Maraşta Haber
Maraşta Haber
alt
Dr.Mehmet Güneş Kimdir?
Mail : mehmetgunes@marastahaber.com

Dr.Mehmet Güneş TÜM YAZILARI
Yeter Artık Yeter Artık

Tahtadan kundağa” Al-Bayrakla sarılan koçyiğitlere   Yeter artık terörden bu millet kan ağladı, Al-bayraklı tabutlar kalbimizi dağladı, Anaların gözyaşı ırmak olup çağladı,             Milletin sabrı taştı, devlet oyalanmasın, Yeter artık yürekler daha fazla yanmasın…   Şehit haberleriyle vatan çalkalanıyor, Ülkenin dört bir yanı için için kanıyor, Sabı...

Sıla-ı Rahim (3) Sıla-ı Rahim (3)

Kafiyeydik redif olduk, Salkım idik hetif[1] olduk, Çölpeşik[2] bir herif olduk;   Çiğnimize[3] şelek[4] bindi; Sırtımızda el depindi[5]…   Erir sabun, olur kirtik[6], Yaptık her mesese[7] kertik mı vızzık[8] içen artık?   Cuvaralar[9] tükenirken,          Pahıllar[10] alelenirken[11]…    Dur mahalsiz[12]; godduşlanma[13], Vetsizli...

Sıla-ı Rahim 2 Sıla-ı Rahim 2

Ekmek evirenler[1] nerde? Kirmen[2] çevirenler nerde? Hasbir[3] gavuranlar nerde?   Duygularım duman duman, Gurbet; cip[4] mızmırık[5] zaman…   DAÂRMENBAŞI’nda bulgur Kaynatılır, buğday yunur[6]… DEDE BABA bir kutsal nur;   Çalgınlara[7] şifa yağar, Güneş BOŞNAKLAR’dan doğar…   PURLUK’tan pur[8] çıkıyor mu? Arıstaklar[9]...

Sıla-i Rahim Sıla-i Rahim

SILA-İ RAHİM   Gurbet var alınyazımda,  Sıla tütüyor gözümde,  Hasret yüklü her sözümde;                Yarpız[1] kokar buram buram,              Deşildikçe azar yaram…    Bir türkü gelir dilime,  Hicrân olur her kelime,  Vuslat çıkar mı yoluma?                Bir gün buluşuruk zahar[2],              Tama[3] sılayı rahîm var…  ...

Kimdir bu Alperenler? 3. Bölüm (Son) Kimdir bu Alperenler? 3. Bölüm (Son)

Alperenler; önce adam, sonra dâvâ adamı ve en sonunda da  gönül adamı olan,  tevâzuun zirvesinde şâhikalaşan, gönlünde ismet ve iffeti yaşatan, ruhunu izzet ve saffetle kuşatan, kalbini ülfet ve muhabbetle ışıtan, Muhâmmedî ahlâkın nâmütenâhî güzelliklerini ve doyumsuzluğunu tâlim eden gönül erleridir. “Onlar”; nimete, kudrete, izzete, varlığa, hüsrâna, ıstı...

Kimdir bu Alperenler? 2. Bölüm Kimdir bu Alperenler? 2. Bölüm

Alperenler; yalan karşısında eğilen bedenlerin hakîkâte doğru bakamayacağını çok iyi bilen, hem başı dik dağın, hem de boynu bükük başağın hâlet-i rûhiyesiyle aklına, irâdesine, hayata karşı duruşuna ve duygularına yön veren, ruhunda Enderun terbiyesi bulunan, sükûtun sesini dinleyip, sözlerin arasındaki sessizliğin nakışlarına âşina olan, ‘dîni bir hayatın ...

Kimdir bu alperenler? 1 Kimdir bu alperenler? 1

Alperenler; Mekke’de doğan, Hira’da yükselen, Medine’de devlet hâline gelen ve inşâ ettiği eşsiz medeniyetle gönülleri fetheden îmân nûruyla; Türkistan’da tarih sahnesine çıkan, İslâm’la şereflenip Muhammedî sevdâlarla buluşan, Kur’ân aşkıyla çağlayıp coşan ve İ’lây-ı Kelimetullah için Nizâm-ı Âlem Ülküsü’nü rehber edinerek aslî kimliğine kavuşan bu aziz mil...

“Gül”ün Tavır Ve Davranışları “Gül”ün Tavır Ve Davranışları

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.); yumuşak huylu, mûtedil,  sâkin tavırlı, her hâlükârda nefsine hükmeden ve her şartta öfkesini yenen yâni hilm sâhibi olan bir insandı. Efendimiz’in insanlara karşı “yumuşak davranması, kaba ve katı yürekli olmaması”[1], Rabbimiz tarafından da tebcîl ve tescîl  edilmişti. O, hilm anahtarıyla pek çok kalpteki paslı kilidi açmış ...

“Gül”Ün Ahlâkı, Ahvâli Ve Âdâbı “Gül”Ün Ahlâkı, Ahvâli Ve Âdâbı

“Âlemlere rahmet”[1] olan Âlemlerin Efendisi, Âlemlerin Rabbi tarafından; hem sîret, hem de sûret îtibâriyle bütün meziyetlerin zirve noktasında yaratılmış, çok özel ve emsâlsiz niteliklerle mücehhez kılınmış ve en mükemmel bir biçimde terbiye edilmiştir. Peygamberlik Semâsının Kutup Yıldızı olan O “Gül”; kıyâmete kadar bütün insanlığa “yol gösterici bir reh...

“Gül”Ün Hilyesi  “Gül”Ün Hilyesi 

Bütün insanlığın; nübüvvettten önceki kırk yıllık hayatında “Mustafa”; Kur’ân’ın inzâliyle başlayan ömrünün ikinci safhasında ise “Muhammed” sırrına âit bütün tecellîlerin en muhteşem örneklerine şâhitlik ettiği ve İlâhî Nur”un ışığıyla müjdeli şafaklara yol alıp, O’nun rehberliğinde ebedî saâdet menzîline gittiği “Son Peygamber”[1] Fahr-i Kâinât Efendimiz H...

Her Ufkun Zirvesinde “Gül” Vardır Her Ufkun Zirvesinde “Gül” Vardır

“Hâtemü’l-enbiyâ”[1] olarak bütün insanlığı İslâm ile müşerref kılan, “Gül Devri”inden çağlar ötesine vahyin diriltici soluklarını taşıyan, kul ve resûl olarak emsâli bulunmayan, sîret ve sûret  îtibâriyle  bir benzeri olmayan, nebevî ve beşerî vasıfları hayâllere bile sığmayan, her bir özelliğiyle insanlık ufkunun zirvesinde parıldayan, her sıfatında Esmâü’...

“Mukaddes Yolculuk Mekke-İ Mükerreme” “Mukaddes Yolculuk Mekke-İ Mükerreme”

Bismillâh… Elhamdülillah… Es-sâlâtü ve’s-selâmü alâ Rasûlillâh…  İslâm’a göre yılın belli ayları ve günleri mübârek olduğu gibi, yeryüzünün belli mekânları da mukaddestir. Kültür ve medeniyet dünyamızda “Haremeyn” olarak vasfedilen Kutsal Topraklar onbeş asırdan beri bütün Müslümanların rüyâlarını süslemiş, mü’minlerin hayâlhânelerini beslemiş ve “Gül” âşıkl...

Dr. Mehmet Güneş’ten Bir Güzel Eser Daha: “Mukaddes Yolculuk MEKKE-İ MÜKERREME Dr. Mehmet Güneş’ten Bir Güzel Eser Daha: “Mukaddes Yolculuk MEKKE-İ MÜKERREME

Daha önce “Hac ve Dua” isimli mensur bir risale, “Gün Akşama Yaslanmadan” isimli şiir, “Mukaddes Yolculuk Medine-i Münevvere” isimli inceleme / araştırma / şehrengiz / belgesel gibi edebi tarzlar içinde yer bulacak olan bir eser, “Evliya Çelebi’nin İzinde Gül Medeniyeti’nin Başkenti” isimli gezi, “Gül Aşkın Mihrabıdır” isimli Gülnameleri ve tıp alanındaki me...

Türkülerimize Dair… (4. ve Son Bölüm) Türkülerimize Dair… (4. ve Son Bölüm)

Tarihi olduğu halde, tâlihi olmayan Türk Milleti’nin acı hatıralarını dile getiren hüzünlü türküler söylenir, “gidip de dönmeyenler” için ağıtlar yakılır… “Ah o Yemen’dir / Gülü çemendir /Giden gelmiyor / Acep nedendir” diye cevâbı bilinen sorular sorulur; belki teselli verecek birisi çıkar düşüncesiyle… Ya da yüreğinin bir köşesinde hiç söndürme...

Türkülerimize Dair-3. Bölüm Türkülerimize Dair-3. Bölüm

Neler anlatılmaz ki türkülerimizde: “Dün gece yar hanesinde yine gönlüm hoş idi“  nağmesine, “Garip kaldım yüreğime dert oldu / Ellerin vatanı bana yurt oldu” diye feryat edenlerin sesi eklenirken, “Dedim yâre gidem nasip olmadı / Ağlama gözlerim Mevlâ’m kerimdir” türküsü nemli gözlerle söylenir… Sevdâ ateşiyle yüreği püryân olanlar “Derdim çoktur hang...

Türkülerimize Dair… Türkülerimize Dair…

Rahmetli Fethi Gemuhluoğlu”nun ifâde ettiği gibi: “Türkülerde insan var… İnce, yüce, ulvî, afif taraflarıyla insan var. Hafif, çılgın ve âvâre taraflarıyla insan var. Kırılan, küsen, kaçan, dışına kaçmak istedikçe kendi içine büzülen, küçük ilgiler bekleyen yönleriyle insan var. ” “Şu dağların yükseğine erseler / Lâle, sümbül, mor menekşe derseler / Bi...

Türkülerimize Dair… Türkülerimize Dair…

                      TÜRKÜLERİMİZE DAİR…      “Sonra, dağların arkasından ay doğar ve yükselir. Ay ışığında oynamanın tadına doyum olmaz. Ama dedem beni eve götürür. Çayırdan, fundalıktan geçerek eve döneriz. Koyunlar rahat rahat yatarlar, atlar ise çevrede otlar. O sırada kulağımıza bir ses gelir, bir türkü söylenmektedir. Ya genç ya da yaşlı bir çob...

Cümle güzellikleri “Gül”den öğrendik Cümle güzellikleri “Gül”den öğrendik

Bizler; İnsanoğlunu, yaratılış gâyesiyle buluşturan, Beşeri, kemâl ufkunun zirvesine ulaştıran, Mü’minleri, Son İlâhî Dîn’e kavuşturan, Müslümanları, “Gül Devri”nde yaşama mutluluğuna eriştiren, Dünyayı Cennet’e, ukbâyı da ebedî saâdet iklimine dönüştüren, İslâm olmak, dolayısıyla da insan olmak için gerekli her şeyi; Güzîn-i Beşer, Mürşîd-i Ekber, En Kutlu ...

FOTO GALERİ
YAZARLAR HABERLERİ
VİDEO GALERİ