Maraşta Haber
Maraşta Haber
alt
Ahmet Doğan İlbey Kimdir?
Mail : ilbeyali@marastahaber.com

Ahmet Doğan İlbey TÜM YAZILARI
Hümâ kuşuna yahut “Himmet Hümâları” na tutunmak      Hümâ kuşuna yahut “Himmet Hümâları” na tutunmak     

Hümâ kuşu, cennet kuşu olarak adlandırılan, yükseklerde uçan, asla yere değmeyen menkıbevî bir kuş. Yükseklerden uçması, göklerden, yâni mânevî âlemden haber getiren haberci kuşu olmasındandır. Yüreğimizi alıp maveraya kanatlandıran Hümâ Kuşu türküsünü hatırlayın: “Hümâ kuşu yükseklerden seslenir / yar koynunda bir çift suna beslenir (yavru yavru) / Sen ağla...

Vatan müdafaasına çıkan dost hüzün yollamış Vatan müdafaasına çıkan dost hüzün yollamış

Fikir Dükkân’ının müdavimi iken, maişet gurbetine çıkan Süleyman Kılıçbay, nam-ı diğer Oflu Süleyman dostum, mektubuna bin miligramlık hüzün taşıyan kelimeler doldurup fakire yollamış. Dokunduğum her kelime yüreğimi yaktı geçti. Bizim insanımız, oluşundan bu yana böyledir. Gurbette sılanın, dostun, dostluğun hasretini çeker. Yüreğini yanık şaircesine kelimel...

“Ağlayın su yükselsin belki kurtulur gemi” “Ağlayın su yükselsin belki kurtulur gemi”

Ağlamak, Efendimiz’den Bilâl’a kalan bir hâtıra, Efendimiz’in vefat ettiği oğlu İbrahim için döktüğü mübarek gözyaşlarıdır… Allah’tan kuluna bir hediye, mü’minin gözlerinden seccadeye dökülen birkaç damla yaştır ağlamak; bizden evvel giden ahbaba ağıt ve hüzün, cehenneme giden yolun ateşini söndüren su, sözün bitip gözlerin dile geldiği vakittir… Ağlamak, Ya...

Mukaddesatçı iktidarın medeniyetle imtihanı Mukaddesatçı iktidarın medeniyetle imtihanı

Cumhuriyet Batılılaşmasının hedef tayin ettiği Avrupa modernleşmesinin neticesi olarak Türkiye’de toplum ve devlet düzeninin sekülerleşmesi mukaddesatçı-muhafazakâr iktidara rağmen ilerlemeye devam ediyor. İslâm değerlerini kamuya ve hayata dahil edeceğini vaat eden bir iktidarın hâkim olduğu Türkiye’de Batı “uygarlığının” taklit ve taşıyıcılığının alabildiğ...

Bir Hocam ve Dükkânnâme Bir Hocam ve Dükkânnâme

Bir Hocam ve Dükkânnâme, Peygamber Efendimiz’in “Sevdiklerinize sevginizi izhar ediniz” hadisinden ilhamla, mâsivadan arınmış bir yüreğin hüzün dolu nidâlarını, Bir Hocam’ın yârenlik ve hasbihallerine doymak bilmez bir muhabbeti, ârif ve âlim vasıflarıyla bânisi oldukları Fikir ve Gönül Dükkânı’nı anlatır. Dahası, âhir ömrümde yazmak istediğim “Bir Hüzünkârı...

Suriye Türkmenleri, onlarda kim?! Suriye Türkmenleri, onlarda kim?!

Bayırbucak Türkmenleri kimdir? Bayırbucak nereye düşer? Ne yer ne içerler? Bayırbucak Türkmenleri varlık yokluk mücadelesi veriyorlar. Müslüman Türklüğünü kaybetmiş Türkiye’deki Beyaz Türklerin, ümmet ve millet anlayışları yerli olmayan bir kısım ithal ve vurdumduymaz sözüm ona İslâmcı çevrelerin umurunda bile değil. Selçuklu Türkleri Suriye’de10. asrı...

“Uzaktaki yakınımız Bosna” “Uzaktaki yakınımız Bosna”

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2016 yılını da Bosna ile dostluk-kardeşlik yılı ilân ederek Uzaktaki Yakınımız adıyla “Bosna 2016 Dostluk-Kardeşlik Buluşması” programı düzenledi. Katılmak üzere günler öncesi tâlim yapıyorum. Bu fikirli programı fikirli dostlar tertip ediyor. Yine vakit kıtlığı ve ağır mesaim sebebiyle son anda yetiştim. Türkiye’...

Abdurrahim Karakoç’tan dinlediklerim Abdurrahim Karakoç’tan dinlediklerim

Abdurrahim Karakoç’un şiirleri 1970’li yıllarda İslâmcı, milliyetçi, ülkücü siyasî ve fikrî gruplar arasında bir marş gibi okunurdu. Bu grupların siyasî liderleri Karakoç’u kendi cenahlarına çekmek için tâbir caizse kur yapar, siyasî ve fikrî hareketlerinin vitrinine çekmeye çalışırlardı. Keskin bir siyasî taraftarlığı olmadığı gibi siyasetten Allah’a sığına...

Her yer kitap, her yer fikir ve edebiyattı o gün… Her yer kitap, her yer fikir ve edebiyattı o gün…

  Bizim ülkemiz tuhaftır, kış mevsimine girince ortalık kitap fuarlarıyla şenlenip canlanıyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince 2. açılan Kitap ve Kültür Fuarı’nda kısa da olsa kitaplara bakıp şenlendik. Türk şiirinin aksakalı Bahaettin Karakoç’un başlattığı 18. Dolunay Şiir Şöleni’nin  de yer aldığı fuarda gerekmez bazı yayınevleri dışında çok sa...

“Sofrayı Kim Kursun?” “Sofrayı Kim Kursun?”

Modernizmin, yâni Cumhuriyet Batılılaşmasının toplum yapımızda açtığı yaralar ve sebep olduğu değerler kaybından biri de kadın hakları ve eşitliği üzerinden yaptığı tahribattır. Batılı toplumun lâ-dinî ve seküler anlayışa göre aldığı kadının yeri, rolü gibi sözde “çağdaş” yapının taklidi ve yayılmasıyla bizde de böyle bir bozuk ve bünyemize ters bir kadın ha...

Türkiye’deki milliyetçi hareketler İslâmî ihtiyaçtan doğmadı Türkiye’deki milliyetçi hareketler İslâmî ihtiyaçtan doğmadı

    Milliyetçi düşüncenin Meşrûtiyet ve Cumhuriyetle sürüp gelen yapısı “millet” kavramının asıl mânasıyla mutabık olmadığı için problemli çizgisi hâlâ devam etmektedir. Dolayısıyla “Ben milliyetçiyim” diyenlerin bir kısmı iyi niyetli olsa da bu çizgi üzerinde gidildiği müddetçe Türkiye’yi “millet” etrafında yekpâre olarak toparlayıp hâdimül bir Türk de...

“Bosna Bizim Neyimiz Olur?” “Bosna Bizim Neyimiz Olur?”

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kültür ve Medeniyet Topluluğu’nun 4 Kasım 2015 tarihinde tertip ettiği “Bosna Bizim Neyimiz Olur” adlı programda, Osmanlı’nın yaydığı ve yaşattığı millet düşüncesiyle gönlümün sürur bulduğu birkaç saatlik saadet yaşadım.  Milletdaşlığımızın, kardeşliğimizin dile gelip duygulandığım ve evlad-ı fatihan Bosnalıların gönlümd...

Milliyetçilik yola özürlü çıkınca… Milliyetçilik yola özürlü çıkınca…

  Kavmiyetçilik, modern Batı türü milliyetçiliğin kadîm şeklidir. Fransız İhtilâli öncesi milliyetçilere “kavmiyetçi” dendiği gibi İslâm dünyasında milliyetçilik yapanlara da “kavmiyetçi” denirdi. “Milliyetçilik” laik karakteriyle Batılı ulusçu yapıya benzeyerek İslâmî zeminini bütünüyle kaybediyor. Cumhuriyetin başından bugüne gelen çeşitli milliyetçi ...

“Maveraünnehir’den Anadolu’ya Ehl-i Beyt Aşkı” “Maveraünnehir’den Anadolu’ya Ehl-i Beyt Aşkı”

Hicrî yılbaşı Efendimiz Aleyhisselâtüvesselâm’ın risaletinde Müslümanların Mekke’den Medine’ye hicretinin başladığı takvimdir. Hicrî takvime göre yılbaşı 1 Muharrem’dir. 1437. senesine girdiğimiz Hicri Yılbaşı Muharrem’ Ay’ının başlangıcı olduğunu her Müslüman bilir.  Müslümanların nezdinde ulvî bir değere sahip olan Muharrem Ayı’nda Müslüm...

Alkollü laik hayatı Kemalist CHP resmîleştirdi-1- Alkollü laik hayatı Kemalist CHP resmîleştirdi-1-

Laikliği İslâm’ın yerine ikame eden Atatürkçü Cumhuriyet, yâni Chp iktidarları alkollü hayatı devlet kurumlarında ve toplumda bir âdet olarak yerleştirmiş ve resmî hâle getirmiştir. Avrupaîlik/Batılılaşma/laiklik denilen İslâm’a aykırı alkollü hayatı devletlü sofralarının ve toplantılarının resmî protokollere sokan, bu şenî ve haram âdet için mevzuatlar çıka...

“Maruz Kalanlar Nesli” “Maruz Kalanlar Nesli”

Doksan yıllık Atatürkçü-laik Cumhuriyetin doksan yıllık Batılılaşma ve modern kapitalistleşmesinin bu millete verdiği hasar ve yozlaşma sayısız defa yazılmıştır. Fakat aşağıda takdim edeceğim metin bu meseleleri ilaç prospektüslerine benzer akademik bir dille değil, aşınmış dimağlara ve özünü unutanlara sarsıcı bir belagatla seslenen bir yazı.  Bu değerler a...

Ölüsevici PKK ve dış düşmanların provokasyonu iş başında Ölüsevici PKK ve dış düşmanların provokasyonu iş başında

Ankara’daki kanlı hadiseyi İŞİD yapmış olsa da HDPKK bu hadiseden son derece memnundur. Ölümler çoğaldıkça, ölüsevicilik, yâni nekrofili tutkunlukları kabarmaktadır. Öldürmek ve ölü bu kanlı örgüt  “faydalı” ve “en iyi gelişmedir.” Ankara’daki kanlı provokasyon gibi Türkiye’de PKK’nın işine yarayan bütün cinayetler, katliamlar HDPKK’nın siyasî yayılmacılığın...

İslâm medeniyetinde mûsikî “hikmetten bir cüzdür” İslâm medeniyetinde mûsikî “hikmetten bir cüzdür”

Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberimiz s.a.v.’ın Sünnet’inden neşet eden İslâm medeniyetinin sanata bakışı İslâm’ın dünya ve âhiret anlayışından doğmuştur. Bu imânî sebepledir ki İslâm medeniyetine mensup bir sanatçı sanatını kendi indî anlayışıyla ve benliğini yüceltmek gayesiyle icrâ etmez; haddini bilir. İcrâ ettiği sanatın Allah ve dininin ölçülerine göre o...

FOTO GALERİ
YAZARLAR HABERLERİ
VİDEO GALERİ