki kere el çırpıldı, parmak ilk şıklatmada kendi numarası olan 1,ikinci şıklatmada herhangi birinin numarası olan, 5 söylendi, numarası 5 olan aynı ahenkle 5,11 der,11 olan aynı şekilde 11–13 der vs..Son iki kişi den biri tuz biri buz olunca da aynı şekilde biri tuz-buz, diğeri buz tuz diyerek şaşırıp yanana kadar devam eder) 

GRUPLA KÖŞE KAPMACA

Ortalama 5’er kişilik üyelerden oluşa 5 grupla oynanır. 4 grup köşelerde bir grup ise ortada olur. Düdükle birlikte yer değiştirmeye başlayan gruplardan 5 kez ortada kalan oyunu kaybetmiş olur.

GRUP KÖREBE

Oyun alanı sınırları belirlenir. Ebeler seçilir. 20 kişilik bir grupta 4 kişilik ebe grubu idealdir. Gözü kapalı olan ebeler alanın içinde kolkola vaziyette dolanır ve diğerlerini yakalamaya çalışır. Yakalanana kişi ebe grubuna eklenir.

GRUPLA MENDİL KAPMACA

Katılımcılar iki gruba ayrılır. Karşılıklı dizilip arkadan elele tutuşurlar. Grupların bir başında lider , diğer başında ise mendili tutan bir üye durur, lider elindeki bozuk parayı atar, sadece grubun lideri bakar,  tura geldiğini gören grup lideri elden ele elektrik gönderir ve grubun sonuna ulaşan elektrikle, grubun son üyesi mendili kapar. Her doğru tura uyarı ile mendili kapan grup 10 puan alır, yanlış alarm -10 puandır, 50 yapan kazanır.

GRUP RESMİ/ KOMPOZİSYON OLUŞTURMA

Katılımcılar daire oluşturacak şekilde ayakta dururlar. Lider birinden ortada poz vermesini ister, sonar sırayla bütün katılımcılar resmi tamamlayarak kompozisyon oluşturular. Katılan kişi ne yaptığını da söyler, böylece resmin hikayesi de oluşmuş olur.

SESSİZ ORTAM

Amaç: Katılımcıların bitirdikleri günü, projeyi, süreci, eğitimleri kendi başlarına değerlendirmeleri

Sayı: Herhangi

Süre: 15 dakika

Malzemeler: CD ya da kasetçalar

Oyunu yönlendiren kişi yumuşak bir müzik eşliğinde katılımcılardan rahatlamalarını, en rahat oldukları şekilde oturmalarını ya da yere uzanmalarını ve gözlerini kapatmalarını ister. Daha sonra yumuşak bir sesle geçmişe dönmelerini, ilk defa şu an katılmakta oldukları etkinliği duydukları zamanı ve hazırlık aşamasını, buraya gelirken ne tür hazırlıklar yaptıklarını, yolculuğu ve geldikleri anı, etkinlik sırasında yaptıklarını ve sonrasını, düşünmelerini ister. Böylece katılımcılar içsel bir yolculuğa çıkarak etkinliği başından sonuna kendi başlarına değerlendirmiş olacaklardır.

Not: Yaptığınız etkinliğin türüne göre yukarıdaki metinde değişiklikler yaparak katılımcıları farklı yönlendirebilirsiniz. Aynı egzersizi bir etkinliğin bitiminde kapanıştan hemen önce, katılımcıların kendi içlerinde etkinliği sona erdirmelerini sağlamak amacıyla da uygulayabilirsiniz.

İSİM BALONLARI

Amaç: Tanışma, isim öğrenme

Sayı: En az 10 kişi

Süre: 10 dakika

Malzemeler: Katılımcı sayısı kadar balon, asetat kalemi

Katılımcılar daire oluşturacak şekilde ayakta dururlar. Her katılımcı dağıtılan balonları şişirerek ismini okunacak şekilde balona yazar. Oyunun başında katılımcılar balonları kaldırıp isimlerini yüksek sesle söylerler. Gerekli görülürse isimlerini ikinci bir kez daha söylemeleri istenebilir. Daha sonra katılımcılar balonları dairenin ortasına atarlar ve oyunu oynatan kişinin komutuyla herkes ortaya gidip bir balon alır. Amaç 30 saniye içinde balonu sahibine vermektir. 30 saniyenin sonunda herkes kendi balonuna ulaşamamışsa oyun tekrarlanabilir. Böylece katılımcıların birbirlerinin isimlerini daha iyi öğrenmeleri sağlanabilir.

AAA… SSSSS…

Amaç: Katılımcıların dikkatinin toparlanması, hareketlendirme

Sayı: Herhangi,

Süre: 5 dakika

Katılımcılar daire şeklinde ayakta dururlar. Oyunu yöneten kişi tüm katılımcılardan kendisinin yapacağı hareketi ya da çıkaracağı sesi aynı anda tekrarlamalarını ister. Örneğin oyunu yöneten kişi elini çırptığında katılımcıların da tek bir ses çıkacak şekilde aynı anda ellerini çırpmaları gerekecektir. Yöneten kişinin kullanacağı iki ana hareket/ses ve bunlarının her birinin bir de karşıtı vardır. Ana hareket el çırpma iken bunu karşıtı ellerin iki yana açılmasıdır. Ana ses ise ‘A’ diye bağırmaktır ve bunun karşıtı da ‘Sssss’ sesidir. Oyunu yöneten kişi bir süre hareketleri teker teker gösterir ve deneyerek herkesin aynı anda yapmaya çalışmasını ister. Daha sonra katılımcılardan kendi yaptığı hareketin zıttını yapmalarını ister. Arada mutlaka yanlış sesler ve hareketler oluşacaktır ve bu da oyuna eğlence katacaktır.

KARIŞIK SALATA

Amaç: Katılımcıların dikkatinin toparlanması ve grup içi dinamiklerin pekiştirilmesi

Sayı: 10–20 kişi

Süre: 10–15 dakika

Oyunda sandalyeler bir halka oluşturacak şekilde dizilir ve katılımcılar tüm sandalyelere oturduktan sonra bir katılımcı ortada ayakta durur. Ortadaki katılımcı, gruptan bazılarına uyacak bazı özellikleri söyler. Bu özelliklere uyan katılımcılar yer değiştirirken ortadaki katılımcı yerlerden birini kapmaya çalışır. Bu özellikler “Tüm gözlüklüler yer değiştirsin”, “Tüm yüzük takanlar yer değiştirsin”, “Tüm evliler yer değiştirsin” vb. gibi genel ve eğlenceli olmalıdır. Ortadaki kişi arada sırada “Herkes yer değiştirsin” diyerek oyunu daha eğlenceli bir hale getirebilir. Oyun, yöneten kişi uygun görünce ve hemen hemen herkes bir iki kez ortaya geldikten sonra bitirilir.

HAVA DURUMU

Amaç: Katılımcıların ruh halini öğrenmek

Sayı: 10–15 katılımcı

Süre: 5–10 dakika

“Hava Durumu” daha çok güne ilk başlarken kullanmaya uygun bir tekniktir. Böylelikle katılımcılar diğerleriyle o gün içinde bulundukları ruh halini paylaşabilirler. Her bir katılımcı diğerlerine hava durumu terimlerini kullanarak ruh halini anlatır. Örneğin: Bugün güneş benim için parlıyor. Kara bulutlar belirmeye başladı. Bugün çok yağmurluyum. Fikrim yok gibi…

ŞAPKA

Çocuklar halka olurlar. Bir şapka müzik eşliğinde kafadan kafaya dolaşır. Müzik durduğunda şapka kimdeyse bir şarkı söyler.

KÖR RESSAM

Tahtaya gözleri olmayan bir insan kafası çizilir. Kör ressam olan çocuk gözleri bağlı iken tebeşirle/kalemle resme göz çizmeye çalışır. Çocuklar sırayla kör ressam olurlar.

GİYME-ÇIKARMA YARIŞI

Çocuklar iki gruba ayrılır, her gruba birer yelek verilir. Sıra ile gruptakiler yelekleri giyipçıkarırlar. Turu ilk tamamlayan grup, oyunu kazanır.

 

 

 

Etiketler : |
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Temsili Millî Eğitim Müdürü Bahar Çekin Oldu Temsili Millî Eğitim Müdürü Bahar Çekin ...

Bu sene il defa uygulamaya konulan, Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatındaki görevlere aday olarak atanan Devlet memurları...

Genç Kahramanmaraşlılar Platformundan Okullara Hediye Kolisi Genç Kahramanmaraşlılar Platformundan Ok...

Bu sene il defa uygulamaya konulan, Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatındaki görevlere aday olarak atanan Devlet memurları...

Türk Şiirinin Beyaz Kartalı Bahaettin Karakoç Paneli Türk Şiirinin Beyaz Kartalı Bahaettin Ka...

Bu sene il defa uygulamaya konulan, Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatındaki görevlere aday olarak atanan Devlet memurları...

23 Nisan’da KSÜ Rektörü Hayrunnisa Çam Oldu 23 Nisan’da KSÜ Rektörü Hayrunnisa Çam O...

Bu sene il defa uygulamaya konulan, Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatındaki görevlere aday olarak atanan Devlet memurları...


BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)

SON EKLENEN HABERLER
Temsili Millî Eğitim Müdürü Bahar Çekin Oldu Temsili Millî Eğitim Müdü...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 99.Yıl Dönümü ...

Genç Kahramanmaraşlılar Platformundan Okullara Hediye Kolisi Genç Kahramanmaraşlılar P...

Ankara’da yaşayan Kahramanmaraşlı 40 genç tarafından Kahrama...

Türk Şiirinin Beyaz Kartalı Bahaettin Karakoç Paneli Türk Şiirinin Beyaz Karta...

Türk Şiirinin Beyaz Kartalı,Dede Korkutu diye bilinen rahmet...

23 Nisan’da KSÜ Rektörü Hayrunnisa Çam Oldu 23 Nisan’da KSÜ Rektörü H...

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektör Vekili Pr...

Özel Okullarımız Özel Okullarımız

Özel okulların bursluluk sınavları Şubat ayında başlar, Mart...

MÜSİAD GÖKSUN’A YATIRIM YAPACAK MÜSİAD GÖKSUN’A YATIRIM Y...

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kahramanmar...

38 Şehit için 38 Fidan Dikildi 38 Şehit için 38 Fidan Di...

Kahramanmaraş- Elbistan Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ta...

Kahramanmaraş’ta Yöresel Çocuk Oyunlar Tanıtıldı Kahramanmaraş’ta Yöresel ...

Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü tarafında 23 Nisan Ulusal...

23 Nisan Coşkusu Yahya Kemal İlkokulunda Yaşandı 23 Nisan Coşkusu Yahya Ke...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu...

İstiklal İlkokulu 23 Nisan’ı Mahalleliyle Kutladı İstiklal İlkokulu 23 Nisa...

İstiklal İlkokulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram...

FOTO GALERİ
YAZARLAR HABERLERİ
VİDEO GALERİ